GAUSTAD: Denne ideskissen viser en tenkt bygningsmasse på det nye sykehuset på Gaustad. Det eksisterende Rikshospitalet ligger øverst til venstre i bildet. Vegmyndighetene ønsker imidlerid ikke bygninger over Ring 3, men det kan bli en eller flere brede bruer over veien. Foto/illustrasjon , Oslo universitetssykehus/Nordic - Office of Arcitecture

Grønt lys for to nye Oslo-sykehus

Vil doble Rikshospitalets størrelse

Nytt Aker Sykehus skal dekke Oslo øst

Dette kan bli Oslos nye sykehustilbud: To gigantiske sykehus på Gaustad og Aker, pluss kreftbehandling på det nåværende Radiumhospitalet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Styret i Oslo universitetssykehus har torsdag ettermiddag gitt grønt lys for å gå videre med planene om Oslos fremtidige sykehustilbud.

Prisen for utbyggingene, anslått til svimlende 38 milliarder kroner, gjør sykehusplanen til det dyreste byggeprosjektet i Fastlands-Norge i vår tid.

Ønsker Aker og Gaustad

Etter styrebehandlingen skal Oslo universitetssykehus nå jobbe med denne fremtidsplanen:

** Et komplett regionsykehus på Gaustad i Oslo, en gigantutbygging som vil strekke seg fra det nåværende Rikshospitalet og sørover mot Forskningsparken. Dette blir også lokalsykehus for Oslo sentrum og vest.

RADIUMHOSPITALET: Dette er skissen til nytt kreftsykehus etter initiativ fra eiendomsutvikler Arthur Buckhardt og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. Foto: Nordic Arkitekter ,

** Et nytt lokalsykehus på området til Aker sykehus, som ble vedtatt nedlagt i 2010 etter en langvarig strid. Det nye sykehuset skal betjene tre av de seks bydelene som nå dekkes av Ullevål.

** Kreftbehandlingen fortsetter på Radiumhospitalet, trolig med et nytt klinikkbygg som erstatter dagens nedslitte lokaler.

** Planene for ny Regional Sikkerhetsavdeling som i dag holder til på Dikemark i Asker, utvikles videre.

** Det nåværende sykehusområdet på Ullevål kan dermed etter hvert frigis og brukes til byutvikling med flere tusen boliger sentralt i hovedstaden.

Støtte fra Raymond

– Vi er veldig godt fornøyd med dette forslaget. Aker kan bli et godt tilbud til Groruddalen, men også til Hovin og Økern, Oslos hurtigst voksende bydeler. Sykehusplanene må ta høyde for at Oslo vokser med 12–13.000 innbyggere hvert eneste år, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, til VG.

Han er glad for at Aker sykehus aldri ble solgt, slik planen var i 2010. Samtidig kan hovedstaden etter hvert få tilgang til Ullevål som en helt ny bydel:

– Det vil være mulig å bygge mange boliger på Ullevål, både tett og grønt, og med direkte tilgang til den nye T-baneringen som må komme mellom øst og vest i Oslo, sier byrådslederen.

LOKALSYKEHUS: Dette er den foreløpige skissen til nytt lokalsykehus på Aker. Foto: ,

Ansattrepresentantene i OUS-styret har tidligere uttrykt stor skepsis til alternativet med delvis samling på Gaustad fordi OUS-ledelsen foreslår å starte med den gigantiske utbyggingen av Rikshospitalet først, noe som vil gå på bekostning av lokalsykehusbyggingen som haster mest på grunn av befolkningsveksten i Oslo.

De ansatte tok dissens på planene på Gaustad og Aker, men stilte seg bak planene for Radiumhospitalet og en ny psykiatri-plan.

– Legeforeningen vil gjerne ha nye sykehusbygg, men jeg mener denne prosessen nå er kommet ut av kontroll og frykter at prosjektet stanser opp fordi det ikke er penger til å bygge så stort. De politiske signalene har vært tydelige på at det ikke er ønskelig med en gigantisk utbygging av Rikshospitalet. Jeg tror ikke delvis samling på Gaustad og lokalsykehus er realiserbart innen de rammene vi har til rådighet sier foretakstillitsvalgt for Legeforeningen Aasmund Bredeli.

LEGEFORENINGEN: Aasmund Magnus Bredeli er overlege og ansattes representant i styret for Oslo Universitetssykehus. Foto: Roger Neumann , VG

Fikk du med deg? Tillitsvalgt spår 15 års uro ved Ullevål sykehus

Han mener i stedet det bør bygges et lokalsykehus og resten av sykehuset bør deles mellom Gaustad og Ullevål. Der er det blant annet et helt nytt og toppmoderne akuttbygg.

– Med økende befolkning må lokalsykehuskapasiteten prioriteres først. OUS-ledelsens ønske om å gå videre med et alternativ som innebærer en storstilt utbygging av Rikshospitalet før lokalsykehuset bygges er uhensiktsmessig og samfunnsøkonomisk uforsvarlig, sier Bredeli.

Kritiske kvalitetssikrere

Konsulentfirmaet Metier/Opak som har vært inne i idéprosessen rundt nytt storsykehusbygg i Oslo siden 2013. Det siste halvåret at de kvalitetssikret administrasjonens planer.

Rapporten som var klar 18. januar er gjennomgående kritisk: Metier/Opak mener blant annet at sykehusledelsen ikke planlegger stort nok: Befolkningsøkningen i Oslo gjøre at så fort det nye Oslo universitetssykehus er ferdig rundt 2030, må et nytt sykehusprosjekt starte opp.

Konsulentene kritiserer også Helse Sør Øst for å mangelfulle overordnede planer for sykehussektoren i regionen som strekker seg fra Kristiansand til Trøndelagsgrensen i nord.

SENDER VIDERE: Direktør Bjørn Erikstein vil nå sende planene for nytt Oslo Universitetssykehus over til Helse Sør Øst og direktør Cathrine Lofthus. Hun var tidligere Eriksteins visesadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Terje Bringedal , VG

– Det planlagte sykehusprosjektet vil ikke kunne ta seg av alle pasientene etter 2030, skriver Metier/Opak.

De mener byggeplanene fortsatt ikke svarer på hvor stort sykehuset må være for å drive effektivt og sår tvil om et stort sykehus er mer effektivt enn mindre sykehus.

Direktørens Campus-drøm

I juni 2014 presenterte administrerende direktør sin drøm som han kalte Campus Oslo. Bjørn Erikstein ville samle Oslo universitetssykehus i nye bygg på Gaustad, som en forlengelse av Rikshospitalet. Han ønsket å legge Ringveien i tunnel og bygge sykehus oppå.

Tunnel ble i prosessen avvist fordi det ville bli altfor dyrt. Statens vegvesen avviser også Eriksteins alternativ, som er et lokk over Ringveien.

– Vår vurdering er at ingen av alternativene for lokk ved Gaustad er gjennomførbare. Konsekvensene når det gjelder manglende mulighet for omkjøringsvei, anleggsfase samt kostnader etc. vil være langt større enn fordelene, skriver Statens vegvesen i et brev til Oslo universitetssykehus.

Vegvesenet foreslår at det i stedet for lokk bygges en bred bro for alle trafikanter – eventuelt også for en skitrasé.

Plan- og bygningsetaten i Oslo mener det er usikkert om tomtearealene på Gaustad er store nok til å få plass til et stort sykehus.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein skriver i innstillingen til styret at ett samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner, ett lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på Radiumhospitalet, er å foretrekke og kvalitetssikringen endrer ikke på dette. Fordi det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter, mener han at ingen alternativer bør utelukkes foreløpig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder