LITE BRUK AV VAKSINE: Bare en av åtte helseansatte med pasientkontakt vaksinerer seg mot influensa, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
LITE BRUK AV VAKSINE: Bare en av åtte helseansatte med pasientkontakt vaksinerer seg mot influensa, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

900 eldre dør av influensa – men helsepersonell vaksinerer seg ikke

INNENRIKS

Til tross for at 900 eldre på norske sykehus og sykehjem dør av influensa hvert år, vaksinerer ikke de ansatte seg mot influensa.

Publisert:

Årets influensa er over oss, og hadde en foreløpig topp i romjulen og første uke i det nye året. Den har vist seg å være særlig tøff for de eldre – ved nyttår var mer enn 250 eldre over 60 år innlagt på sykehus med alvorlige influensasymptomer.

Den siste uken tyder på at influensatoppen ble nådd i nyttårshelgen. Forekomsten i de fleste fylkene går nå ned, og det samme gjør antallet sykehusinnleggelser.

Ferske tall viser at bare én av åtte helseansatte med pasientkontakt vaksinerer seg mot influensa.

Les også: Flere tusen innlagt med influensa

Fire døde i Molde

Bare på ett sykehjem i Molde, Bergmo omsorgssenter, er det registrert fire dødsfall i forbindelse med utbrudd av influensa i løpet av fire uker.

Kommuneoverlege Cato Innerdal sier til NRK Møre og Romsdal at han ser alvorlig på saken, og har rapportert dødsfallene til fylkeslegen.

– De fire dødsfallene ved Bergmo omsorgssenter settes i sammenheng med influensasykdom. Det er bekreftet at utbruddet skyldes smitte med influensavirus A. De øvrige smittede følges tett opp og er nå bedre, sier Innerdal til VG.

Les også: Kraftig influensautbrudd i hele landet

Han peker på at mange av de gjennomsnittlig 900 influensadødsfallene årlig kunne være unngått om de var vaksinert.

– Det samme gjelder helsepersonell med pasientkontakt, familiemedlemmer og andre som bor med personer som har svekket immunforsvar, sier han.

Vaksine virker

Seniorrådgiver Kjersti Rydland ved Folkehelseinstituttet sier at det vil ha effekt om alle ansatte som har pasientkontakt vaksinerer seg:

– Influensavaksine gir beskyttelse mot infeksjon hos gjennomsnittlig 62 prosent som tar vaksinen. Dette tallet svinger en del fra sesong til sesong avhengig av blant annet alder hos den vaksinerte og match mellom sirkulerende virus og vaksinen.

– Det betyr at det er mindre sannsynlig at man får introdusert viruset i sykehjemmet dersom alle de ansatte er vaksinert, men det er også viktig at de ansatte holder seg hjemme når de er syke for å unngå smitte. Det samme gjelder selvfølgelig pårørende som har symptomer på infeksjon, sier hun.

Og trass i at helsepersonell hver høst oppfordres til å ta vaksine, og arbeidsgiver dekket utgiften hos de aller fleste, er det fortsatt få som vaksinerer seg.

Få tar vaksine

For siste sesong – vinteren 2015-2016, var det bare tolv prosent av helsepersonell med pasientkontakt som oppgir at de vaksinerer seg mot influensa.

Dette kommer fram i en undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå over telefon. Tolv prosent er bare en prosent mer enn i befolkningen for øvrig.

Les også: Uvanlig tidlig influensa-topp

– Når 900 eldre dør av influensa i gjennomsnitt hver vinter, er det uaktsomt av helsepersonell å unnlate å ta vaksine?

– Vi ønsker først og fremst å støtte de som tar vaksinen og som jobber for å øke vaksinedekningen hos helsepersonell. Helsepersonell som ikke tar vaksinen kan øke smittepresset på sårbare grupper, noe vi mener er uheldig.

– Men vaksinasjon er frivillig i Norge, og hvorvidt man vil vaksinere seg eller ikke, er opp til den enkelte, sier Rydland.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer mange i helsesektoren, sier at hun oppfatter helst det som et arbeidsgiveransvar å fremme vaksinering av de ansatte dersom det har en helseeffekt:

– I første rekke har vi fått vite at vaksinasjon først og fremst var rettet mot folk med nedsatt allmenntilstand og utsatte grupper. Når det gjelder vaksinering av ansatte, bør arbeidsgiver ta de rådene, og tilrettelegge for vaksinering og ta utgiftene med det, sier Nord.

Her kan du lese mer om