DØDE ETTER SYKEHUSBESØK: Metodi (37) døde av komplikasjoner som følge av høyt blodsukker da tvillingsønnene hans bare var ett år. Her sammen med sønnene sine. Foto: Privat

Sykehuset og legevakten sendte Metodi (37) hjem - døde av høyt blodsukker

(VG Nett) Både legevakten og sykehuset sendte Metodi Velkov (37) hjem. Få timer senere døde han.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Samme dag som tvillingsønnene til 37-åringen fylte ett år, landet flyet med kisten hans på flyplassen i Bulgaria.

- Det er fryktelig tragisk det som har skjedd. Man får inntrykk av at han har blitt føyset unna, sier advokat Cathrine Grøndahl, som bistår 37-åringens familie.

I slutten av august konkluderte fylkeslegen i Hordaland med at Metodi ikke fikk forsvarlig behandling da han oppsøkte legevakten og sykehuset i 8. januar i år. I et vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning er konklusjonen enda klarere:

Metodi kunne vært i live.

Trillet inn i rullestol

Trebarnsfaren reiste til Haugesund for å besøke venner før jul i fjor. Da han skulle reise hjem til samboeren sin og deres tre barn i Konstantinovo i Bulgaria 8. januar, ble han plutselig dårlig. Han snakket utydelig, ble tungpustet og fikk etter hvert problemer med å bevege seg.

Vennene tok ham med til legevakten i Haugesund, hvor de oversatte for bulgareren til en sykepleier. Sykepleieren undersøkte ham ikke, men regnet med at det var en virusinfeksjon og ba ham komme tilbake dersom det ble verre i løpet av noen timer. Ingen kontaktet en tolk, og ingen av vennene visste at 37-åringen var diabetiker.

To og en halv time senere var Metodi så dårlig at han ikke klarte å gå. Vennene hans tok ham med seg til akuttmottaket i Haugesund, hvor de måtte trille ham inn i en rullestol.

Da akuttmottaket fant ut at 37-åringen allerede hadde snakket med en sykepleier på legevakten, sendte også de ham hjem.

Få timer senere døde han.

Hadde diabetes

Da ambulansen kom hadde Metodi over 30 i blodsukker. Ifølge dokumentene fra fylkeslegen i Hordaland, døde Metodi av såkalt diabetisk ketoacidose, som er en alvorlig og livstruende komplikasjon til diabetes.

SENDT HJEM: Hverken Legevakten eller sykehuset undersøkte mannen og fant ut at han var diabetiker. Han døde etter å ha kommet fra sykehuset. Foto: Hugo Bergsaker, VG


- Behandling krever umiddelbar sykehusinnleggelse med intravenøs korreksjon av væske, syre/base-balanse og blodsukker. Alvorlige tilfeller krever intensivbehandling, skriver fylkeslegen i vedtaket.

De har nå sendt det over til Statens Helsetilsyn, som skal vurdere om saken får konsekvenser for helsepersonell.

Fylkeslegen mener vurderingen på legevakten ble gjort på «utilstrekkelig grunnlag» og at sykehuset burde gjort en annen vurdering.

- Når en presumptivt frisk ung mann henvender seg i akuttmottaket med en uavklart akutt problemstilling og er så dårlig at han ikke klarer å gå, må det forventes at pasienten i alle fall blir undersøkt og vurdert før det blir besluttet at han ikke trenger sykehusbehandling.

Sykehuset: Beklager sterkt

- Saken gjelder en person som henvendte seg i akuttmottaket ved Haugesund sykehus. Det jeg kan si er at i dette tilfellet ble ikke rutinene godt nok fulgt, og det beklager vi sterkt, sier Olav Klausen, administrerende direktør i Helse Fonna, til VG Nett.

Han sier de har rutiner på at hvis det er uavklarte tilstander, som i dette tilfellet, så skal pasienten undersøkes av lege.

- Hva var grunnen til at dette ikke ble gjort i dette tilfellet?

- Denne saken er nå sendt til Helsetilsynet sentralt for vurdering og da synes jeg det er vanskelig å kommentere saken ytterligere, sier Klausen.

BEKLAGER: Haugesund sykehus sier rutinene deres ikke ble fulgt. Foto: Hugo Bergsaker, VG


Han sier de bruker tolk i stor utstrekning.

- Både ved personlig oppmøte av tolk og over telefon. Vi har god kontakt med tolkesystemet, sier han.

- Hva er grunnen til at det ikke ble hentet inn en tolk i dette tilfellet?

- Som sagt synes jeg det er vanskelig å kommentere det siden saken nå er oversendt Helsetilsynet for vurdering.

Avventer

Jostein Helgeland, kommuneoverlege i Haugesund, sier de avventer helsetilsynets konklusjon.

- Jeg kan ikke si så mye mer enn at vi har tatt saken opp internt og vurdert den ut fra våre interne rutiner. Dette blir behandlet som en sak som går på det enkelte helsepersonell, så blir det behandlet som en systemsak, sier han til VG Nett.

- Har dere fulgt rutinene her?

- Det kan jeg ikke si sikkert før saken er ferdigbehandlet.

Han sier han ikke kan si om det ble brukt tolk eller ikke, og at det må helsepersonell selv si noe om.

- Men jeg kan si at vi har en avtale med tolketjenesten 24 timer i døgnet og at vi har som rutine å bruke det der det er nødvendig for kommunikasjon med pasienten.

- Hvorfor ble ikke mannen undersøkt?

- Det kan jeg ikke si noe om før saken er avsluttet.

Han sier at saken ikke har ført til noen endringer i rutinene ved legevakten, og at den foreløpig ikke har fått noen konsekvenser for helsepersonell. Han forteller også at de ikke har direkte rutiner for å ta kontakt med familien til avdøde pasienter.

- Alvorlig

Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland, som også driver tilsyn med Helse Fonna, sier til VG Nett at de ser alvorlig på saken.

- Vi har oppfattet dette som en alvorlig hendelse hvor vi har bedt Statens helsetilsyn om å vurdere om det er grunnlag for å reagere i forhold til helsepersonell, sier hun til VG Nett.

- Hvor vanlig er det at man dør som følge av høyt blodsukker?

- Dette er en litt uvanlig historie. Diabetikere har høy sykelighet og det er viktig å være nøye med kontroll av blodsukkeret. Det kan være farlig både å ha for høyt og for lavt blodsukker. Ubehandlet kan begge tilstander føre til at pasienter dør, sier Arianson.

- Når vi har sendt saken over til Statens Helsetilsyn, så er det fordi vi mener at det har skjedd en alvorlig svikt.

VG Nett omtaler saken med samtykke fra 37-åringens familie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder