KORK HER? Ved Minnesund og Mjøsbrua er det anleggsområder med nedsatt hastighet. Det forventes noe forsinkelser ved Holmestrand på grunn av omkjøring ved Skjeggestadbroen. Det forventes generelt tett trafikk også i Flå – Sokna – Hønefoss-området, samt Sollihøgda. Av knutepunkter på Vestlandet er det verdt å nevne E16 ved Trengereid, der det kan bli manuell trafikkdirigering. Det forventes økt trafikk og trolig ekstra ventetid på flere fergesamband. Foto: GRAFIKK: SONDRE NILSEN,

Her kan du unngå påskekø

Gjennomsnittsfart og antall biler gjennom hele påsken - time for time

Trafikken til påskefjell og harryhandel er ikke overraskende aller størst fredag og onsdag. Men her er tidspunktene du kan gli hurtigst til fjells og svensk kjøtt.

  • Ola Mjaaland
  • Grafikk: TOM BYERMOEN
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

PÅSKEØ 2012: Strekningen på E6 mellom Hamar og Minnesund kan føles laaaang. Foto:Vg-tipser,VG-TIPSER

Statens vegvesen forventer redusert fremkommelighet ved minst ni steder og fergesamband – på grunn av anleggsarbeid og tett trafikk. De foreslår alternative ruter (ekstern lenke) eller å kjøre når køen er mindre.

Trafikktellingene og fartsmålingene som etaten foretok gjennom hele fjorårets påske gir deg en god oversikt over tidspunktene det er verst og best å legge i vei:

Fra Oslo mot Hallingdal og Valdres:

Norefjell, Hemsedal, Gol, Ål, Flå, Vaset: Hovedruten – E16 har et spesielt kritisk punkt på Sollihøgda, hvor det fort blir milevis med kø. Oversikten viser hvordan trafikken flyter time for time gjennom hele påsken på E6 forbi Sollihøgda (rød graf = antall biler, blå graf = gjennomsnittshastighet)

Denne helgen? Toppen på 1123 biler mellom klokken 14 og 15 har allerede passert. Venter du med å passere Sollihøgda til mellom klokken 20 og 21, er det bare 478 biler i snitt.

Neste uke? Påsken 2014 var snittfarten over Sollihøgda 68 kilometer i timen klokken 6 på morgenen skjærtorsdag, mot 55 kilometer i timen da nesten 1200 biler passerte mellom klokken 13 og 14 på onsdagen før skjærtorsdag.

Fra Oslo mot Gudbrandsdalen og Østerdalen:

Lillehammer, Hafjell, Kvitfjell, Trysil: Hovedruten E6 fra Oslo mot Lillehammer har redusert fremkommelighet ved Minnesund og Mjøsbrua – Vingrom, på grunn av anleggsområder med nedsatt hastighet.

Denne helgen? Klokken 16 på fredag før påsken i fjor stoppet trafikken opp og gikk gjennomsnittlig i 40 kilometer i timen mellom klokken 14 og 17 forbi Hvam på E6. På det meste passerte nesten 3400 biler i timen. Venter du til klokken 18 er det langt færre biler og gjennomsnittsfarten oppe i 94 kilometer i timen. Rushet starter for alvor igjen mellom klokken 10 og 11 lørdag morgen.

Neste uke? Mandag og onsdag mellom klokken 15 og 16 var det aller mest trafikk i hele påsken i fjor med over 3500 biler i timen. Tirsdag er det beste alternativet med langt færre biler (2800 på det meste),

Et alternativ er å kjøre via riksvei 4: Oversikten viser hvordan trafikken flyter time for time gjennom hele påsken nordover ved Lygna på riksvei 4 (rød graf = antall biler, blå graf = gjennomsnittshastighet).

Riksvei 3 ved Myklagard har rundt 15 kilometer lavere gjennomsnittsfart i de mest trafikkerte tidsrommene. Unngå derfor å passere Myklagard rundt klokken 16 fredag og klokken 12 lørdag. Søndag, mandag og tirsdag er bedre, men verst trafikk er det henholdsvis klokken 13, 15 og 17 på disse tre dagene.

Oversikten viser hvordan trafikken flyter time for time ved riksvei 3 ved Myklagard mot Trysil – gjennom hele påsken (rød graf = antall biler, blå graf = gjennomsnittshastighet)

Fra Oslo til Svinesund:

E6 til Svinesund er ikke like sårbar for kø som veiene til vinterfjellet. Likevel: Lørdag, onsdag før skjærtorsdag, samt første og andre påskedag, er de verste dagene hvor det kan bli kø. Men kommer du deg av gårde slik at du er i Svinesund før klokken 11, slipper du unna mesteparten av køen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder