STREIKET EN DRØY MÅNED: Legestreiken startet 7. september og ble avsluttet 11.oktober. Her er flere av de streikende samlet på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

STREIKET EN DRØY MÅNED: Legestreiken startet 7. september og ble avsluttet 11.oktober. Her er flere av de streikende samlet på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Sykehusstreiken over: Legene taper på tvungen lønnsnemnd

Akademikerne: Tillitskrisen og uroen i sykehusene vil fortsette

De streikende sykehusansatte har mest å tape på at streiken nå er stanset.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Etter fem uker med streik, besluttet regjeringen tirsdag kveld å stoppe streiken og innføre tvungen lønnsnemnd.

Streiken hadde da vart så lenge at det ble stadig vanskeligere å få fylt opp vakter, slik det ble varslet om ved Nordlandssykehuset tirsdag.

Akademikerne helse er skuffet over utfallet. All erfaring med lønnsnemnd tilsier at eksisterende avtaler om arbeidstid stort sett forblir uendret, og vil leve videre til de neste sentrale forhandlingene.

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne Helse.

Frøyland mener konflikten i sykehusene vil vare frem til tilliten er gjenopprettet. For at det skal skje, må partene få på plass et kollektivt vern for arbeidstid ut over Arbeidsmiljølovens bestemmelser, mener han.

Hauglie: Fare for liv og helse

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å gripe inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie.

Hun understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.

Dagens avtale legges til grunn

En lønnsnemd innebærer en rikslønnsnemnd, hvor partene også er med, avgjør utfallet av konflikten.

Problemet til de streikende legene er at en lønnsnemnd i all hovedsak fatter vedtak som legger dagens avtale til grunn.

Det er legene som gjennom streiken ønsker en ny ordning:

Legene har krevd at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes. Arbeidsgiverforeningen Spekter ville ikke være med på noen tariffesting.

Tidligere erfaringer viser at lønnsnemnda som regel legger de eksisterende ordningene til grunn: Nemnda lander svært sjelden på vedtak som betyr at dagens ordninger endres.

Les: Disse sykehusene har vært rammet av streiken

– Det er riktig

Det erkjenner også Frøyland, som har ledet forhandlingene på vegne av de sykehusansatte.

Før det ble tvungen lønnsmend tirsdag kveld, sa han til VG:

– Det er riktig at det er regelen. Vi vet det. Vi streiker likevel, fordi vi tror vi skal greie å overbevise vår motpart Spekter om at det går fint for sykehusene å planlegge slik sykehusene ønsker, innenfor dagens rullerende arbeidsplaner.

– Dere har ikke fått dem til å være med på det på fem uker: Spekter kan bare sitte rolig og vente på lønnsnemd, så får de viljen sin?

– Det streiken har vist gjennom disse fem ukene, er at stadig flere sykehusledere har sagt at de er enige med oss i at det går fint å planlegge vakter innenfor den rullerende arbeidsplanen. Vi tror det vil ende med at Spekter blir med på å prøve ut et utvidet mandat, som vi kan ta opp igjen forhandlingene på, sa Frøyland.

Han tror en lønnsnemd vil få store problemer med å videreføre dagens ordning. Legene er unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser og har en ordning som gjør at de kan jobbe 60 timers uke.

– Vi er i tvil om en tvungen lønnsnemd vil kunne pålegge legene 60 timers ordning, som ikke er basert frivillighet, sier Frøyland.

Les: Så mye tjener legene

Han mener sykehusdirektørene nå står overfor en formidabel utfordring med å gjenvinne tillit.

– Da er ikke kravet om individuelle arbeidsplaner, og styringsrett fremfor ledelse, veien å gå. Det tror jeg direktørene skjønner. Vi kommer til å kjempe mot dette på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå helt til det kollektive vernet er tariffestet, sier Frøyland tirsdag kveld etter at streiken er over.

Han mener Spekter og arbeidsgiversiden på sin side har spekulert i tvungen lønnsnemnd og har nektet å bruke innvilgede dispensasjoner.

– Dette viser hvor begrenset streikeretten i sykehus er, sier Frøyland.

Avviser at de spekulerte i lønnsnemnd

Direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen, avviser påstanden om at de har spekulert i lønnsnemnd.

– Det stiller jeg meg helt uforstående til. Vi har ved flere anledninger forsøkt å komme de streikende i møte, blant annet ved å redusere arbeidstiden deres fra 60 til 54 timers uke. Men de hadde et absolutt krav om hvordan arbeidstiden skulle reguleres, og da er det vanskelig å komme til enighet, sier Larsen til VG tirsdag kveld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder