I DÅRLIG STAND: Det har vært mange lange dager for mannskapene i Sivilforsvaret, som ifølge en ny studie trenger nytt utstyr, kjøretøyer og penger til å ruste opp tilfluktsrom og annen beskyttelse av sivilbefolkningen. Her følger styrken med på det rasfarlige fjellet Mannen i Rauma. Foto: Endre Alsaker-nøstdahl VG

Ap-krav: Amundsen må forklare beredskaps-kutt

Ap-nestleder Hadia Tajik griper nå tak i pengekrisen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og krever at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) rydder opp.

Artikkelen er over to år gammel

– Det er oppsiktsvekkende at Høyre- og Frp-regjeringen svekker beredskapsarbeidet på denne måten, sier hun til VG.

Onsdag varslet DSB-sjef Cecilie Daae i VG at hennes etat har oppdrag fra regjeringen som de ikke kan gjennomføre fordi den økonomiske situasjonen i DSB er blitt så trang etter flere store budsjettkutt.

Les mer her: DSB-sjefen varsler kutt i sivil beredskap

– Vi har omstilt oss, og gjennomfører nå en planlagt nedbemanning på 30 årsverk. Nå ser jeg at ytterligere kutt er nødvendig, sa Daae til VG etter et møte med justisminister Amundsen tirsdag formiddag.

Aksepterer ikke stopp

Tajik, som leder Stortingets justiskomite, reagerer spesielt sterkt på at DSB sliter med å følge opp Stortingets pålegg om å slå sammen politiets, brannvesenets og helsevesenets nødsentraler rundt i landet:

KREVER SVAR: Hadia Tajik (Ap) mener regjeringen svekker beredskapsarbeidet med trange budsjettrammer til sivil beredskap gjennom DSB. Foto: Kyrre Lien VG

– Om DSB ikke har kapasitet til å gi en god oppfølging av stortings-vedtatte pålegg, må ministeren enten be om mer penger eller redegjøre for Stortinget om situasjonen. Vi kan ikke akseptere at slike oppdrag bare stoppes . Jeg kommer til å ta dette opp med justisministeren for å få klare svar, varsler Tajik i en e-post til VG.

Les også: Tilfluktsrommene har store mangler, og ingen til å lede og drive dem

Effektivisering

Amundsen sa til VG onsdag at DSB må forholde seg til samme effektivitetskrav som andre offentlige etater, og at det nødvendigvis fører til strammere budsjett.

Det reagerer Ap på:

– Gjennom sine snart fire år i regjering har de gjennomført såkalte effektiveriseringskutt, hvert år. De har hele tiden hevdet at dette fører til avbyråkratisering og effektivitet. Nå ser vi at dette ser ut til å gå utover kvaliteten på beredskapsarbeidet. Jeg håper de selv innser hvor alvorlig dette er, skriver Ap-nestlederen.

Les også: Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos tre av fire brannvesen

Stor debatt mandag

Mandag i denne uken tok Ap-leder Jonas Gahr Støre opp hele diskusjonen om samfunnssikkerhet med statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget, i en egen debatt.

Tajik sier at ingen fra regjeringssiden sa noe i denne debatten, om at DSB var i en så krevende situasjon som DSB-sjefen nå varsler:

– Dette ble ikke nevnt med ett ord i Stortinget. Hvis det viser seg at svarene vi fikk på mandag ikke er fyllestgjørende, må statsministeren regne med flere spørsmål fra Stortinget, varslet Hadia Tajik.

I vinter: Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg dekker over beredskapskritikken

Kan bli papirtiger

Hårek Elvenes (H) som også sitter i Stortingets justiskomite, har vanskelig for å forstå at DSB har så trange rammer som DSB-sjefen nå gir uttrykk for:

– En rekke tiltak er gjennomført for å styrke Sivilforsvaret. Det hører også med til beredskapshistorien at politiet har fått 1300 nye politifolk og Forsvaret skal tilføres 180 milliarder mer, sier Elvenes.

– DSB har sikkert behov for forbedringer, men må gjøre sitt ytterste for å utnytte de ressursene man har. Dessuten må DSB vokte seg vel for ikke å bli en byråkratisk papirtiger. Blikket må hele tiden må være vendt mot den operative virksomheten, påpeker Elvenes.

Les mer om DSB-sjefens kuttliste her: Her må hun spare

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder