NAV-TOPP: Direktør Magne Fladby i NAV Kontroll. Arbeiderne i bakgrunnen er en del av et av fem team i Norge som arbeider med å avdekke trygdemisbruk. Foto: Frode Hansen / VG

Flere blir anmeldt for sykepengesvindel

...men de aller fleste går fri

NAV satte inn støtet for å ta de som jukser med sykepenger. Hittil i år er 79 personer anmeldt.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det er riktignok en dobling i forhold til 2010, men beløpene er små sammenlignet med fjorårets rapport fra Proba samfunnsanalyse.

Her anslo man at det urettmessig utbetales over to milliarder kroner i sykepenger alene.

- I den rapporten står det at det er et anslag. Likevel er vi langt unna å ta alle, det er ingen tvil om at potensialet er større. Men vi blir flinkere til å ta snyltere og finne de grove sakene, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll.

De 79 som er anmeldt skal ha svindlet til seg drøyt 17 millioner.

Totalt har NAV anmeldt 655 personer for ulike former for trygdebedrageri av til sammen 117 millioner så langt i år.
Nå får NAV snart nye våpen i jakten på trygdemisbrukerne.

Regjeringen foreslår en storstilt samkjøring av offentlige registre og legitimasjonsplikt hos legen.

De rødgrønne vil gi NAV innsyn hos Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Utlendingsdirektoratet, Postens adresseregister og valutaregisteret hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

- Mer utrygt for svindlere

Ifølge lovforslaget, som fremmes for Stortinget i løpet av høsten, vil NAV også kunne kreve opplysninger direkte fra revisor eller forretningsfører i forbindelse med ytelser til selvstendig næringsdrivende. Det opplyser Norges nye arbeidsminister Anniken Huitfeldt til VG.

- Det blir mer utrygt for svindlere nå. Det er flere som misbruker trygdeordninger enn det som er anmeldt, og høringsrunden viste at det var bred støtte til dette arbeidet, sier hun.

Hos NAV Kontroll jobber 80 ansatte med å avdekke misbruk. I statsbudsjettet vil regjeringen bevilge fem nye millioner til kontrollavdelingen.

- De som jobber med dette er blitt flinkere og flinkere og nå får de også bedre metoder, sier Huitfeldt.

Regjeringen har også satt i gang en undersøkelse av hvor mye det jukses med uførestønad, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger og stønad til enslige forsørgere som kommer i løpet av høsten.

- Tre svindelmåter

Fladby hos NAV Kontroll understreker at de - i tillegg til de som er anmeldt - også får tilbakebetalt penger fra andre.

- Det er viktig å vite at vi i tillegg har krevd tilbake 25 millioner kroner fra 277 mennesker som vi mener urettmessig har fått for mye sykepenger.

Svindlerne prøver å lure NAV på tre måter.

- De oppgir en fiktiv arbeidsplass, de melder høyere lønn enn det som er reelt, og de begynner hos en annen arbeidsgiver eller jobber svart mens de får sykepenger, sier Fladby.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder