I TYSFJORD: Politimester Tone Vang besøkte Drag og Kjøpsvik for å orientere om politiets arbeid i «Tysfjordsaken». Foto: Terje Mortensen VG

Etterforsker nye overgrep i Tysfjord

Erkjenner at de mangler tillit

TYSFJORD (VG) Politimester Tone Vangen bekrefter at de nå har opprettet etterforskning i flere overgrepssaker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er saker hvor vi har rimelig grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart, sier politimester i Nordland politidistrikt, Tone Vangen, til VG.

Etter at 11 kvinner og menn fra Tysfjord stod frem i VG Helg og fortalte om at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, har politiet hatt en jevn strøm av henvendelser.

Bakgrunn: Den mørke hemmeligheten

Den informasjonen som har kommet inn er av ulik karakter, noen dreier seg om gamle forhold, noen har vært etterforsket tidligere, mens andre er helt nye saker som politiet ikke tidligere har hatt kjennskap til.

Politiet har startet etterforskning i flere av sakene. Vangen forteller at de nå håndterer det hun betegner som et uoversiktlig bilde, og hun kan ikke tallfeste antall anmeldelser eller saker som er påbegynt på nåværende tidspunkt.

Les også: Anders bar på sin hemmelighet i 25 år

– Dette er veldig alvorlig og straffbare forhold. Per nå har vi ikke fullstendig oversikt over omfanget av disse sakene, og vi arbeider nå for å skaffe oss et bilde av det, sier hun.

Mangler tillit til politiet

For Vangen erkjenner at politiet ikke har – eller har hatt - tilstrekkelig tillit blant innbyggerne i Tysfjord. Politiet har ikke klart hverken å ha en tilstrekkelig tilstedeværelse i den lille kommunen, og Vangen innrømmer at de også mangler viktig kompetanse innen samisk kulturforståelse, som hun ser på som en essensiell nøkkel for å vinne innbyggernes tro.

Les også: Slo overgrepsalarm i 2007 - fikk beskjed om å ordne opp lokalt

– Vi har en sterk erkjennelse at vi er nødt til å få en større forståelse av den samiske kulturen. Jeg kan ikke si at vi har løst det til nå, og vi vil trenge hjelp, støtte og tips fra lokalbefolkningen for å få det til, sier Vangen.

Hun er forberedt på at det vil ta tid å gjenopprette innbyggernes tillit til at politiet er også for dem.

Kommentar: Sviket

– Vi har en jobb å gjøre, og det er viktig å få frem at vi tar dette på største alvor. Vi ønsker virkelig å komme til bunns i disse sakene, og vi ønsker at folk skal kunne komme til oss. Det har ikke vært lett for dem, men vi håper at vi kan spille på lag fremover, sier hun.

Åpenhet har avlet åpenhet

Onsdag var politimesteren i Tysfjord for å besøke det samiske senteret Árran og for å snakke til kommunestyret i Kjøpsvik. Der møtte Vangen blant annet Árran-direktør Lars Magne Andreassen.

Han mener det er viktig at politiet - og andre instanser - tilegner seg tilstrekkelig kunnskap. Om de utenfor ikke har språk- og kulturkompetanse, og dermed ikke tilgang inn i miljøet, har heller ikke det samiske samfunnet tillit, mener han.

PÅ VISITT: Politimester Tone Vangen møtter leder for det samiske senteret Árran i Tysfjord onsdag. Foto: Terje Mortensen VG

– Tausheten er ikke bare fra samisk side, det er heller ingen som lytter på den andre siden. Det er i første rekke offentlige myndigheter som har ansvaret for at denne tilliten gjenoppbygges. Men den samiske befolkningen må også ta selvkritikk for at grensene for hva som er akseptabel adferd er flyttet.

Andreassen beskriver de siste dagene som slitsomme og ubehagelige, men mener det også har vært en lettelse og at åpenheten har avlet ytterligere åpenhet.

– Ubehaget er verdt det, fordi det vil bli bedre. Men det vil bli en tøff periode for mange fremover, sier han.

11 menn og kvinner fortalte i VG Helg lørdag 11. juni sin historie om seksuelle overgrep i barne- og ungdomsårene i den nordnorske kommunen:

Karl Edvard Urheim: – Vi må utfordre fortielseskulturen

«Liv»: – Etter at pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt i bygda

Kvinne: Fortalte predikant om overgrep – ble ikke hørt

Kvinne: – To av mine barn er utsatt for overgrep

Kvinne: Følte seg forpliktet til å tilgi overgriperen

Mann: – Man må ikke tie det ihjel, man må snakke det ihjel

Kvinne: – Når jentene ble 16, var det fritt frem

Kvinne: – De lo mens det pågikk

Marlene Knutsen: – Folk må ikke la seg tvinge til taushet

Kvinne: – Noen voksne må ha visst om det som skjedde

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder