Da politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte oversikten over antallet returer i desember, måtte han konstatere at flere lengeværende asylbarn var blitt sendt ut av landet i 2014 enn i årene før. Foto:Roger Neumann,VG

Åtte barn tvangsreturnert etter over seks år i Norge

79 lengeværende asylbarn ble sendt ut av landet i 2014. Åtte av barna hadde bodd i Norge i mer enn seks år, men ingen av dem ble tvangsreturnert til Nigeria eller Afghanistan.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Da politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte oversikten over antallet returer i desember, måtte han konstatere at flere lengeværende asylbarn var blitt sendt ut av landet i 2014 enn i årene før.

– Det har blitt sendt ut flere, men det skyldes først og fremst at det åpnet seg returmuligheter til Nigeria og Afghanistan, sa Humlegård.

Les også: Kronikk: Endring for asylbarn

Men ingen av barna som hadde vært lengst i Norge ved utsendelsestidspunktet i fjor, ble returnert til disse to landene. Det viser ferske tall NTB har hentet inn fra Politiets utlendingsenhet.

Åtte år i Norge

De åtte barna det dreier seg om var i alderen 6 til 15 år. De ble returnert til Angola, Jemen, Jordan, Kirgisistan og Pakistan. Fem av dem hadde bodd i landet i mer enn seks år, ett barn i mer enn sju år og to barn i mer enn åtte år.

Kommunikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom i Politiets utlendingsenhet sier til NTB at det er vanskelig å gi et entydig svar på hvorfor det tok så lang tid å returnere barna, uten å gå inn i hver enkelt sak.

Les også: Politidirektoratet og justisministeren beklager i asylbarn-saken

På generelt grunnlag sier hun at det i stor grad varierer hvor lang tid det tar før en person blir uttransportert etter endelig avslag.

– Vi opplever dessverre at flere ikke samarbeider med oss om hvem de er og hvor de kommer fra, til tross for at de har en plikt til det. I mange saker må vi derfor arbeide med å avdekke personens identitet og deretter få en aksept fra hjemlandet eller det landet hvor personen har opphold. Dette kan i enkelte tilfeller ta opp til flere år, sier hun.

Andre tall

Da politidirektøren la fram den foreløpige årsstatistikken i desember framgikk det at 76 lengeværende barn var blitt sendt ut.

Nå har Politiets utlendingsenhet oppdaterte tall å vise til. Fasit: 79 barn med mer enn fire års botid ble tvangsreturnert i fjor. Av disse hadde 21 barn oppholdt seg i Norge i mer enn fem år.

Til sammenligning viser Politidirektoratets statistikk at det ble uttransportert 40 lengeværende barn i 2013, 54 i 2012, 46 i 2011 og 18 i 2010.

Les også: Regjeringen har kastet ut 484 asylbarn

Også antallet asylbarn med mer enn seks års botid er oppdatert. Det ble oppgitt å være 20 i statistikken fra desember, mens PU nå altså oppgir et totaltall på åtte barn.

Les også: Asylbarn i Kabul håper på Norges-retur

De samlede tallene for alle returer vil først foreligge i neste uke, anslår Tuva Otterlei Blikom i Politiets utlendingsenhet.

Regjeringen har oppjustert målet for antallet returer fra 5.900 i 2013 til 7.100 i 2014. (©NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder