Undersøkelse: Hver femte nordmann tror at kollegaer har fått jobben på grunn av utseende

Hver femte voksne normann – 500 000 mennesker – mener utseende har danket ut kvalifikasjoner når de har fått nye kollegaer.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I hvert fall hvis vi skal tro en undersøkelse Norsat har utført for bemanningsselskapet Top Temp: Den viser at hver femte nordmann tror at kollegaer de jobber sammen med har fått jobben på grunn av sitt utseende, ikke fordi de var best kvalifisert.

Omtrent like mange mener eget utseende har hatt innvirkning på om de har fått jobb eller ikke.

KOLLEGA-TILLIT: Top Temp-sjef Kristian Fæste sier mange ikke har tillit til at deres kollegaer er ansatt utifra faglige kritierier. FOTO: Heidi Ringdahl. Foto: ,

Debatten om utseende og jobb er ikke ny, og forskning går langt i å bekrefte at utseende betyr en del. Det er også mange eksempler på at innvandrere sliter med å få jobb og at det også innvirker på skolen.

Hovedfunn

Her er noen hovedfunn fra målingen, hvor 1000 nordmenn er spurt:

** 19 prosent tror at noen av kollegaene de jobber med har fått jobb på grunn av at de ser bedre ut enn andre som kan være bedre faglig kvalifisert.

** Det er ganske store kjønnsforskjeller: 15 prosent av kvinnene mener bedre utseende betyr noe, mens 23 prosent av mennene mener det.

** Når de spør folk om eget utseende, svarer fire prosent at eget utseende har gitt færre jobbmuligheter, mens åtte prosent mener eget utseende har gitt flere muligheter: Det viser at selvbildet er bra: Dobbelt så mange tror eget utseende slår positivt ut. 11 prosent svarer at de tror utseende har påvirket egne muligheter i arbeidslivet.

– Dette bekrefter forskning og tidligere funn: Utseende kan ha betydning ved ansettelser. Det har tidligere vært vist at høye menn lettere får jobb enn lavere menn og kvinner. Utseende har betydning både for menn og kvinner, sier Ole I. Iversen, førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Han sier det er en del spennende feilkilder som arbeidsgiverne kan gå i.

– En feilkilde kaller vi glorie-effekten: Hvis du har pent utseende kan det også bidra til å tro at du er smart og flink; altså forsterker den positive effekten seg av å se godt ut.

– Over en halv million

– Over en halv million norske arbeidstagere mener at kolleger har fått jobben på grunn av trynefaktor. Dette er et varsku til norske arbeidsgivere og tegner et sørgelig bilde av norsk næringsliv. Det betyr at mange av våre ansatte ikke har tillit til sine kollegers kompetanse, men også at de mistror arbeidsgivers rekrutteringsarbeid, sier Kristian Fæste, administrerende direktør i Top Temp.

– Lett å gå i fella

Samtidig svarer 23 prosent av alle nordmenn at de tror utseende har påvirket deres egne karrieremuligheter.

– Det er lett å gå i trynefaktorfella i en rekrutteringsprosess. Trynefaktor er alt fra utseende til personlig «liking». Man tillegger ofte potensielle ansatte som ligner på en selv ønskede egenskaper, sier Fæste.

Geografiske forskjeller

Et par andre funn i målingen forteller en del om forskjellene i landet vårt:

** Det er store forskjeller mellom landsdelene: På Sørlandet/Telemark er det bare syv prosent som mener utseende har danket ut faglige kvalifikasjoner, på Vestlandet 13 prosent, mens Nord-Norge og Oslo topper med 24–25 prosent. Det viser at folk i det såkalte "bibelbelte" har langt mer tiltro til at kollegaene faktisk er ansatt ut ifra faglige kvalifikasjoner. Mens i Oslo mener hver 4. av de spurte at utseende har danket ut kvalifikasjoner for enkelte av kollegaene sine.

** Og mens det er 23 prosent av de under 40 år som gir utseende vekt, er det bare 14 prosent blant de over 40 år som mener det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder