Slik blir Breiviks liv i fengsel

(VG Nett) Som forvaringsdømt vil Breivik bli sittende i sin egen isolerte fengselsavdeling på Ila, men han vil raskt bli pålagt aktivitetsplikt fem dager i uken.

Artikkelen er over syv år gammel

En enstemmig rett dømte fredag Anders Behring Breivik (33) til forvaring. Dommen på 21 års forvaring med 10 års minstetid er i praksis en livstidsdom.

Breivik smilte tilfreds og lente seg tilbake i stolen da han fikk høre domsslutningen. Han har tildigere sagt at han ikke vil anke en forvaringsdom.

Kan bli livstid

Dommen kan forlenges med fem år av gangen, noe som høyst sannsynlig vil skje for resten av Breiviks levetid. Det er ti år etter at lovbestemmelsene om forvaring kom på plass, men flere av de som tidligere hadde sikringsdom, har fått endret dommen til forvaring.

PROTOKOLL:Hva mener du om dommen? Si din mening her

Ila har innsatte som har vært der siden slutten av 70-tallet.

Med mindre dommen blir anket, må Breivik vente i ti år til 2023 før han kan begjære seg prøveløslatt av domstolen - som er Asker og Bærum tingrett så lenge han soner på Ila.

Søknaden vil bli avslått, om domstolen kommer til at det er stor fare for gjentagelse av straffbare handlinger.

VG DIREKTE: Følg opplesningen av dommen i ord og bilder

Må utredes

Dommeren har imidlertid ikke, etter dagens lov, anledning til å vurdere såkalte allmenne hensyn, som kan være hensynet til fornærmede og til den allmenne rettsoppfatning.

Vedtaket om at Breivik skal sone under ekstra høy sikkerhet må fornyes hver sjette måned. Så lagt har imidlertid fangen samtykket i isolasjon og forbudet mot kontakt med andre innsatte.

Dersom ingen av partene anker dommen, vil forvaringsavdelingen og helseavdelingen på Ila fengsel raskt starte en grundig utredning av den domfelte.

Normalt bruker Ila ti uker på utredningen i en egen mottaksavdeling, men VG har fått opplyst at det ikke er aktuelt å flytte Breivik til denne avdelingen, av sikkerhetsgrunner.

Gruppeterapi

Inntaksavdelingen vil da alle dokumentene fra straffesaken, og kartlegge familiebakgrunn, oppvekst, skolegang og medisinsk historie. Den dømte vil bli intervjuet om sine egne fremtidsplaner, og hva vedkommende ønsker å få ut av fengselsoppholdet.

Ut fra dette planlegges fremtidig arbeidsplass og eventuelt utdanningsløp.

- Hvilket tilbud vi kan gi, er i stor grad avhengig av sikkerhets- og trusselvurderingen. Det vil ligge til grunn for hvordan vi organiserer de forskjellige tilbudene, sa Knut Bjarkeid, direktør på Ila fengsel, til VG i juni.

Noen år ut i soningen kan han bli konfrontert med sin egen terrordåd i gruppeterapi med andre innsatte.

Hele hensikten med forvaring er å endre den dømtes atferd, motvirke ny kriminalitet og forberede et liv i frihet etter soningen.

LES OGSÅ: Breivik: Jeg føler meg nesten mentalt skadet etter vitneforklaringene

Må finne utdanning

Siden Breivik ikke vil få omgås andre ansatte, må fengselet finne utdanning eller arbeid han kan gjøre alene.

Ifølge Bjarkeid er det ikke uvanlig at innsatte er i aktivitet alene, av mange grunner: De kan være truende overfor andre, eller deres evnenivå gjør at de kun kan tilby svært enkle arbeidsoppgaver.

60 prosent av de forvaringsdømte på Ila er i utdanning.

- Alle innsatte har en aktivitetsplikt på vanlig dagtid. Det gjelder jobb, utdanning, men også programvirksomheten. De som ikke ønsker å delta, straffes økonomisk ved at de ikke får arbeidspenger, forklarte Bjarkeid.

I flere brev til sine tilhengere har Breivik sagt at han planlegger en bachelorgrad i statsvitenskap, og utvide den til en mastergrad dersom mulig.

I mellomtiden vil han skrive bøker fra cellen sin og brevveksle med meningsfeller.

LES OGSÅ: Breivik skriver selvbiografi på cellen

Endringsarbeid

Gjennom forvaringstiden skal de innsatte gjennomgå ulike programmer for å endre atferd. De kan starte med gruppesamtaler med utgangspunkt i ugjerningen, og fortsetter med massive programmer over år, både sammen med andre innsatte og alene med psykolog.

Her ligger den store forskjellen mellom forvaring og soning.

Forvaringsdømte har ikke rett til permisjon, men de kan søke om det. Da må minimum to tredeler av minstetiden skal være sonet. Sikkerhetskravet gjør at Breivik åpenbart vil få avslag på en søknad om permisjon.

Fengselet vil forsyne Anders Behring Breivik med lommepenger til småutgifter. Etter gjeldende regler har han krav på 59 kroner pr. dag.

For å få dagpenger må han delta i arbeid i fengslet, eller aktivt følge et utdanningsprogram som fengslet har godkjent. De som nekter å delta i aktiviteter, kan miste retten til dagpengene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder