SERVITØR-STRESS: Han elsker tempoet, presset og stresset som servitør-yrket innebærer, Kim Waldahl Thørn (23). Selv jobbing annenhver helg synes han går helt greit så lenge han er ung og samboeren også går i turnus. Foto:Øyvind Nordahl Næss,VG

Kartlegging: Tøffere å være ung i arbeidslivet

…og stadig flere unge står utenfor jobb og utdanning

Blant unge i arbeidslivet er det stadig vanligere å være midlertidig ansatt, mangle arbeidskontrakt, jobbe når andre har fri og ha lav jobbkontroll.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det viser en stor kartlegging fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Mange unge yrkesaktive opplever en utrygghet som erfarne arbeidstagere i Norge aldri hadde godtatt, sier ungdomssekretær i LO, Linn Andersen til VG.

Hun får inn rapporter om at stadig flere unge blir satt på deltidskontrakter med lav lønn og ugunstige arbeidstider – der de gjerne må være tilgjengelige på kort varsel.

Kartleggingen fra STAMI viser at det er de unge ansatte som også oftest rapporterer om dårlig psykososialt miljø og lettest eksponerer seg for farlig arbeid og arbeidsulykker.

SJEKKER ARBEIDSPLASSER: Ungdomssekretær Linn Andersen i LO, sender ungdomspatruljen rundt for å sjekke unge arbeidstakeres arbeidsvilkår i sommer. Foto:LO,

– De som hovedsakelig er arbeidstagere i denne aldersgruppen er gjerne ansatt i yrker med lavere krav til utdanning, hvor yrkesaktive gjennomgående er mer utsatt for ulike belastninger i arbeidsmiljøet, sier seniorrådgiver og forsker Cecilie Aagestad ved STAMI til VG.

Les også: For lettvint å råde skoletrøtte til yrkesfag

Hun peker på at de yngre arbeidstagerne ofte har mindre kunnskap om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene enn mer erfarne arbeidstagere.

Kjører på

– De tar også gjerne i mindre grad hensyn til risikofaktorer i arbeidet, sier Aagestad.

Kartleggingen viser at innen for eksempel bygg og anlegg kan de yngste arbeidstagerne ta på seg- eller bli spurt om å ta på seg tyngre arbeidsoppgaver enn de noe eldre ansatte. Da blir de også gjerne mer eksponerte for helsemessige belastninger.

Les også:Droppet ut – kom tilbake med 8 seks'ere

Innen typiske håndverker-yrker og omsorgsyrker som rekrutteres med unge arbeidstagere, er det ikke alltid selvsagt å få et langt liv i yrket.

– I utgangspunktet har de som oftest god helse, de er unge. Men i jobber som elektrikere, frisører og helse- og omsorgsarbeidere, som gjerne er aktuelle for denne aldersgruppen, så er eksponering for særlig mekaniske og psykososiale faktorer mer utbredt enn i mange andre yrker, sier Aagestad.

FORSKER PÅ JOBBEN DIN: Seniorrådgiver Cecilie Aagestad ved Statens Arbeidsforskningsinstitutt (STAMI). Foto:STAMI,

Får helseplager senere

Helseplager utvikles over tid, og selv om eksponeringen blant unge er høy, for eksempel i form av tunge løft og løft i ubekvemme stillinger, vil mulige helsekonsekvenser som følge av belastningen oppstå over tid og dermed være vanskelige å kartlegge.

– Studier har imidlertid vist at unge elektrikere, frisører og bygningsarbeidere har tidlige tegn på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, minner Aagestad om.

Les også: Økende ledighet

Kim Waldahl Thørn (23) fra Trondheim jobber på Brittannia Hotel som servitør. Han bekrefter at han jobber i et stressende yrke, men han liker tempoet.

– Jeg opplever både stresset og presset som morsomt og utfordrende. Man må være på hugget for å gi gjestene den beste opplevelsen. Det liker jeg, sier Thørn til VG.

Jobber annenhver helg

Sist 17. mai hadde han sammen med servitør-kollegene ansvar for å servere 25 gjester hver.

VED TAPPEKRANEN: Servitør Kim Waldahl Thørn på Brittannia Hotell holder glasset på skakke for å unngå for mye skum til tørste trøndere. Foto:Øyvind Nordahl Næss,VG

– Nasjonaldagen har vi flere bordsetninger enn vanlig, og mange bestiller mye på en gang. Da er det spesielt mye stress, men desto mer tilfredsstillende å oppdage at man mestrer det, sier servitøren til VG.

Han begynte å servere allerede som 15-åring hjemme på Røros. Deretter har han jobbet nærmest annenhver helg. Nå går han også i en turnus som innebærer jobbing annenhver helg. Men Kim synes ikke han går glipp av noe.

– Samboeren min er kokk, og jobber også turnus. Men jeg ser nok ikke for meg at jeg blir servitør de siste årene av arbeidslivet. Jeg satser nok heller på å bli restaurantsjef eller lignende når jeg kommer mer opp i årene, sier Kim Waldahl Thørn.

Han skal ta fagbrevet som ferdig utdannet servitør til høsten. Da har han allerede skaffet seg ny servitørjobb på den anerkjente restauranten To rom og kjøkken i Trondheim.

Servitøryrket overgås ellers bare av barnehageassistenter i yrker med stort innslag av midlertidige ansettelser, viser oversikten fra STAMI.

Større utenforskap

For aldersgruppen 20–30 år, viser en annen kartlegging at stadig flere står utenfor jobb og utdanning.

Ifølge en ny rapport frafaggruppen for IA-avtalen, er sysselsettingsandelen blant unge i alderen 20–24 år nedadgående fra 2001 fram til i dag.

For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen. Nedgangen skyldes blant annet økt overgang til utdanning, at færre unge kombinerer utdanning med deltidsjobb samt økt konkurranse om jobbene som følge av høy innvandring.

Samtidig har antallet unge registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne økt de siste årene, ifølge rapporten.

Les også: NAV gjør for lite for å få folk i arbeid

Sammenlignet med andre land blir færre norske ungdommer stående varig utenfor både utdanning og arbeid, men det er en tendens til at denne gruppen øker noe, også i Norge.

Mange unge som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående opplæring.

Rapporten peker på at høy arbeidsinnvandring i en tid med svakere sysselsettingsutsikter, kan føre til økt konkurranse om jobbene og gjøre det mer krevende å inkludere utsatte grupper som ungdom med svake kvalifikasjoner, personer med helseutfordringer og andre innvandrere.

Les også

 1. Brannfakkel fra NHO-topp Stein Lier-Hansen: Spår 200.000 arbeidsledige i Norge

  Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen frykter at arbeidsledigheten blir historisk høy og får støtte av sjeføkonom.
 2. Over halvparten strøk i matematikk i Finnmark

  I to mattefag i videregående har elever i Finnmark et snitt som ligger under karakteren 2.
 3. Teknologer må kunne skrive - og tenke

  Det var ikke teknologien som ga oss Facebook. Grunnleggeren Mark Zuckerberg hadde ikke kommet på ideen om han ikke først…
 4. Arbeidsledigheten blant eldre skyter i været

  HØNEFOSS (VG) På tre år har ledigheten blant nordmenn i femtiåra økt med 34 prosent.
 5. Røe Isaksen: For lettvint å råde skoletrøtte til yrkesfag

  Jakob Berntzen (27) var en litt skolelei 15-åring og ble rådet til å velge elektro på videregående.
 6. Støre raser mot «tiltaksløs regjering»

  Mens titusener av oljejobber fordufter, sitter Erna & co. tiltaksløse og gir skattelette til de med formue, mener Ap.
 7. OECD: Norge på kunnskapsbunnen blant unge uten jobb og utdanning

  Norge er på bunnen internasjonalt hva gjelder grunnleggende ferdigheter blant unge uten utdanning og jobb.
 8. Skulket halvt høstsemester og droppet ut – kom tilbake med åtte 6’ere

  Forrige skoleår orket Inghild Bergseth (19) knapt å gå på skolen. I år går hun ut med åtte seks-ere.
 9. Åtte studenter tatt i juks ved NTNU

  Åtte studenter ved NTNU risikerer utestengelse i to semestre etter at de er mistenkt for fusk i forbindelse med eksamen…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder