BEKYMRET: – Vi kan komme i en krise vi ikke har sett maken til siden andre verdenskrig, der tusenvis av mennesker er i bevegelse og landene i Europa vender seg mot hverandre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG. Tirsdag vil han kreve svar fra regjeringen, blant annet om behandlingen av barn på norske asylmottak. Foto: Fredrik Solstad , VG

Krever Listhaug-garanti for barn på asylmottak

Det kan være snakk om kun dager før flyktningkrisen i Europa har spunnet fullstendig ut av kontroll, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

  • Karoline H. Flåm
Publisert:

Overfor VG lufter han også bekymring for situasjonen her hjemme, og sier han ikke er trygg på at barn og mindreårige ved norske asylmottak blir tatt forsvarlig hånd om.

Mange mottak landet rundt kom i stand på kort tid, under sterkt press av den økende flyktningetilstrømmingen.

– Det er helt avgjørende med tilstrekkelig barnefaglig kompetanse på disse mottakene. Og det betyr noe mer enn voksne som kan «se etter» barn. Det betyr folk som faktisk kan håndtere barn og mindreårige som er sterkt traumatiserte, og sørge for at de blir ivaretatt, sier Støre.

– Dette står tydelig i asylforliket fra før jul, og vi har spurt regjeringen om dette flere ganger, men er ikke betrygget over svarene, legger han til.

Les også: Syv floker som EU må løse

Skal på krisemøte

Førstkommende tirsdag morgen skal samtlige partiledere bak asyl- og integreringsforliket troppe opp på Statsministerens kontor.

Statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug har nemlig innkalt til møte om den betente asyl- og flyktningesituasjonen - og om mulige innstrammingstiltak.

Støre er tydelig på hvilke spørsmål han mener regjeringen må avklare:

– For det første: Hvordan vil Norge medvirke til å løse den krisen som nå er under oppseiling sør i Europa? Situasjonen er helt kritisk. Landene nord for Hellas bygger gjerder, murer, og Europa strever med å finne et svar på hvordan vi skal møte denne bølgen, sier Støre.

Ekspert om flyktningkrisen: Norge tjener på at andre land krangler

Saken fortsetter under bildet

UTENFOR: Norske myndigheter tror det vil komme rundt 900 flere barn under 15 år til norske mottak i år. En tredel av dem vil ha behov for fosterhjem, ifølge Bufetat. Bildet er tatt tidligere i år på mottakssenteret i Kirkenes. Foto: Harald Henden , VG

Vil ha kvotesystem

Ett av forslagene som diskuteres, er et kvotesystem som skal sikre en ordnet byrdefordeling av flyktninger mellom ulike land.

Ap-lederen mener Norge bør være åpne for å tilslutte seg et slikt system, og samtidig bidra med ekstraordinære hjelpetiltak i landene i nærområdene som er rammet hardest, som Jordan og Libanon.

Også innvandringsminister Sylvi Listhaug har stilt seg positiv til en ordning med flere kvoteflyktninger - forutsatt at vi ikke samtidig må ta imot strømmen av flyktninger som kommer hit på egenhånd.

– Så her er du egentlig helt enig med statsråd Listhaug, Støre?

– Vi har ikke fått høre regjeringens syn, men det bør de orientere om på tirsdag, for dette er kritiske spørsmål. Sist kvoteflyktninger var et tema, var Frp imot. Her må regjeringen klargjøre hva de mener.

Slik forsegles flyktningenes skjebne: Sorteres med fargebånd

Som andre verdenskrig

Støre mener utviklingen sør i Europa er urovekkende - og at det kan være snakk om bare dager eller uker før situasjonen spinner helt ut av kontroll:

– Stortinget ba i høst regjeringen om å «snarest» legge frem forslag for hvordan vi kan følge opp enigheten i EU om ansvar og fordeling av asylsøkere. Men det har ikke kommet noen forslag fra regjeringen. Og situasjonen er nå så spent at flere mener det kun er snakk om dager eller uker før vi står i en alvorlig krise, sier Støre.

– Vi kan komme i en krise vi ikke har sett maken til siden andre verdenskrig, der tusenvis av mennesker er i bevegelse og landene i Europa vender seg mot hverandre, legger han til.

– Skal ikke være luksus

Det andre Støre vil ta opp på møtet med Solberg og Listhaug, er situasjonen på norske asylmottak.

– Vi må ikke glemme at det sitter opp mot 30 000 på mottak i Norge. Disse mottakene er opprettet under stort press, og jeg ønsker å høre fra regjeringen om de er trygg på at situasjonen ved disse mottakene er forsvarlig, særlig for barn og mindreårige, sier Støre.

– Hva konkret er det du frykter?

– Ingen forventer at det skal være luksus på mottakene, det skal være nøktern stil, og de som bor der skal kunne aktiveres og stå for deler av driften. Men jeg vil høre statsråden si at hun er trygg på situasjonen for utsatte grupper, særlig for barn, og at de følges opp slik de skal.

EU-land krangler

Listhaug deltok torsdag på EUs justis- og innenriksministermøte, et møte som ble preget av en hissig flyktningkrangel mellom Hellas og Østerrike. Hellas tar imot stadig større strømmer av flyktninger, mens Østerrike er ett av landene som har valgt å stenge sine grenser.

Flyktningstrømmen til Europa ser ikke ut til å avta, og en rekke EU-land, blant dem Tyskland, har tatt til orde for en avtale med Tyrkia om en kvoteordning der et betydelig antall flyktninger hentes til Europa, samtidig som man forsøker å bremse den ukontrollerte tilstrømmingen.

Les også: NATO vil sende flyktningene tilbake til Tyrkia

Humanitære organisasjoner stiller seg foreløpig avventende til kvoteplanen. Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier han ikke tror det er en reell vilje hos norske eller andre europeiske politikere til faktisk å ta ut disse kvotene.

MØTER EU: Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sammen med Norges EU-ambassadør Oda Sletner i Brussel torsdag morgen. Foto: Alf Bjarne Johnsen , VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder