SENIORRÅDGIVER: Anne Kalstad Mikkelsen ved Árran lulesamisk senter i Tysfjord. Foto: Terje Mortensen VG

Tysfjord-saken: «Mitt svar er skam»

Mange samer begynte å tro at det var sant, at vi som mennesker var mindre verdt. Og fremdeles i dag er det samer som er engstelig for å få bekreftet at det er noe skammelig beheftet med å være same, skriver Anne Kalstad Mikkelsen.

Artikkelen er over tre år gammel

Anne Kalstad Mikkelsen ved Árran lulesamisk senter har vært en av hoveddrivkreftene bak flere seminarer de siste årene som har satt tabubelagte temaer på dagsordenen i det lulesamiske samfunnet – også taushet rundt seksuelle overgrep. Her forklarer hun med egne ord hva hun tror denne tausheten dypest sett bunner i.

Mitt svar er skam. Skam fordi man som same ble betraktet som mindreverdig. Mange samer begynte å tro at det var sant, at vi som mennesker var mindre verdt. Og fremdeles i dag er det samer som er engstelig for å få bekreftet at det er noe skammelig beheftet med å være same. Jeg kan kjenne på redselen for at seksuelle overgrep skal knyttes til etnisitet, at det skal knyttes til vår verdi som mennesker, at vi som samer er mindre verdt.

VG Helg lørdag 11. juni. Foto: Faksimile

Jeg vokste selv opp som «norsk» barn i Kjøpsvik, og kan fortsatt mane frem ubehaget jeg følte de gangene jeg møtte mine samiske slektninger fra fjorden i Kjøpsvik. I min barndom kunne jeg oppleve at samene som kom til Kjøpsvik ble sjikanert. De kunne bli beskyldt for å ha lus eller de ble kalt for lappjævler eller de ble latterliggjort dersom de pratet dårlig norsk.

Jeg husker fortsatt skamfølelsen. Jeg syntes mine slektninger var håpløse, at de ikke hadde tilpasset seg det norske samfunnet, at de ikke hadde lært seg norsk. Og deres avmakt i situasjonene vakte et ubehag hos meg. Jeg ville bare snu meg bort fra dem.

I møte med mine slektninger ble jeg konfrontert med avmaktssituasjonen som jeg selv hadde opplevd som samebarn i møte med den norske skolen. Som mange andre samebarn tilpasset jeg meg det norske, snudde ryggen til det som var meg og mitt. Og det gjorde noe med mitt forhold til meg selv og forholdet til andre samer.

Jeg begynte å forakte svakhet, både i meg selv og i andre. Jeg tror at dette er noe jeg kan ha felles med andre samer: Overmakten i møtet med det norske lærte oss å forakte det svake og heller la vår kjærlighet og lojalitet gå til den sterke, den som hadde makt. Og da kan veien bli kort til å snu ryggen til ofre – også de som er utsatt for seksuelle overgrep.


Man trenger å erkjenne krenkelser og smerter i eget liv, å føle medynk med seg selv og sin historie, slik at man kan føle større empati med andre som har vært utsatt for krenkelser, også seksuelle overgrep.

Jeg tror at når seksuelle overgrep er så utbredt i Norge, handler det om at kvinner og barn ikke har hatt samme status som menn. Barn og kvinners erfaringer og opplevelser er ofte ikke tillagt samme vekt. Kvinner og barn har vært holdt for å være mindreverdige.

Ekspert: Derfor blir det taust i samiske samfunn

I den læstadianske forsamlingen skal kvinne tie, det er menn som har definisjonsmakten og det er dermed menns erfaringer og behov som blir dominerende. Når kvinnenes fortellinger blir borte, er det lett å late som de ikke eksisterer og det kan medføre større taushet om seksuelle overgrep.

Samtidig er det viktig å få frem at tausheten har nærmest vært total, vi har alle tidd stille. Også norske myndigheter har snudd seg bort, og tilgangen til helsetjenester for samene har vært begrenset. Fremdeles i dag, i 2016, er det ikke en helsetjeneste tilrettelagt for den samiske befolkning i kommunen.

Vi lever i ei god tid! Samtidig som vi tillater oss å se tilbake, tror jeg det er viktig å ta det inn over oss, at vi lever i ei god tid. «Krigen» er over. Som folk har samene i dag beskyttelse og støtte i grunnloven og øvrig lovverk. Vi har Sametinget og samiske institusjoner som Árran. Vi lever rett og slett i ei god tid! Vi har mulighet og anledning til å bryte tausheten om seksuelle overgrep i det samiske samfunnet.


Vi trenger hverandres fortellinger, også om seksuelle overgrep, og mitt håp er at disse fortellingene vil treffe oss så dypt at det blir umulig for oss å snu oss bort eller forholde oss passive til krenkelser og overgrep.

Jeg tenker også at initiativet Árran har tatt med utstilling og seminar om seksuelle overgrep må følges opp av flere i de samiske samfunnene. Kvinner må på banen! Og vi trenger forskning og dokumentasjon, og at det skapes ordninger; «rom for smerte og forsoning» slik at vi kan etablere eierskap til våre egne fortellinger om utenforskap, urett og krenkelser, inkludert seksuelle overgrep. Og kanskje kan det være slik at det vi frykter aller mest å vise frem for andre, kan være det som peker mot det vakreste i oss – vår felles menneskelighet!

Les også

 1. Psykolog om Tysfjord-saken: Å fortelle kan bli sett på som et like stort svik som overgrep

  TYSFJORD (VG) Seksuelle overgrep er ekstra vanskelig å forholde seg til på små steder med tette bånd mellom…
 2. Derfor saksøker «Liv» Tysfjord kommune

  TYSFJORD (VG) I november møter «Liv» Tysfjord kommune i retten, hvor hun vil kreve inntil flere millioner i erstatning.
 3. Menighet undersøker selv mistanker om seksuelle overgrep

  TYSFJORD/NARVIK (VG) Predikanter skal finne ut om en overgrepsmistanke er begrunnet, før de eventuelt varsler foreldre.
 4. Kvinne: Fortalte predikant om overgrep – ble ikke hørt

  I slutten av tenårene gikk hun til en predikant og fortalte om overgrepet hun som barn ble utsatt for av en voksen i…
 5. Politiet om Tysfjord: – Vitner reserverer seg

  Tidligere Tysfjord-lensmann Kenneth Nilsen mener at det ikke er grunnlag for å hevde at det er flere seksuelle overgrep…

Flere artikler

 1. Tysfjord etter overgrepssakene: Utslitte, men lettet

 2. Psykolog om Tysfjord-saken: Å fortelle kan bli sett på som et like stort svik som overgrep

 3. Etterforsker nye overgrep i Tysfjord

 4. Tysfjord-overgrepene: «Samene sto selv frem og ville ha endring, og det har de jaggu lykkes med»

 5. Kvinne: To av mine barn er utsatt for overgrep

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder