Are ble kvalt til døde på legevakten

NRK går til retten for å få utlevert dødsvideoen

Are Stedt (35) døde under et basketak med en ambulansesjåfør og to politibetjenter. Media er nektet tilgang til overvåkningsvideoen som viser hendelsen. Nå går NRK til retten for å få se den.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Les hele historien om hendelsen som krevde Ares liv i dagens VG Helg Foto: ,

I dag er det nøyaktig to år siden dødsfallet på legevakten i Oslo.

Are Stedt ba om hjelp på Sentrum politistasjon fordi han følte seg forfulgt. Politiet forsto at Oslo-mannen, som hadde diagnosen paranoid schizofren, trengte legetilsyn og fraktet ham til legevakten i Storgata. Etter 40 minutters venting ville Are ut, men på grunn av en misforståelse rundt hans identitet, trodde politiet han var et kriminelt gjengmedlem og anså det som utrygt å la ham gå. Are selv var aldri tidligere straffet, han bar ikke våpen og var heller ikke ruset.

Les hele historien om Are på VG+ (Krever innlogging)

HER SKJEDDE DET: I dette rommet, rett innenfor ambulanseinngangen, oppsto basketaket som førte til Ares død. Foto:Karin Beate Nøsterud,VG

Da han ble holdt igjen, oppsto et basketak mellom Are og to politibetjenter. En ambulansesjåfør grep inn for å hjelpe politibetjentene. Han la Are med magen mot gulvet og klemte armen om halsen hans. Da han slapp halsgrepet etter 58 sekunder, var Are død.

KAMERAER: Overvåkningskameraene ved legevakten fanget hele hendelsen. Foto:Karin Beate Nøsterud,VG

Legevaktens overvåkningskamera fanget hele hendelsen. Men Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten ønsker ikke at media skal få innsyn i videoen.

Nektes innsyn

VG har sendt en begjæring til Riksadvokaten om innsyn i overvåkningsvideoen, men har ennå ikke fått svar.

NRK, som sendte begjæring på et tidligere tidspunkt, har fått avslag, både fra Spesialenheten og på sin anke til Riksadvokaten. Dette til tross for at Politidirektoratet i et rundskriv til hele politi-Norge har understreket at det skal praktiseres åpenhet og merinnsyn i saker der folk dør i kontakt med politiet.

I svaret til NRK skriver Riksadvokaten at hensynet til å verne videoen mot publisering må veie tyngre enn at offentligheten skal få mulighet til å kontrollere avgjørelsen. Riksadvokaten ønsker å beskytte de involverte personene.

– Kan Riksadvokaten forklare hvorfor en så dramatisk og omstridt hendelse unntas fra offentligheten?

– Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere begrunnelsene for avslag utover det som fremgår av avgjørelsen av NRKs begjæring, svarer assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther og førstestatsadvokat Anne Grøstad i en e-post.

NRK går til rettssak

– Vi tar Riksadvokatens vurdering for retten fordi denne saken har stor allmenn interesse. Dette handler om vår tillit til offentlige tjenestemenn og om hvilken maktutøvelse de kan tillate seg å bruke i pågripelsessituasjoner, sier reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord i NRK.

GÅR TIL RETTSSAK: – Dette er en prinsippsak, sier Alexandra Beverfjord, reportasjeredaktør i NRK. Foto:Vegard Wivestad Grøtt,NTB scanpix

– Saken er prinsipielt viktig fordi den handler om medienes innsyn i straffesaker. Vårt system bygger på mediene kan overvåke rettsprosessene, så når en sak henlegges, blir ikke medienes kontrollfunksjon ivaretatt på samme måte. Da blir behovet for innsyn ekstra viktig, understreker hun.

– Ønsker dere å publisere videoen?

– Vi har søkt om innsyn først og fremst for å få ut fakta om hva som foregikk, for forklaringene er sprikende. Spørsmålet om publisering må vi vurdere på nytt hvis det blir aktuelt.

– Hva med argumentet om å beskytte de involverte?

– Pressen har strenge regler når det gjelder identifisering, så dette handler mer om at mediene skal ha en kontrollerende funksjon og beskytte enkeltmennesker. Det er selve kjernen i vårt samfunnsoppdrag, sier Beverfjord.

Sist NRK tok Riksadvokaten for retten, var i Treholt-saken. NRK vant frem. Saken gikk til Høyesterett og NRK fikk utlevert opptakene fra Treholt-rettssaken. Nå prøver NRK denne saken etter samme regelverk.

– Jeg vil gi all honnør til NRK som tar et viktig initiativ for å prøve denne saken opp mot bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier VGs sjefredaktør Torry Pedersen.

ETTERLYSER ÅPENHET: – I et samfunn med høye krav til rettssikkerhet må en sak som dette behandles med størst mulig åpenhet, sier VGs sjefredaktør Torry Pedersen. Foto:Mattis Sandblad,VG

– Hendelser der personer dør i kontakt med politi og offentlig tjenestepersonell, har stor offentlig interesse. Som kontrollør av myndighetenes maktutøvelse, mener VG at det er rimelig at mediene får tilgang til etterforskningens mest sentrale dokument, nemlig videoen, sier Pedersen.

Ares foreldre ønsker at media skal få innsyn i overvåkningsvideoen. En samtykkeerklæring er forelagt både Spesialenheten og Riksadvokaten. Men Spesialenheten har isteden bedt foreldrenes bistandsadvokat Morten Engesbak om å levere tilbake videomaterialet. Det har han ennå ikke gjort.

– Jeg bistår foreldrene i forbindelse med krav om voldsoffererstatning fra staten. Det er normalt at jeg beholder kopi av straffesaken i forbindelse med dette arbeidet, og det er også tilfelle i denne saken.

– Jeg regner med at innholdet i den filmen blir borte for all fremtid hvis videoen blir sendt til politiet, sier Ares far, Erik Stedt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder