Krever svar på flere spørsmål fra tilregnelighets-erklæringen

Kommisjonen er kritisk til den nye erklæringen

OSLO TINGRETT (VG Nett) Den rettsmedisinske kommisjon har flere merknader til den nyeste psykiatriske erklæringen som konkluderer med at Breivik er tilregnelig.

 • Dennis Ravndal
 • Marianne Vikås
 • Jarle Grivi Brenna
 • Ole N. Olsen
 • Tim Peters
 • Sigrid Helene Svendsen
 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Det betyr at kommisjonen er kritisk til flere av vurderingene Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har gjort, og at de ber om en tillegserklæring.

De to nye rettspsykiaterne mener at massedrapsmannen Anders Behring Breivik (33) er strafferettslig tilregnelig, men den rettsmedisinske kommisjonen mener den nye rapporten er mangelfull.

Tilpasset forklaringen?

- Det som kommer frem nå er at grunnlaget i erklæringen ikke er godt nok. Kommisjonen etterlyser opplysninger fra barndom og oppvekst, for å underbygge utviklingen hans. Videre mener kommisjonen at de sakkyndige ikke har tatt nok hensyn til at Breivik på bakgrunn av media kan ha tilpasset forklaringen sin, sier rettspsykiater Henning Værøy.

Den nye rapporten er utarbeidet av Agnar Aspaas og Terje Tørrissen som har observert Breivik i 37 timer.

Konklusjonen i den siste rapporten ble kunngjort 10. april.

Flere merknader

De sakkyndige har etter kommisjonens vurdering ikke i tilstrekkelig grad tatt forbehold om en mulig falsk negativ
konklusjon, altså Breiviks mulighet for å tilpasse sine utsagn til undersøkelsessituasjonen, skriver kommisjonen i et brev til retten.

VGTV: - Mulig falsk konklusjon i den siste sakkyndighetsrapporten

Dette til tross for at de to tidligere har fortalt at måtte ta stilling til om Anders Behring Breivik (33) prøvde å kamuflere en psykose for dem, for fremstå som normal.

Kommisjonen har også problem med å se at de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser er oppfylt ut fra de premissene de nye sakkyndige har lagt til grunn.

Aspaas og Tørrissen konkluderte med at Breivik har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og en narssissitisk personlighetsforstyrrelse, men kommisjonen mener at de ikke har tatt høyde for at Breivik har svart strategisk på spørsmålene deres.

- Dette har jeg ikke noen spesiell kommentar til, det er helt vanlig at rettsmedisinsk kommisjon ber om tilleggsrapporter, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG etter at retten er hevet.

Han vil snakke med aktorene før han kommenterer rettsdagen nærmere.

Det var ingen bemerkninger til den første sakkyndigerapporten, som Synne Sørheim og Torgeir Husby laget etter 13 samtaler med Breivik. De hadde også gått gjennom 130 timer med politiavhør, før de kom med sin konklusjon.

Artikkelen fortsetter under bildet...

De sakkyndige rettspsykiaterne Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaaser uenig i tilregnelighetsspørsmålet. Foto: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Krever svar

To av de syv medlemmene i kommisjonen mener også at det er en forskjell mellom Breiviks beskrevne sosiale fungering i
observasjonssammenheng, og hans følelsesmessige reaksjoner når de handlinger han er tiltalt for blir berørt.

VGTV: - Jeg har opplevd krig - det var naturlig å hjelpe de skadede

De ønsker en vurdering av hvilken betydning dette kan ha for den diagnostiske vurderingen. Det samme gjelder betydningen av den struktur han har fungert under i varetekts- og observasjonsperioden.

RETTSPSYKIATER: Agnar Aspaas. Foto: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX


- Vi vil ta stilling til dette og levere en tilleggsrapport i løpet av uken, sa Agnar Aspaas til retten etter uttalelsen fra kommisjonen ble lest opp.

- Opp til retten

Kommisjonen behandlet 597 saker fra psykiatrisk sakkyndige i fjor, og i kun ni prosent av disse ble det bedt om tilleggserklæring fra de sakkyndige.

- Kommisjonen stiller spørsmål ved om grunnlaget i erklæringen er godt nok. Den etterlyser opplysninger fra barndom og oppvekst, for å underbygge grunnlage og utvikling osv. Videre så mener de at de sakkyndige ikke har tatt nok hensyn til at Breivik på bakgrunn av media kan ha tilpasset forklaringen sin, forklarer Værøy.

Tørrisen og Aspaas må levere en tillegserklæring som forklarer punktene kommisjonen reagerer på.

- Konsekvensene blir at de må komme med en tilleggserklæring Dette øker igjen diskusjonen om hvilken erklæring som vil ha størst betydning.

Værøy sier det nå blir ytterst spennende hva som kommer frem i retten fremover, i tillegg til det som allerede har kommet frem:

- Det viktigste med hele gjennomgangen av rapporten er at kommisjonen sier det er opp til retten å vurdere tilregneligheten nå, det er det for så vidt alltid, men nå presiserer kommisjonen at alt virkelig er overlatt retten.

Han er derimot ikke veldig overrasket over at det kommer merknader fra kommisjonen:

- Dette kan skje, fordi kommisjonen går gjennom alle erklæringer. Dette vil i utgangspunktet fortsatt være et åpent spørsmål hvilken av rapportene som teller mest.

PSYKIATER: Henning Værøy. Foto: ERLEND AAS

VGTV: Se Værøys vurdering

Værøy tror likevel at dette styrker Synne Sørheim og Torgeir Husbys først rapport, som konkluderer med at Breivik er utilregnelig:

- Men det styrker den første erklæringen, selv om det ikke er så fryktelig mye. Det er først når de skriver tilleggserklæringene at vi virkelig vil se styrkefoholdet mellom de to rapportene.

- Ikke unormalt

Ikke overraskende ble kommentarene til den siste rettspsykiatriske rapporten hovedtemaet under den daglige pressekonferansen i Oslo tingrett etter at retten var satt mandag.

- Dette er ikke unormalt, det skjer at kommisjonen ber om tilleggserklæringer og ønsker utdypninger av enkelte temaer. Det er helt udramatisk. De gir sine ytterligere bemerkninger, så ser kommisjonen på det igjen. Det har skjedd før, sier aktor Inga Bejer Engh.

(Saken fortsetter under bildet)

AKTOR: Statsadvokat Inga Bejer Engh forsikret pressen om at det ikke var unormalt at kommisjonen hadde bemerkninger til en sakkyndigrapport. Foto: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

Bistandsadvokat Morten Engesbak fra Advokatfirmaet Stabell innrømmer at han var overrasket da han hørte kommisjonens innvendinger.

- Jeg hadde ikke hørt om dette før det ble lest opp i retten. Jeg tror ikke dette nødvendigvis svekker den siste sakkyndige rapporten. Den er jo ikke underkjent. Det som har kommet fram er et ønske om å underbygge visse elementer, sier Engesbak.

- Hele poenget med å få en rapport nummer to var å gi retten et så godt grunnlag som mulig til å vurdere ut ifra. Det har ikke endret seg, sier han.

Fikk merknadene tilsendt i dag

- Hva tenker du om at det ikke var vesentlige innvendinger mot den første rapporten, som ble omstridt, mens det er en rekke innvendinger mot den andre som var sterkt ønsket av flere av de berørte?

- Jeg var blant de som ble overrasket over at det ikke ble stilt flere spørsmål rundt den første rapporten. Det ble jo lekket en uenighet innad i kommisjonen, som ikke ble tilkjennegitt i ordlyden de brukte da de kom med sin konklusjon. Jeg registrerer at de nå bes om en tilleggserklæring, sier Engesbak.

Aktor Svein Holden sier at de fikk tilsendt bemerkningene på e-post i løpet av dagen.

- Har det hatt betydning for spørsmålene?

- Overhodet ikke, så vidt jeg husker fikk vi denne e-posten etter vår utspørring, svarte Holden.

- Har dere kommet nærmere et svar om hans tilregnelighet?

- Nei, det er fortsatt helt åpent, svarer Bejer Engh

Den første sakkyndigrapporten skapte splid i det rettspsykiatriske miljøet, og mange mente at de at Synne Sørheim og Torgeir Huseby tok feil.

Også Ander Behring Breivik selv har tatt til orde for at de tar feil, og kalte dem konsekvent for Asbjørnsen og Moe i retten før dommer Wenche Arntzen ba ham slutte med det.

I et brev som terrortiltalte Anders Behring Breivik sendte til norske medier før påske hevdet han at Husby og Sørheim var svært emosjonelt berørt av de 77 drapene, og ikke kunne begripe at noen kunne utføre slike grusomheter. Breivik hevder de tidlig bestemte seg for at han måtte være psykotisk.

Breivik selv ønsker å bli funnet strafferettslik tilregnelig, og mener det vil være den ultimate ydmykelsen dersom han blir overført til tvunget psykisk helsevern.

Her kan du lese den første rapporten.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten

 2. «Vesentlige mangler» ved Breivik-rapport

 3. Bistandsadvokat om Den rettsmedisinske kommisjon: - Har de prestisje i den første rapporten?

 4. Psykiatriprofessor: Det er gjort tre store tabber i saken

 5. Jusekspert: Dette svekker tilregnelig-rapporten

Fra andre aviser

 1. - Har diskutert hva vi skal skrive

  Bergens Tidende
 2. - Vesentlige mangler ved rapporten

  Bergens Tidende
 3. Overraskelse fra kommisjonen

  Aftenposten
 4. Breivik-rapport ikke godkjent

  Bergens Tidende
 5. - Man fikk inntrykk av at de sakkyndige var et slags mikrofonstativ

  Aftenposten
 6. Psykiatere med riper i lakken

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder