SVÆRT MISFORNØYD: Josh Rasanayagam (11) fikk svært mangelfull behandling ved omsorgsenteret Norsk Samson på Nittedal, forteller moren Calista Rasanayagam (47). Nå har han det godt på et annet omsorgssenter.

SVÆRT MISFORNØYD: Josh Rasanayagam (11) fikk svært mangelfull behandling ved omsorgsenteret Norsk Samson på Nittedal, forteller moren Calista Rasanayagam (47). Nå har han det godt på et annet omsorgssenter. Foto:Harald Henden,VG

Fylkeslege slår alarm: Tilbud til utviklingshemmede barn uforsvarlig

Rapport: Omsorgssenter sviktet på viktige punkter

Aberia-direktør beklager

Etter å ha avdekket en rekke alvorlige avvik ved det private omsorgssenteret Aberia Samson i Nittedal forteller fylkeslege Petter Schou at det er vanskelig å føre tilsyn med slike institusjoner.

Geir Molnes
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er bekymringsfullt at vi i nesten alle tilsyn avdekker sentrale mangler. Men man kan ikke føre tilsyn med enhver institusjon i hele Norge, sier fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou.

Han mener det kan være komplisert å drive tilsyn private omsorgssentre, fordi det er så mange forskjellige parter med ansvar. Ofte kommer brukerne fra mange forskjellige kommuner, som alle har et selvstendig ansvar for å sjekke at brukerne deres får tjenester som avtalt. Vertskommunen der senteret holder til har også et eget ansvar, i tillegg til selskapet som tilbyr tjenestene.

Les også: Ufaglærte bak tvang mot utviklingshemmede

– Det at det er så mange forskjellige aktører inne i bildet øker faren for svikt. Men svikt avdekkes også i kommunale institusjoner. Man får håpe at det ikke handler om penger. Det skal ikke være sånn at noen skal sko seg på å tilby for dårlige tjenester, sier Schou.

Ytterst bekymret

I fjor avdekket fylkesmannen en rekke alvorlige avvik ved omsorgssenteret Aberia Samson, avdeling Vollen på Nittedal. Senteret driver med avlasting for familier med utviklingshemmede barn.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Her har det blitt drevet virksomhet som ikke sikrer brukerne, som er avhengig av tilbudet, forsvarlig behandling, sier fylkeslege Schou.

Har du lest? - Tvang psykisk utviklingshemmede til å slåss

De mange avvikene dreier seg blant annet om ulovlig bruk av tvang, manglende kompetanse og manglende opplæring av de ansatte. Rapporten er tidligere omtalt av tidsskriftet Fontene.

Fylkeslege Schou forteller at rapporten avdekket svikt på samtlige viktige områder, og at tilbudet var uforsvarlig.

– Det er bekymringsfullt fordi dette er den mest sårbare av de sårbare gruppene vi har i Norge. De må få et godt og forsvarlig tilbud. Når vi da oppdager svikt på alle sentrale områder er selvfølgelig det alvorlig. I dette tilfellet har vi opprettet en ny tilsynssak, sier Schou.

Fortsatt ikke fornøyd

Omsorgssenteret gikk tidligere under navnet Norsk Samson, men ble kjøpt opp av velferdsgiganten Aberia, som var ansvarlige for driften da tilsynet ble utført. De har opplyst at de vil flytte virksomheten.

Etter tilsynsrapporten i november har fylkesmannen vært i kontakt med Aberia flere ganger. Fylkeslege Schou forteller at han ikke er fornøyd med de tilbakemeldingene han har fått.

I et brev sendt fra fylkeslegen i juli, ber han Aberia om en ny redegjørelse. Samtidig varsler fylkeslegen en ny tilsynssak med selskapet. Aberia har fått frist til 15. august på å svare på brevet.

IKKE FORNØYD: Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus er ikke beroliget etter tilbakemeldingene fra Aberia. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto:Knut Erik Knudsen,VG

– Vi er ytterst bekymret etter tilsynet i fjor høst, og vi har heller ikke følt oss beroliget etter siste tilbakemelding fra Aberia, sier Schou om brevet.

– Det var bare kaos

Josh Rasanayagam (11) var én av brukerne på avlastingssenteret i Nittedal fra han var 5 til 9. Josh er autist og er avhengig av kvalifisert pleie for å ha en god hverdag. ifølge moren Calista (47), fikk han ikke dette på omsorgssenteret. Dette skjedde før omsorgssenteret ble kjøpt opp av Aberia, da selskapet Norsk Samson var ansvarlige for driften.

– Kunnskapen til de ansatte var dårlig. Hver gang jeg tok opp negative ting kom de bare med bortforklaringer, sier Calista Rasanayagam.

Hun forteller at Josh ble feilmedisinert ved noen anledninger og at dette ble oppdaget fordi han virket søvnig og sløv på barnehagen. Senere skal hun også ha fått anonyme tips fra ansatte ved omsorgssenteret om at feilmedisinering hadde forekommet. Det skal også ha vært svært dårlige hygieniske forhold ved senteret.

– Det lå brukte bleier på gulvet. Ting ble bare verre etter hvert, selv om de lovet at det skulle bli bedre. Det var bare kaos, sier hun.

Fikk sønnen flyttet

Etter gjentatte klager fikk Rasanayagam flyttet sønnen til et annet omsorgssenter på Kringsjå.

– Nå har han det veldig bra. På Kringsjå er det kompetente folk og jeg er veldig fornøyd, sier hun.

Rasanayagam kritiserte senteret i NRK i 2012. På spørsmål fra NRK om senteret hadde oppfordret ansatte til å lyve svarte daværende avdelingsleder Janita Marolia:

– Absolutt ikke. Men vi har en policy på at vi fokuserer på de hyggelige episodene som skjer hos oss. Autister har mye negativ atferd, som både foreldre og vi er klar over. Akkurat den type repeterende atferd er noe de fleste foreldre ikke ønsker å høre om gang på gang.

VG har vært i kontakt med Marolia som henviser til det overstående svaret hun ga NRK i 2012.

Aberia-direktør: – Tar det på alvor

Administrerende direktør Nina T. Høisæter i Aberia forteller at omsorgssenteret fortsatt er i drift, men at tjenestene skal flyttes til et annet sted på et senere tidspunkt.

Hun opplyser at Aberia kjøpte omsorgssenteret i 2014, og at fylkesmannens rapport kom noen måneder etter oppkjøpet. Men hun understreker at det var Aberia som hadde ansvaret for driften da rapporten kom.

– Vi tar det på stort alvor når fylkesmannen avdekker avvik. Vi tar ansvar, og vi retter opp. Vi har sett at det er vanskelig å få nok kontinuitet på Vollen, derfor ønsker vi å samle aktivitetene til et annet sted for å styrke kvaliteten og kontinuiteten, sier Høisæter.

Beklager behandlingen

– Rapporten avdekket svikt på alle viktige områder. Hvorfor ga dere et så dårlig tilbud til utviklingshemmede barn?

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å beklage at det var slik. Vi har gjort store endringer både når det gjelder lederskap, personell og system. Jeg kan love fylkesmannen at flesteparten av avvikene er utbedret, og vi ser frem til en ny revisjon, sier Høisæter.

BEKLAGER: Administrerende direktør Nina T. Høisæter i Aberia beklager at brukerne på Aberia Samson ikke har fått tilbudet de har krav på. Bildet er fra NHOs årskonferanse i 2010. Den gang var Høisæter administrerende direktør i Norlandia Care. Foto:Espen Sjølingstad Hoen,VG

Direktøren ønsker ikke å gå i detalj på endringene, av hensyn til taushetsplikten.

– Fylkeslegen sier at han fortsatt ikke er blitt beroliget av de oppdateringene han har fått i etterkant av tilsynsrapporten?

– Det er vel derfor han har skrevet brevet til oss. Det er jeg glad for at han gjorde, for da kan vi redegjøre for hva vi faktisk gjør.

Fem av 37 med relevant bakgrunn

Blant bekymringene som ble tatt opp i rapporten var de ansattes manglende kompetanse. Av totalt 37 ansatte, var det bare fem som hadde relevant høyere utdanning. Høisæter forteller at Aberia jobber med dette.

– Vi jobber med å styrke kompetansen, og vi jobber sammen med familiene. Vi skal sikre at det blir flere med høyskoleutdanning som jobber på omsorgssenteret. Men det å gjennomføre endringer tar tid.

– Det virker åpenbart at det burde være flere med relevant utdanning som jobber med denne gruppen. Hvorfor måtte fylkesmannen påpeke dette før dere tok tak?

– Vi kjøpte denne avdelingen i fjor. Siden det har vi jobbet intenst med å gjøre forbedringer, sier direktøren.

Hun opplyser at Aberia vil svare på fylkeslegens brev innen fristen 15. august.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder