VIL HA ENIGHET: Hadia Tajik ønsker at partiene skal stå sammen om politireformen. Foto:Jan Petter Lynau,

Tajik: - Alle må ha sin Schaefer

Slik vil Hadia gjøre norsk politi bedre

Alle politidistrikter må ha en djevelens advokat i sin stab – en mann som varsleren Robin Schaefer i Monika-saken.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det foreslår Arbeiderpartiets leder av Stortingets justiskomite, Hadia Tajik.

Etter å ha lest regjeringens forslag til politireform mener hun at man tverrpolitisk må stå sammen for å endre kulturen internt i politiet.

– Uten å gå for langt inn i Monika-saken er det liten tvil om at rollen til varsleren Robin Schaefer, der han selvstendig og med stor personlig belastning påtok seg å stille de kritiske spørsmålene, hadde avgjørende betydning.

LES OGSÅ:Varsleren: «Jeg har følt meg som en kriminell»

Må være kritisk

VARSLER: Robin Schaefer slo alarm etter at politiet i Bergen henla saken etter at Monika Sviglinskaja (8) funnet død i sitt hjem i 2011. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Tajik mener alle politidistrikter fortjener en Schaefer som stiller de nødvendige kritiske spørsmålene.

– Vi mener dette er viktig å sette i system og at det hører hjemme nettopp i politireformen.

– Hva legger du i begrepet djevelens advokat?

– At det innføres det en ordning der en erfaren etterforsker går inn i saken på forhåndsavtalt tidspunkt. Hans eller hennes rolle vil være å stille de kritiske spørsmålene: Er alt undersøkt, er rekonstruksjon gjort, er alle fakta sjekket?

– Slik vil vedkommende både bidra til at saken blir forsvarlig etterforsket, men også ha takhøyde for kritikk av hverandres arbeid. På den måten vil ordningen både fungere som en sikkerhetsventil og en kilde til læring for den som har jobbet med saken.

Kan bli svarteper

– Dere er opptatt av kulturen i politiet?

– Det er ikke mulig å vedta kulturendringer. Men det er mulig å vedta tiltak som har betydning for hvilken atferd som blir premiert. Min erfaring er at de som står i fremste rekke for å få på plass tiltak for å styrke arbeidet med kultur og ledelse er politifolk selv. De vet at de sitter med svarteper hvis politikerne ikke tar ansvar sammen med dem.

– Hva mener dere egentlig om politireformen?

– Etter å ha lest regjeringens og Venstres forslaget er jeg overrasket over at svaret deres til arbeidet med kultur og lederskap i politiet er at «noen må gjøre noe».

– Hva vil Ap gjøre?

– Vi må gjøre noe, sammen, tverrpolitisk og i samarbeid med politiet selv. Hovedkritikken etter 22. juli-kommisjonens-rapports var tydelig på at det som skilte det som gikk bra fra det som gikk dårlig nettopp var kultur, holdninger og lederskap. Det gir det oss politikere et særskilt ansvar for å forankre noen av de sentrale tiltakene på Stortinget. Ikke bare å peke nedover på politiet selv, slik regjeringen og Venstre gjør i forslaget sitt.

– Hva med prosessen videre?

– For Ap er politireformen så viktig at det bør stå et bredt flertall bak den. Vi har gitt, gir nå, og vil fortsette å gi konkrete innspill til hvordan politireformen kan bli en bedre reform, som svarer på politiet behov og 22. juli kommisjonens-rapport.

– Det er vårt håp at regjeringen og Venstre vil strekke seg for å få til et bedre resultat, sier Aps Hadia Tajik som er innstilt som partiets nye nestleder.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder