FORESLÅTT NEDLAGT: Utrykningspolitiet (UP) er foreslått nedlagt av et offentlig utvalgt, som mener politidistriktene kan ta over oppgavene. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

UP frykter færre trafikk-kontroller

Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen protesterer sterkt mot forslaget om å legge ned Utrykningspolitiet (UP) – og tror trafikksikkerheten taper.

Både Utrykningspolitiet (UP) og Statens vegvesen påpeker at de frykter færre kontroller i trafikken dersom UP legges ned.

Et offentlig utvalg har foreslått en omfattende reform av politiets særorganer og foreslår å legge ned hele det nasjonale Utrykningspolitiet (UP). De foreslår å overføre ansvaret til de lokale politidistriktene. Fredag går høringsfristen ut.

– Jeg kan ikke se for meg at politidistriktene skal greie å drive like stor trafikkinnsats som UP gjør på landeveiene i Norge, til det har de altfor mange andre krevende oppgaver å prioritere, sier UP-sjef Runar Karlsen til VG.

– Resultatet blir langt færre politiressurser på landeveiene og langt færre politikontroller dersom de skal følge utvalgets anbefaling, sier Karlsen.

UP i dag kontroller over hele landet for å avdekke ulovlig kjøring:

Frykter for kontrollene

Han får støtte fra tunge trafikk-aktører som Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet. Begge stiller seg bredbent bak at UP må bestå.

Statens vegvesen påpeker at det er fare for at det ikke blir like mange kontroller i trafikken som i dag, dersom UP legges ned.

– I realiteten kan en overføring av oppgavene fra UP til politidistriktene bety færre ressurser til trafikksikkerhetsarbeidet totalt sett, og relativt små trafikksikkerhetsmiljøer i hvert enkelt politidistrikt uten nødvendig erfaring og kompetanse, skriver Vegdirektoratet i Statens vegvesen sitt høringssvar.

Samferdselsdepartementet sier de er «sterkt tvilende» til at politidistriktene vil kunne prioritere trafikkinnsats like høyt, og mener trafikksikkerheten trolig vil bli tapende.

De påpeker at politikontroller er det viktigste virkemiddelet Norge har for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker.

Se hva du må vite om vinterdekkene dine:

– Det er svært alvorlig for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet om politiets betydelige trafikkinnsats under dagens organisering skulle settes i spill, skriver departementet.

I tillegg skal 16 trafikkorganisasjoner, deriblant Trygg Trafikk, ifølge NRK sende et brev til justisministeren og fraråde ham å legge ned UP.

– For mange andre krevende oppgaver

Det offentlige utvalget har lagt til grunn at større og mer robuste politidistrikt kan få større kompetanse og kapasitet, og dermed ta på seg ansvaret for flere og større oppgaver.

– Nei, jeg kan ikke tenke meg det. Jeg kan ikke se for meg at de skal greie å drive like stor trafikkinnsats som UP gjør på landeveiene i Norge, til det har de for mange andre krevende oppgaver å prioritere, sier UP-sjef Karlsen.

Nå er det opp til politikerne.

Da VG onsdag skrev at Kripos og UP mente det er for tidlig med en politireform nå, svarte regjeringen at de enda ikke har konkludert på særorganreformen.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til fremtidens organisering av særorganene. Vi avventer nå høringsfristen 1. desember før vi tar stilling til hva som er veien videre. Det er ingen automatikk i at de enkeltstående forslagene som presenteres av et frittstående utvalg blir regjeringens politikk, sa justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder