Regjeringen med 30 tiltak mot radikalisering

Vil gjøre det straffbart å delta i væpnede konflikter

Erna Solberg: - De som er mest antimuslimske kan være like farlige

MED PLANEN UNDER ARMEN: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ankommer Politihøgskolen der Regjeringen la frem den nye handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme tirsdag morgen. Foto:Anette Karlsen,NTB scanpix

Anundsen: - Vi står overfor et veldig alvorlig trusselbilde

POLITIHØGSKOLEN (VG) Justisminister Anders Anundsen mener det er store utfordringer knyttet til radikalisering av norsk ungdom. I dag la han frem en ny handlingsplan.

  • Bjørn-Martin Nordby

Artikkelen er over fem år gammel

30 konkrete tiltak skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge i årene som kommer.

Det går frem av regjeringens «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme», som ble lagt frem av blant annet statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) på en pressekonferanse ved Politihøgskolen i Oslo tirsdag morgen.

Da justisministeren kom på talerstolen, sa han at den nye planen var en av de første tingene den blåblå regjeringen tok tak i.

- Jeg kan knapt huske at en handlingsplan har fått en slik oppmerksomhet noen gang. Vi står overfor en veldig alvorlig utfordring. Den løses ikke med denne handlingsplanen, men den er startskuddet for det videre arbeidet, sa Anundsen.

- Veldig ofte for sent

Ifølge Anundsen handler 21 av tiltakene om tidlig forebygging.

- Når PST involveres er det veldig ofte for sent. Derfor er det avgjørende at vi tenker litt annerledes og følger opp på en annen måte, sa Anundsen.

Videre sammenlignet han den nye planen med den forrige regjerings handlingsplan. Den var også på 30 punkter og ble lagt frem i 2010.

STUDERTE SIN EGEN PLAN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i forkant av fremleggingen av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme på Politihøgskolen i Oslo tirsdag. Flere andre statsråder redegjorde også for sitt departements involvering. Foto:Anette Karlsen,NTB scanpix

- Hvor farlig er egentlig den situasjonen vi ser i dag med radikalisering og ekstremisme i Norge og blant norsk ungdom?
- PST har i sin nasjonale trusselvurdering kommet til at faren for at Norge rammes av terror er økt. Noe av årsaken er at flere mennesker har fått kapasitet og kunnskap til å utføre terror som kan ramme norske interesser. Vi vet at det har vært personer med bakgrunn fra Norge som har deltatt aktivt i terror i andre land, og det viser at vi står overfor et trusselbilde som er veldig alvorlig, sier Anundsen til VG i etterkant av pressekonferansen.

- Betyr det at mannen i gata har noe å frykte?

- Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal gå rundt og være redde, for det er terrorens formål å ødelegge vår måte å leve på. Det skal de aldri oppnå. Men som samfunn er vi nødt til å være oppmerksomme på det som skjer rundt oss, sier Anundsen.

Han viser blant annet til en liste på omtrent 20 punkter som er en del av handlingsplanen. Punktene tar for seg trekk som kan tyde på radikalisering, og som man bør være oppmerksomme på hos personer rundt seg.

Vil ta tak i utfordring med «Syria-farere»

Flere av punktene i den nye handligsplanen tar også for seg hva som skal skje med personer som reiser utenlands for å delta i krigshandlinger. «Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt» lyder ett av punktene.

- Betyr det at det man kan bli straffet for å for eksempel reise til Syria for å delta i borgerkrigen, slik flere nordmenn har gjort?

- Ikke akkurat utreise til Syria, nødvendigvis. Men vi vil sende på høring et forslag med utgangspunkt i et innspill fra PST om å gjøre det forbudt å delta i væpnet konflikt, sier Anundsen.

Han understreker at det i dag blant annet er forbudt å delta i væpnet konflikt hos registererte terrororganisasjoner. Men ifølge Anundsen er det en utfordring at noen også deltar i utbrytergrupper eller utfører handlinger på egenhånd.

- Vi ønsker ikke at formaliteter skal stå i veien for å straffe realiteter, sier justisministeren til VG.

- Må ha hele Norge med oss

Da statsministeren innledet pressekonferansen henviste hun til PSTs trusselvurdering fra tidligere i år, og PST-sjefens etterlysning av en verktøykasse.

- Vi ville handle raskt for å fylle den verktøykassen. Planen inneholder nødvendige verktøy for å få forebyggingsarbeidet på skinner, sa Solberg.

- HELE NORGE MÅ BIDRA: Statsminister Erna Solberg var klar på at det ikke bare er regjeringens ansvar å bidra i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme da hun holdt sitt innlegg under tirsdagens pressekonferanse. Foto:Anette Karlsen,NTB scanpix

Videre sa hun at ønsker at planen skal være en ny giv i vårt samfunn, og at dette ikke kunne skulle være regjeringens ansvar.

- Vi må ha hele Norge med oss i dette arbeidet, sa Solberg.

Flere utfordringer

Statsministeren mener det er flere utfordringer knyttet til personer som reiser for å delta i kamper i krigsområder.

- Det ene er den bevisste tankegangen om en terrorhandling. Det andre er at folk som har vært i regulær krig, for eksempel i Syria, ofte kommer tilbake med skader, traumer og er i psykisk ubalanse. Det gjør også at potensialet for handlinger med mindre ideologisk forankring er til stede, sier Solberg til VG.

Hun minner om at den største terroraksjonen på norsk jord ble utført av en etnisk nordmann, som ifølge Solberg ble radikalisert på «en helt annen måte».

- Så farebiten ligger alltid der, ikke bare blant muslimsk ungdom. De som er mest antimuslimske kan være like farlige, sier hun.

Bevilger store beløp

Helseminister Bent Høie mener den nye planen har atskillig flere tiltak som trekker inn helsesektoren, enn den forrige.

- Helsesektoren har en viktig rolle, selv om vi ikke har hovedrollen. Blant annet psykisk helse handler om muligheten til å mestre eget liv og takle egne følelser. Radikalisering starter ofte med utenforskap og identitietssøk. Derfor er det viktig med tidlig innsats, sa Høie under pressekonferansen.

Da han skulle legge frem kostnadsrammen for de tiltakene som dreier seg om helsesektoren, fremkom det imidlertid latter blant de fremmøtte.

- Vi bevilger 400 millioner kroner. Nei... Fire millioner kroner, sa Høie, og lo med.

- Billig investering

I en kronikk i Aftenposten tirsdag kommenterer han og statsminister Erna Solberg den nye planen slik:

– Å bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person gjør et feilgrep som kan få konsekvenser for resten av livet, er en billig investering – en investering som kan føre til at Politiets sikkerhetstjeneste får færre fremtidige «klienter».

De mener planen som den forrige regjeringen la fram i 2010 var fylt med gode intensjoner, men var for vag og ga for få konkrete resultater.

Her er de 30 nye tiltakene

Tiltak:Ansvarlig departement:
KUNNSKAP OG KOMPETANSE
1. ForskningsstrategiBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2. Forskning om lokalt forebyggingsarbeidJustis- og beredskapsdepartementet
3. Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigereJustis- og beredskapsdepartementet
4. Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremismeHelse- og omsorgsdepartementet
5. Dialogkonferanser for ungdomBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
6. Utarbeide veiledningsmateriellJustis- og beredskapsdepartementet
7. Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektorenJustis- og beredskapsdepartementet
8. Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektorenHelse- og omsorgsdepartementet
9. Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæringKunnskapsdepartementet
10. Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremismeJustis- og beredskapsdepartementet
SAMARBEID OG KOORDINERING
11. Styrke den nasjonale koordineringenJustis- og beredskapsdepartementet
12. Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PSTJustis- og beredskapsdepartementet
13. Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistrikteneJustis- og beredskapsdepartementet
FOREBYGGE TILVEKST TIL EKSTREME MILJØER OG BIDRA TIL REINTEGRERING
14. Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremismeBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
15. Styrke tros- og livssynsdialogenKulturdepartementet
16. Livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgenJustis- og beredskapsdepartementet
17. Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exit-ordningerJustis- og beredskapsdepartementet
18. Mentorordning i kriminalomsorgenJustis- og beredskapsdepartementet
19. Veiledning til foreldre og foresatteBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
20. Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konfliktJustis- og beredskapsdepartementet
21. Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.Justis- og beredskapsdepartementet
22. Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)Justis- og beredskapsdepartementet
23. Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)Helse- og omsorgsdepartementet
FOREBYGGE RADIKALISERING OG REKRUTTERING GJENNOM INTERNETT
24. Styrke politiets tilstedeværelse på internettJustis- og beredskapsdepartementet
25. Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internettBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
26. Forebygging av hatretorikkKunnskapsdepartementet
27. Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internettKunnskapsdepartementet
28. Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internettKulturdepartementet
INTERNASJONALT SAMARBEID
29. Styrket nordisk samarbeidJustis- og beredskapsdepartementet
30. Europeisk og globalt samarbeidUtenriksdepartementet

Flere artikler

  1. Kronikk: Kampen mot islamsk ekstremisme

  2. Holder: En global krise med behov for en global løsning

  3. Erna utsetter feriestarten

  4. PST: Svekket sannsynlighet for IS-relaterte angrep i Norge: Justisministeren: Regjeringen har tatt store steg i kampen mot ekstremisme

  5. Regjeringen med veileder: Slik kan du bekjempe voldelig ekstremisme og radikalisering

  6. USAs justisminister på Oslo-besøk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder