IKKE FORNØYD: Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Stortingets justiskomité Hårek Elvenes mener sikkerheten i landet ikke er tilstrekkelig. Foto: Fredrik Solstad VG

Høyre krever digitalt grenseforsvar

De russiske hackerangrepene mot flere norske statlige aktører viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar, mener stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Artikkelen er over tre år gammel

Fredag ble det kjent at epostkontoer hos PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet var utsatt for forsøk på hackerangrep.

Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Stortingets justiskomité Hårek Elvenes mener dette er et tydelig signal på at det er behov for et digitalt grenseforsvar:

– Dette er meget alvorlig og må møtes med mottiltak. E-tjenesten har lenge sagt at dette kan inntreffe og da må en sette samfunnet i stand til å beskytte seg mot slike angrep, sier han.

– Strider mot menneskerettigheter

Datatilsynet sier et klart nei til Høyres krav. Digitalt grenseforsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen, mener direktør i tilsynet, Bjørn Erik Thon.

– Det har både vi og Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter konkludert med, sier han.

PROTESTERER: Direktør ved Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, er sterkt imot et digitalt grenseforsvar. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Med digitalt grenseforsvar vil data om mange borgere bli lagret, og de aller fleste utgjør en trussel for samfunnet, ifølge Thon:

– Vi snakker om data som avslører hvem vi har kommunisert med, hvilke nettsteder vi har besøkt og hvor vi har vært, forklarer han.

– Vi er redd folk vil legge bånd på seg når de kommuniserer og at det kan være negativt for kilder, varslere og for eksempel advokat-klient forhold, legger han til.

– Kan diskuteres

Hvorvidt et digitalt grenseforsvar bryter med menneskerettigheter kan diskuteres, mener Elvenes.

– Det er ikke snakk om et grenseforsvar på E-tjenesten sine premisser, men et grenseforsvar som er utformet på en måte der personvern og tilliten til myndighetene ivaretas, understreker han.

Elvenes mener det ikke er snakk om å hente ut informasjon ubegrenset:

– Det vil være en kontrollfunksjon som er til stede og det som hentes ut vil være i tråd med det som er lov å hente ut, legger han til.

Stortingsrepresentanten mener området nå er preget av stor fragmentering, silotenkning og utydelige ansvarsområder mellom tjenestene. Dette gjelder både i forsvarssektoren, i grensesnittet mellom militær og sivil sektor, i offentlig sektor for øvrig og i næringslivet.

– Utfordrende konstruksjon

Regjeringens utvalg om digitalt grenseforsvar (Lysne-utvalget) konkluderte i fjor med at E-tjenesten bør få overvåke innholdet i all internett- og telefontrafikk som krysser riksgrensen.

Les utvalgets konklusjon: Utvalg sier ja til overvåking av nett- og telefontrafikk

Einar Lunde, et av utvalgets medlemmer, sier at det helt klart utfordrende. Men han mener det er fult mulig å ivareta folks personvern og samtidig innføre et digitalt grenseforsvar:

POSITIV: Avdelingsdirektør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og medlem av Lysne-utvalget, Einar Lunde, mener Norge trenget et digitalt grenseforsvar for å ivarete rikets sikkerhet. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Det har vi lagt vekt på i vår innstilling. Det er ikke slik at E-tjenesten skal få tilgang til informasjon helt uten videre. For å ivareta personvernet foreslår vi også begrensninger, sier Lunde som er avdelingsdirektør ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– For det første må det være forhåndskontroll i en domstol – det vil si at E-tjenesten må søke om tilgang til informasjonen som er nødvendig. For det andre, så skal det være en uavhengig tredjepart som er til stede med tilsyn underveis – og det skal i tillegg være legalitetskontroll etter at innsamlingen har skjedd, forklarer han.

Samtidig påpeker han at et digitalt grenseforsvar brukes i land som Sverige og Storbritannia. Erfaringene der ifra tilsier at det er nødvendig for at også Norge skal kunne ivareta nasjonens sikkerhet.

Lysne-utvalget ble nedsatt av Forsvarsdepartementet som nå vurderer hva som skal gjøres videre etter at forslaget har vært på høring.

VG-leder: Norge trenger et digitalt grenseforsvar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder