Vil snu asylsøkere på russergrensen

Stortinget vil ekspress-endre utlendingsloven for å bremse flukten over Storskog

Inviterer alle partiene til forhandlinger om hele utlendingsfeltet

Regjeringen vil skaffe seg rett til å snu flyktninger på grensen og sende dem tilbake til Russland, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det kreves en lovendring for å få dette gjennomført og regjeringen legger fredag fram en lovproposisjon for asylfeltet.

Lovendringen vil gi myndighetene rett til å nekte å ta imot og realitetsbehandle søknader om asyl fra personer som allerede har lovlig opphold i Russland.

KrF og Venstre sier til VG at de vil støtte forslaget. Dermed er det flertall for dette på Stortinget.

Vil ha alle partiene med

Men Venstre og KrF vil ikke lenger snakke med regjeringspartiene om nye asyl-innstramninger, uten at de andre partiene på Stortinget også deltar.

Tirsdag ettermiddag har alle de fire samarbeidspartiene invitert resten av partiene på Stortinget til å legge sine forslag på bordet innen 24 timer, slik at hele det politiske Norge blir invitert til å delta i utformingen av ny flyktning- og asylpolitikk.

Et slikt møte med partilederne i Stortinget vil bli gjennomført allerede torsdag, får VG opplyst.

Vil instruere UNE

Regjeringen vil, gjennom den varslede lovendringen, også skaffe seg en bredere instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemdna i ankesaker.

Planen er at lovendringen skal være vedtatt i Stortinget og sanksjonert av Kongen i Statsråd, slik at den kan i kraft en uke senere, fredag 20. november.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen t.v. møtte de parlamentariske lederne i Stortinget tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Dagens utlendingslov er ikke laget for situasjonen vi er oppe i i dag. Til det vil alt gå for sakte. Vi ønsker å få til et system der vi får lovhjemmel for å ikke realitetsbehandle søknader fra personer som har hatt opphold i Russland, og returnere dem raskt. For å få dette til, må vi gjøre endringer i utlendingsloven, sa Solberg, ifølge NTB, på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag ettermiddag.

Les også: UDI-sjefen: – Vil prioritere gruppene som ikke trenger beskyttelse

Hastetiltak

Statsministeren har bedt de parlamentariske lederne på Stortinget om å legge til rette for en hurtig saksbehandling av forslaget til ny lov om asylsøkere.

– Dette er et hastetiltak, og lovendringer er vanligvis ikke hastetiltak. Derfor er det altså ikke naturlig å legge det inn i et forhandlingsløp på Stortinget. Dette er ting vi vil ha gjort raskest mulig, sier Solberg.

Flyktninghjelpen om asyl-forslagene: - Et kappløp mot bunnen

Solberg: - Russland er et trygt land

Justisminister Anders Anundsen (Frp) viser til at Norge har returavtale med Russland. Han sier dialogen med russerne er konstruktiv. Solberg legger til at det vil være uproblematisk for asylsøkere å bli sendt tilbake til Russland.

– Dette er personer som har papirer. De kan være i Russland. Russland er et sikkert land for de fleste, bortsett fra opposisjonelle. Hovedtyngden av dem som kommer i dag, har lange opphold i Russland bak seg. De har innreisedokumenter, visum til Russland, og er derfor i utgangspunktet i et land der de ikke er forfulgt og der de er beskyttet, sier Solberg.

Les mer: Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 konkrete tiltak for å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken.

Tror Russland vil godta returer

De siste ukene har regjeringen gått flere runder med russiske myndigheter for å finne ut hva som har skjedd på russisk side av grensen, og som har gjort det mulig å ta seg over grensen på Storskog.

– Det vi nå gjør er tiltak vi gjennomfører i Norge, og de har ikke noen innvirkning på forholdet til Russland. Vi har sagt at situasjonen vi nå håndterer er løsbar, og vi har fremmet ulike muligheter overfor Russland, som de ser på, slik at vi kan få en endring av den dynamikken vi har sett, sier utenriksminister Børge Brende (H) til VG.

Han understreker at Norge ser på Russland som et trygt førsteland å sende folk tilbake til, og at norske myndigheter ikke vil overprøve russiske oppholdstillatelser eller visa som de har utstedt.

Russland: – Kan ikke kontrollere visum

Til NTB sier den russiske ambassaden at russiske myndigheter ikke har lov til å kontrollere om folk som kommer til landet har visum til andre land, eller planer om å reise dit.

– Noen av disse utenlandske borgerne skjuler eller gir villedende opplysninger om det egentlige formålet med reisen til Russland når de søker om visum ved russiske utenriksstasjoner, og ved ankomst lar de være å informere grense- og utlendingsmyndighetene om sine planer om å reise til andre land for å søke asyl.

Det er deler av svaret på hvorfor russiske myndigheter tilsynelatende lar store mengder asylsøkere, blant annet fra Afghanistan, Irak og Syria, bruke Russland som transittland på vei til den norske grensestasjonen på Storskog i Finnmark.

Les mer: Grensesjefen frykter over 65.000 asylsøkere i året

Russiske myndigheter ville brutt med folkeretten, internasjonale forpliktelser og nasjonale lover hvis de hindret folk som kommer til landet i å reise videre til andre land, ifølge en skriftlig redegjørelse ambassaden har sendt NTB.

– Utenlandske statsborgere står også fritt til å velge hvilken grensestasjon de ønsker å benytte i forbindelse med utreisen fra Den russiske føderasjon og hvilket land de vil reise til etter dette. Altså har russiske myndigheter intet grunnlag til å hindre deres utreise til andre land. Alt annet ville være i strid med folkeretten, skriver ambassaden til NTB.

Strøm over Storskog

Mandag krysset 75 asylsøkere grensen til Norge over Storskog, mens det i løpet av hele forrige uke kom 1.113 asylsøkere denne veien. Totalt har nesten 4.000 asylsøkere kommet til Norge over Storskog så langt i år.

Den voldsomme økningen i flyktningstrømmen, samt at hovedandelen av dem som kommer over Storskog har endret seg fra å være syriske flyktninger til være afghanske migranter, har ført til mediespekulasjoner i om «noen har skapt denne situasjonen på den norsk-russiske grensen». Spekulasjonene er ubegrunnede, mener ambassaden.

– Flyktningenes valg av Norge har ingenting med at grensevaktene bruker en selektiv tilnærming i sitt arbeid å gjøre, men er mest sannsynlig begrunnet med en liberal lovgiving på utlendingsfeltet og attraktive boforhold og sosiale velferdsgoder for flyktninger i Norge, skriver ambassaden.

16 punkter

Forslaget som regjeringen legger fram kommende fredag, kommer på toppen av 15 punkter som Høyre og Frp har forhandlet fram innbyrdes enighet om de siste dagene, og som ble presentert mandag ettermiddag.

Harald Tom Nesvik, Frps parlamentariske leder i Stortinget, håper nå at den samlede pakken vil sende et kraftig signal til flyktninger med ambisjon om å søke om opphold i Norge:

– Det viktigste er at forslagene nå blir vedtatt og gjennomført, og jo bredere flertall som står bak, desto bedre. Jeg tror allerede at signalene er i ferd med å bli sendt og mottatt hos de det angår, flere internasjonale medier omtalte de 15 punktene allerde mandag kveld, sier Nesvik til VG.

Takker ja

Ap og Sp har bekreftet at de ønsker å delta i et forsøk på et bredt politisk forlik. Sp la allerede tirsdag morgen inn sine forslag i Stortinget, blant annet om styrkning av UDI go politiet på Storskog, og om hurtig transport av grunnløse asylsøkere fra Finnmark og direkte til deres hjemland.

Også SV, som til slutt sto utenfor avtalen om 8 000 kvoteflyktninger før sommeren, bekrefter at de vil delta:

– Vi vil legge inn våre forslag og delta i møtet, sier SV-nestleder Bård Vegar Solhjell til VG..

Han håper det kan bli en dugnad om god og raskt integrering med språkopplææring, boligtilbud, barnehageplasser ogh jobb, og ikke bare en dugnad om innstramninger.

– SV støtter intensjonen om å raskt returnere de ganske mange ubegrunnede asylsøkerne som kommer fra Russland, men tar forbehold om at dette er den riktige måten å gjøre det på, og at det er i tråd med flyktningekonvensjonen, sier Solhjell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder