FUNNENE: Noen av de viktigste funnene i granskingen av 4500 tilsynrapporter fra norske barnehager er presentert i dagens VG. Foto: FAKSIMILE

Her er de viktigste barnehagefunnene

Utdanningsforbundet: - Handler om rammevilkårene

(VG Nett) Svikt på sikkerheten. Manglende tilsyn. Brudd på bemanningskrav. Her er de viktigste funnene i VGs barnehagegransking.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- De tingene som har blitt avdekt om Barnehage-Norge forrige uke, handler mye om de rammevilkår barnehager, ansatte og styrere blir gitt av sentrale og lokale politikere, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet.

Hun håper funnene blir en vekker for politikerne.

- I storbyene ser vi at styrere får ansvar for flere og flere barnehager som pakkes inn i enheter, noe som gjør at de ikke har tid til å følge opp alt de skal når det kommer til loven. Det blir på ingen måte bedre av at det kuttes vikarbudsjettene og at bemanningen slik blir skadelidende i sykdomsperioder, noe det er mye av i barnehager, sier Lied.

Forrige søndag ble også VGs Barnehagebase lansert, hvor alle rapportene ligger tilgjengelig. Det er første gang en slik nasjonal oversikt foreligger. Ingen direktorat eller departement har selv hentet inn tilsynsrapporter fra barnehagene.

Derimot er det nylig bestilt rapporter om kvalitet og trygghet i barnehagene av det offentlige basert blant annet på spørreundersøkelser til barnehager. En av dem var kun besvart av 1700 av de 6500 som ble spurt.

- VGs materiale er mer solid. Det er åpenbart. Forskjellen er at du kan velge å svare på en spørreundersøkelse, det kan du ikke med tilsyn, sier forskningssjef Jan Fredrik Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå.

1 AV 2 HAR BRUTT LOVEN SISTE TRE ÅR

Rapportene VG har lest er tilsyn etter to ulike lovverk: Lov om barnehager og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapportgranskingen viste at de to lovverkene til sammen hadde blitt brutt over 6400 ganger på mindre og mer alvorlige måter og at annenhver barnehage har brutt loven i løpet de siste tre årene.

55 KOMMUNER UTEN TILSYN

Som svar på innsynsbegjæringer etter tilsynsrapporter fra VG, har 55 kommuner oppgitt at de ikke har ført tilsyn de siste tre årene. Totalt er det omtrent halvparten av landets barnehager som ikke har hatt tilsyn de tre siste årene.

- Dette er virkelig sjokkerende og må være et veldig utrygghetsskapende funn for foreldre. Dette synliggjør at det offentlige følger altfor lite med på kvaliteten til barnas oppvekst. Jeg er særlig bekymret for at de ikke fører nok tilsyn med bemanningssituasjonen, sier Berit Bae, professor i pedagogikk.

1 AV 10 TILSYN BASERT PÅ ÆRLIGHET

450 av de 4500 tilsynsrapportene VG gransket var elektroniske egenrapporter fra barnehagene: Skjemaer sendt inn elektronisk, som ikke kan generere lovbrudd, kun «merknader» - på tross av at det konkrete forholdet kan være lovbrudd.

Det var gjennomgående svært få barnehager som ga seg selv alvorlige påpekninger.

For mange barnehager var det kun elektronisk tilsyn VG hadde blitt tilsendt.

Når stedlig tilsyn i etterkant også var gjort, fant VG eksempler på at egenrapporteringen ikke stemte med det tilsynet fant.

- Disse tilsynene har svært liten verdi. Om man melder om god bemanning og stedlig tilsyn senere finner at det ikke var tilfelle, kan man bare vise til at det var slik på tidspunktet man fylte ut sin egen tilsynsrapport, sier førsteamanuensis Clas Jostein Claussen.

VG avdekket også kritikkverdige forhold rundt stedlige tilsyn.

1 AV 6 SVIKTET PÅ SIKKERHETEN

Over 500 av de 3000 barnehagene VG har gjennomgått tilsynsrapporter for i perioden 2010-2012, fikk påpekt ulike grader av svikt knyttet til barnehagens sikkerhet:

Over 100 barnehager manglet sikring mot at barn skåldes av varmt vann fra i hovedsak vannkraner.

Over 100 barnehager hadde ikke sikret komfyren for å unngå at kasseroller med kokende vann ble veltet ned.

Over 70 barnehager kunne ikke dokumentere gode nok rutiner eller kompetanse på førstehjelp.

Nesten 50 barnehager hadde fysiske fasiliteter inne eller ute som kunne medføre kvelningsfare.

Nesten 30 barnehager hadde usikrede stikkontakter.

1 AV 5 SLURVET MED HYGIENEN

Nesten 700 av de 3000 barnehagene VG har gjennomgått tilsynsrapporter for har fått påpekt lovbrudd knyttet til hygiene og smittevern. Samtidig får 400 kritikk for luftkvalitet og inneklima.

- Folk flest vil nok bli overrasket over VGs tall, men for meg som har jobbet med dette i flere tiår blir det mer en bekreftelse på det vi lenge har fryktet. Dette er svært betenkelig fordi de minste ikke har den minste anelse. De er hjelpeløse i forhold til det miljøet de blir satt i. Dette er et ansvar de voksne må ta, sier Tore Andersen, leder for Norsk forum for bedre innemiljø for barn.

1 AV 10 HADDE MANGELFULL BEMANNING

Over 300 av 3000 barnehager får i tilsynsrapporter påpekt kritikkverdige forhold knyttet til antall ansatte eller kvaliteten på dem.

I de aller fleste tilfellene er påpekningene kategorisert som lovbrudd. I over 200 barnehager var problemet for få pedagogstillinger eller manglende delårsverk.

Fra tidligere er det kjent at over 4000 personer i dag er ansatt som pedagogiske ledere på dispensasjon - uten å ha førskolelærerutdanning.

- Hvor mange barn gjelder vel ikke dette? Dette er et akutt problem og bak disse tallene skjuler det seg trolig situasjoner der det ikke er et forsvarlig antall voksne til stede, sier Jon Christian F. Nordrum, ekspert på barnehagerett.

KOMMUNALE OG PRIVATE LIKE GODE

Kommunale og private barnehager kommer like dårlig ut når det kommer til å bryte loven. I nær 40 prosent av tilsynsrapportene ble det påvist lovbrudd i både kommunale og private barnehager.

Førsteamanuensis Clas Jostein Claussen ved Høyskolen i Oslo og Akershus er ikke overrasket.

- For private barnehager er det et økonomisk incentiv ved å begå noen småfeil knyttet til bemanningen, samtidig som de er engstelige for eventuelle erstatningskrav og derfor ofte har et mer profesjonelt apparat på helse og miljø. I de kommunale barnehagene jobber man i kommunen, som da bærer ansvaret om noe skjer, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder