SKUFFET: Ordfører Rune Øygard (Ap) etter at han forklart seg for retten i Lillehammer i 2012. Han er skuffet over ikke å få prøve saken sin på nytt. Foto: Foto: GEIR OLSEN

- Rune Øygard vil fortsette å kjempe for sin uskyld

Advokat Larsen om avgjørelsen:

Bistandsadvokat: - Jenta er lettet

(VG Nett) Jenta (17) er lettet over at Høyesterett forkastet anken. Tidligere ordfører Rune Øygard mener at kampen ikke er over.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Onsdag ble det kjent at Høyesterett har avgjort å avvise anken fra Rune Øygard om å få saken opp på nytt.

De tillater imidlertid anken over straffkravet. Øygard ble i lagmannsretten dømt til fengsel i et år og tre måneder.

- Tar tid å fordøye dette

VG har vært i kontakt med Rune Øygard. Han viser til sin advokat, Mette Yvonne Larsen.

- Det er best at hun uttaler seg om saken nå, sier Øygard.

- Jeg trenger tid til å fordøye dette, sier den tidligere ordføreren.

Forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen understreker at Øygard ikke vil slutte å kjempe for sin uskyld.

- Han er skuffet over at Høyesterett ikke vil behandle anken over saksbehandlingen - særlig fordi lagmannsretten mente at jenta og hennes families manglende medvirkning til å opplyse saken kunne brukes mot dem. Han vil uansett ikke slutte å kjempe for å renvaske seg, sier Mette Yvonne Larsen.

- Han forholder seg til at det blir en ny runde i Høyesterett nå med straffeutmålingen og er fornøyd med at anken over oppreisningsutmålingen fra jenta er avvist, sier Larsen.

- Jenta er lettet

Den 17 år gamle fornærmede i Øygard-saken meddeler gjennom sin bistandsadvokat Nina Emilie Braathen Hjortdal at hun vanskelig så for seg en ny runde i retten.

- Hun sier hun lettere kan gå videre nå. Fire nye uker i retten har vært vanskelig å se for seg. Hun har holdt på med denne saken i to år, åtte uker i retten og sammen med for- og etterarbeid og all oppmerksomhet denne saken har fått har det vært en enorm belastning, sier Hjortdal til VG.

Positiv til at Høyesterett vurderer straffkravet

Hun mener det er bra at straffkravet skal prøves for Høyesterett.

- Det er bra at Høyesterett tar opp straffen. Jeg håper den blir høyere, og mener at straffenivået er for lavt. Det var helt riktig å avvise anken som gjaldt saksbehandlingsfeil og vi er glade for at det ikke blir en ny, full behandling i lagmannsretten, sier hun.

- Når det gjelder oppreisningen er jeg ikke overrasket over at anken ikke slapp til, men det var verdt å prøve nivået, sier Hjortdal.

Hun vil forsøke å følge forhandlingene når Høyesterett skal avgjøre om straffen på et år og tre måneder i fengsel er riktig for Rune Øygard.

Påtalemyndigheten tar avgjørelsen fra Høyesterett til etterretning, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til VG.

Statsadvokaten la i lagmannsretten ned påstand om en straff på 2,5 år for den tidligere ordføreren.

- Det blir nå opp til høyesterett å avgjøre straffeutmålingen. Jeg vil ikke uttale meg noe mer om det enn å vise til påstanden fra lagmannsretten, sier Klundseter.

- Vil du si noe mer om hvordan du opplever at saken går mot en endelig avgjørelse?

- Nei, det blir feil av påtalemyndigheten å ha noen formening om det, sier Klundseter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder