GIR KRITIKK: Steinar Aase, fylkesmann i Telemark. Foto: Anne Spånem , Fylkesmannen i Telemark.

Sykehuset fant mulig kreft - sa ikke fra til pasienten

Da sykehuset undersøkte mannen, fant de en mulig kreftsvulst på nyren hans. Men det gikk fire måneder før mannen fikk kreftdiagnosen.

I samme undersøkelse kunne man også se at mannens blindtarm var sprukket, men det oppdaget ikke legene ved Sykehuset i Telemark.

Først da mannen ble sendt videre til Rikshospitalet i Oslo og de så på bildene der, fant legene den sprukne blindtarmen og fikk operert ham.

På bildene var det også noe annet.

Les også: Legene overså kreften til Vibeke (44)

– Da de gjorde undersøkelsen i Telemark, ble det også beskrevet noen små forandringer i en nyre, men det ble ikke fulgt opp av de kliniske legene på sykehuset. Fastlegen til pasienten la merke til det da han fikk papirene etter utskrivelsen, og sørget for at pasienten kom til ultralyd, sier Steinar Aase, fylkeslege i Telemark, til VG.

Fant kreftsvulst

Det viste seg senere at mannen hadde kreft i den ene nyren.

– Her skulle sykehuset i Telemark ha fulgt opp dette av seg selv. I stedet glapp det på sykehuset. Heldigvis var mannens fastlege våken, noterte seg funnet, og sørget for videre utredning. Dette førte til en fire måneders forsinkelse i utredningen av disse nyreforandringene, og det viste seg da at det var en kreftsvulst i den nyren som man da litt forsinket gikk videre med å utrede, sier Aase.

Les også: Ble bedt om å forberede begravelse - hadde ikke kreft

Han har nå gått gjennom saken, og slår fast at sykehuset brøt forsvarlighetskravet og informasjonsplikten da de ikke fulgte opp mannen.

– Har gjort en feil

Erik Eliassen, klinikksjef på kirurgisk klinikk på sykehuset Telemark, sier legene har beklaget.

– Vi erkjenner at vi her har gjort en feil i diagnostikken knyttet opp mot røntgenundersøkelsen som ble gjort og som viste en sprukken blindtarm. Det ble ikke erkjent av våre leger, og de har beklaget dette på det sterkeste. Denne hendelsen er nå tatt opp i det radiologiske fagmiljøet for å lære av feilen som er begått, for å unngå at det skjer igjen. Her handler det om at den enkelte beskrivende radiolog må være oppmerksom, sier han til VG.

Nye funn: Lette etter malariavaksine - kan ha funnet nytt kreftvåpen

Han sier at pasienten ikke fikk vite fra sykehus at det var funnet en mulig kreftsvulst i den ene nyren.

– Det ble ikke videreformidlet til pasienten. Dette skjedde som et bifunn i en situasjon hvor pasienten var under utredning for noe som der og da hastet mer, og pasienten ble ikke fulgt opp videre her hos oss. Men det ble fulgt opp da han kom inn til Rikshospitalet ved et senere tidspunkt.

– Det var et funn som burde vært fulgt opp. Da ville det i så fall ha skjedd en utredningsprosess samtidig med andre undersøkelser, så vi vet ikke nøyaktig hvor mye forsinket diagnosen ble. Men det var en forsinket diagnostikk av kreftsvulsten.

– Ikke forverret prognose

Han sier dette ikke gjorde at mannen ble dårligere.

– Vi har ingen grunn til å tro at dette medførte noe forverret prognose eller mer utbredt sykdom. Det har vi ingen holdepunkter for å si.

Det at den mulige kreftsvulsten ikke ble fulgt opp, har de tatt opp i det gastrokirurgiske fagmiljøet, hvor de har skjerpet rutinene sine til journalføring.

Les også: Norske forskere lagde «drepercelle»

– Sykehuset Telemark har tatt tak i dette, og iverksatt en del nye prosedyrer og rutineforbedringer, sier fylkeslege Aase.

Han og en annen fra fylkeslegen var forrige uke på sykehuset, hvor sykehuset redegjorde for de tiltakene de har iverksatt.

– De har laget en del nye skriftlige prosedyrer og implementert dem

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder