Regjeringsadvokaten i sin prosedyre: – Breiviks forvirrede forklaring er en hån mot retten

SKIEN (VG) Regjeringsadvokaten langet ut mot Breivik i starten av sin prosedyre.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Ærede rett. Etter 22. juli 2011 måtte familiene til 77 mennesker bære videre på en sorg som det er umulig for oss andre å ane omfanget av. Ungdommer som overlevde massakren på Utøya har måttet fortsette sine liv med ubeskrivelige traumer, fordi en mann med et narsissistisk sinn ville angripe vårt demokrati og vår rettsstat ved å ta i bruk terrorens feige virkemidler, sier advokat Adele Matheson Mestad ved Regjeringsadvokaten.

– På vegne av staten ønsker jeg å uttrykke enorm sympati for de pårørende og overlevende som har måttet tåle mye denne uken, men som har taklet også dette på en svært beundringsverdig måte, fortsatte Mestad.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte i tekst og på VGTV

– Har fått misbruke retten

– Et argument for dette har vært – og vi låner det gjerne, for det bærer stor klokskap; Breivik dehumaniserte sine ofre. Vi må aldri svare med å dehumanisere Breivik. Han angrep vårt demokrati og vår rettsstat, og vi fortsetter å beskytte den samme rettsstaten ved å bruke rettsstatens prinsipper overfor ham.

Hun fortsatte med en bredside mot Breiviks forklaring i retten, der han fikk lov til å lese opp fra sine 13 sider notater om nasjonalsosialisme og politikk.

– Samtidig er det nå etter fire dager på sin plass å peke på at han heller ikke må få misbruke disse prinsipper. Bruk avnazihilsen i den rett som skal ivareta nettopp hans rettssikkerhet er et sliktmisbruk, sier Mestad.

Disse mistet livet 22. juli 2011: Minneord for alle de 77 terrorofrene

– Ikke en knekt mann

Mestad mener at det ikke var isolasjonsskader som gjorde at Breivik tok ut søksmål, men ønsket om oppmerksomhet, forfekte sin høyreekstreme ideologi og til å fremme krav på vegne av denne ideologien.

– At han bruker sin partsforklaring til å fremme sine forvirrede krav som nasjonalsosialist er en hån mot en rettsprosess som tar hans sak på alvor, mener Regjeringsadvokaten.

Breivik har vært mer eller mindre uttrykksløs store deler av dagen i dag, men da Mestad refser hans oppførsel og uttalelser i retten, begynner han igjen å riste på hodet.

– Det avslører også at han er ute etter noe helt annet enn det han i saksforberedelsene har brukt som argument for søksmålet. Han gir også med dette er tydelig signal for hva slags oppmerksomhet han egentlig er ute etter. Det er ikke en knekket mann med isolasjonsplager vi møter, det er den sammeideologiske personforstyrrede narsissisten som vi så for fem år siden, sier Mestad.

– Gjør jobben lett for oss

Statens advokat lot det også skinne tydelig gjennom at hun mener Breivik selv skadet saken sin gjennom sin egen forklaring.

– Han motbeviser selv sine egne anførsler, han gjør jobben lett for staten på et visst nivå, men det er likevel gratisargumenter som vi gjerne skulle vært foruten. Statens syn etter fire dager kan kort oppsummeres slik: Saksøker hverken er eller har vært underlagtumenneskelig eller nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3. Hans rett tilprivatliv og korrespondanse er ikke krenket.

Hun fortsatte sin prosedyre med å gå gjennom rettspraksis fra tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Mestad drøftet spørsmål rundt brevkontroll, besøkskontroll og kontakt med omverdenen, mens hennes kollega Marius Emberland nå er i gang med snakke om umenneskelig og nedverdigende behandling.

Ti spørsmål og svar: Dette er rettssaken mot staten

– Unik sak

Han startet med å gjennom åtte punkter fra prosedyren til Breiviks advokat, og pekte på at retten må vurdere soningsforholdene til Breivik konkret, og situasjonen hans konkret.

– Dette er en unik sak, ingen andre enn saksøker har sittet så lenge under slike vilkår. Den er også unik på den måten, at vi må se dette i sammenheng med om hans soningsforhold er i tråd med konvensjonen. Det er de konkrete forholdene for hans regime som må vurderes av retten. Og der er han ganske godt rustet, også sett i lys av diagnosene han har fått. Det skal selvsagt ikke holdes mot ham i seg selv, men det må få en viss betydning i vurderingen, sier Emberland.

Han viste også til sikkerhetsvurderingene som er gjort av Breivik, der psykiater Randi Rosenqvist har sagt at hun ikke kan utelukke at den terrordømte 37-åringen vil begå nye voldshandlinger for å få oppmerksomhet rundt seg selv.

Ved 15.15-tiden la han ned påstand om at staten skulle frifinnes.

– Jeg har tiltro til at retten gjør en god vurdering, men staten ikke kan se at det foreligger noen krenkelse av artikkel 3. Vi legger altså ned påstand om at staten frifinnes, og tildeles saksomkostninger, sa Emberland.

Storrvik fikk ordet til slutt, for å imøtegå det som kom frem i prosedyren til Regjeringsadvokaten.

Slik er hverdagen hans: Breiviks liv i fengselet

– Irrelevant hva han har gjort

Før lunsj la Breiviks advokat Øystein Storrvik ned påstand på vegne av Breivik om at det har vært brudd på både artikkel 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (se faktaboks) under soningen hans. Han krever også at Breivik tilkjennes saksomkostninger.

I prosedyren understreket Storrvik at det ikke har noe å si hvilke handlinger man har gjort, når retten skal vurdere soningsforholdene.

Han viser også til flere dommer fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som fastslår at også terrorister med flere hundre liv på samvittigheten skal ha grunnleggende menneskerettigheter i fengsel.

– De som latterliggjør denne rettssaken har ikke skjønt det, sier Storrvik.

Han ba retten se bort fra følelsene og kun vurdere jusen i saken.

– Man trenger ikke en allmenn godkjennelse av at dette er riktig, det kan man skrelle vekk. Det er jusen og de strenge reglene som skal gjelde. De uangripelige prinsippene, som sier at han skal ha en tilværelse som samsvarer med minimumskravene i menneskerettighetskonvensjonene.

VG kommer tilbake med mer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder