AVHØRT: Sjef Kristin Kvigne i Politiets utlendingsenhet (PU) var det eneste vitnet som ble innkalt til avhør av Spesialenheten for å forklare seg om anklagene om økonomisk utroskap. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Politiledere anmeldt – saken henlagt

I fjor ble flere ledere i Politiets utlendingsenhet (PU) anmeldt for økonomisk utroskap. Nå er saken henlagt av Spesialenheten for politisaker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

«Saken henlegges da det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.», står det i vedtaket fra Spesialenheten for politisaker.

Det var i begynnelsen av desember i fjor at hovedverneombud Einar Sagli i Politiets utlendingsenhet (PU) anmeldte flere ledere i etaten for å ha utnyttet milliardbudsjettet til å skaffe seg personlig vinning.

– Betrodde ledere som tar seg til rette er dårlige forbilder for de ansatte, uttalte Sagli til VG.

KRITISK: Hovedverneombud Einar Saglig ved Politiets utlendingsenhet (PU). Foto: Jan Petter Lynau

De anmeldte lederne ble beskyldt for en rekke forhold:

** Føring av overtid for oppdrag som ikke er utført.

** Utført administrativt arbeid på helg- og helligdager hvor kompensasjonen er høy.

** Ledere attesterte overtid for dager hvor ingen så dem på jobb.

** Innkjøp av snekkerutstyr fra en Jernia-butikk i Oslo for titusenvis av kroner.

Avhørt ett vitne

I slutten av februar i år ble PU-sjef Kristin Kvigne avhørt av Spesialenheten som eneste vitne i saken.

Kvigne forklarte blant annet at en intern gjennomgang viste at overtiden var pålagt og attestert på riktig nivå, men at det ble avdekket noen unøyaktigheter som manglende føring av dato og mangelfull utfylling av merknadsfelt.

PU-sjefen forklarte seg også om snekkerutstyret som ble kjøpt inn i perioden før 2013 og at innkjøp for rutiner ble strammet inn som et resultat av dette den gangen.

«På bakgrunn av sakens opplysninger finner Spesialenheten at det ikke er tilstrekkelig sannsynlig for at det har skjedd en straffbar handling.», står det i avgjørelsen fra Spesialenheten.

Og videre:

«Det er således ikke grunn til å tro at en etterforskning av de anmeldte forhold vil føre til straffansvar for en/flere tjenestepersoner i PU.»

– Vi tar Spesialenhetens henleggelse til etterretning. Henleggelsen viser at den vurderingen PU i sin tid gjorde, om at det ikke var grunnlag for å anmelde tjenestepersonene til spesialenheten, var korrekt, sier Kvigne til VG.

Vil anke avgjørelsen

Spesialenheten har også lagt vekt på at PU selv har engasjert KPMG (eksternt firma) til å undersøke saken. PU-sjefen har lovet å varsle enheten dersom firmaet avdekker kritikkverdigeforhold som ansees som straffbare, ifølge avgjørelsen.

KPMGs undersøkelser ferdigstilles i løpet av juni, opplyser PU til VG.

Hovedverneombud Einar Sagli opplyser til VG at han vil anke avgjørelsen.

– Denne saken vil, som de fleste andre varslersaker i politiet, ende med at maktens elite presser igjennom sine beslutninger og standpunkt. Varsleren vil slutte i virksomheten, og taperne må jo være skattebetalerne som tross alt skal finansiere den økonomiske ukulturen som PU, Politidirektoratet og Spesialenheten forsvarer, sier Sagli.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder