FORTELL SANNHETEN: Psykologer og forskere anbefaler voksne til å ta en skikkelig prat med barna, i lys av den siste tidens mange medieoppslag om seksuelle overgrep mot barn. Hvis ikke kan barna lage sine egne historier som er langt verre enn virkeligheten. Foto:Kyrre Lien,VG

Snakk med barna om seksuelle overgrep

Forskere: Store mørketall

Ett av ti barn har blitt utsatt

En rekke overgrepssaker mot barn har den siste tiden blitt slått opp i mediene, og mange foreldre vegrer seg for å snakke om dette med barna. Det er en stor tabbe, mener eksperter.

  • Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Fem personer ble i slutten av august siktet i en stor og grov overgrepssak på Østlandet hvor et tosifret barn er involvert. Nylig ble også en seks år gammel jente i utsatt for overgrep i Bergen.

Forrige måned kom det frem i en rapport at minst 1400 barn i den engelske byen Rotherham i årene fra 1997 til 2013 har vært offer for grove overgrep som voldtekt og menneskehandel.

Tidligere i september ble en norsk mann tiltalt for seksuelle overgrep mot 46 jenter under 18 år.

Seniorforsker Jon-Håkon Schultz ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) mener det er viktig å snakke med barna om overgrepssaker de kan ha fått med seg i nyhetene eller andre steder.

– Man må snakke om hva som har skjedd, for å trygge barna. De er særlig opptatt av nyheter som omhandler dem selv, og de får med seg langt mer enn man skulle tro, sier Schultz, som sammen med barnepsykolog Magne Raundalen har laget en veileder for hvordan man beste kan snakke med barn om seksuelle overgrep.

– Ikke gå rundt grøten

Fordi barn ikke har helhetsforståelsen, kan det gjøre mer skade å la være å fortelle barna om det, enn å gjøre det.

– Barn setter sammen historier på egenhånd, og de kan bli mye verre enn hva virkeligheten skulle tilsi. Det er urettferdig at barn skal være redde når de ikke trenger å være det, bare fordi de voksne ikke har tatt seg tid til å snakke ordentlig med dem, sier Schultz.

Les også: Overgrep i barndommen kan gi fedme som voksen

En feil mange foreldre gjør, er å gå for mye rundt grøten.

– Barn ned i femårsalder tåler å høre om dette, men du må differensiere litt. Skal man fortelle noe fordi barnet er redd, må man si så mye at barnet faktisk blir mindre redd. Da kan man si at «det er noen som har tatt på tissen hennes, og det er ikke lov». Om barnet spør, så er det helt greit å be om litt betekningstid før man svarer, slik at man forsikrer seg om at man sier noe barnet forstår.

URETTFERDIG: Seniorforsker Jon-Håkon Schultz ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, mener det er urettferdig å la barn være mer redde enn de trenger å være, fordi man som voksen ikke snakker med dem om seksuelle overgrep. Foto: H. DYB, NOVA/HiOA Foto:Privat,NTB scanpix

Professor Svein Mossige ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har forsket på vold og seksuelle overgrep mot barn, og fant i 2007 at rundt ti prosent av barn og ungdom har vært utsatt for seksuelle overgrep. I en klasse med 20 elever, tilsvarer dette i gjennomsnitt to elever per klasse.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå forteller at det årlig anmeldes omtrent 2000 overgrep av seksuell art mot barn i Norge, fem hver dag.

– Overgrep som begås av nære familiemedlemmer utgjør omtrent en prosent. Vi vet også at en del overgrep, særlig når det gjelder litt eldre barn, begås av jevnaldrende. Et fellestrekk er at overgriperen kjenner barnet og at barnet har tillit til vedkommende, sier Mossige, som snart skal i gang med en ny studie hvor han skal sammenlikne nye data med data fra 2007.

Tvinger ofte barnet til ikke å si noe

Om et barn har blitt utsatt for et overgrep, er det enkelte reaksjonsformer man bør være oppmerksom på.

– Det er vanskelig å kunne se klare kjennetegn på seksuelle overgrep, men foreldrene vil nok kunne merke at barnet blir litt trist, urolig, engstelig og sliter med å konsentrere seg. Dette kan dog være tegn på helt andre ting også, men det tyder på at du bør snakke ordentlig med barnet ditt, råder Mossige.

Først og fremst bør man kommunisere at man kan fortelle foreldrene sine alt.

– Det er ikke uvanlig at familiemedlemmer eller andre nære personer tvinger barnet til ikke å si noe. Det er derfor lurt å lære dem at voksne ikke har lov til å pålegge barn å holde ting hemmelig. Si til barnet at du har sett at vedkommende er trist og lei seg, at du ikke helt skjønner hva som er grunnen, og at barnet har lov til å si hva som helst til deg.

Forsker Åse Langballe ved NKVTS regnes som en av Norges fremste ekspert på avhør av barn, og har forsket mye på samtaler med barn om overgrep. Hun tror ti prosent er et beskjedent tall på hvor mange barn som har blitt utsatt for overgrep, blant annet fordi det er et tabubelagt tema.

– Men ti prosent er jo veldig mange, og det må voksne som har med barn å gjøre ta innover seg. Seksualitet er noe man snakker lite med barn om, og det ser vi i skole og barnehage. Jeg mener fagfolk som har med barn å gjøre bør bli like flinke til å snakke med barna om seksuelle overgrep som for eksempel mobbing.

– Åpenhet om temaet vil kunne åpne opp for betroelser. Vi må tro på at vi kan snakke med barna om kroppen og blant annet lære dem hva som er gode og dårlige berøringer, uten å være spesialister, sier Langballe.

Hun har studert et hundretalls samtaler og avhør med barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og jobber for at politiet, som nå er blitt gode, skal bli enda bedre på å kombinere oppgaven med å ta vare på det utsatte barnet, samtidig som de skal gjøre en god etterforskningsjobb.

– Barna sier det er slitsomt å snakke med voksne og at det er vanskelig, men de vil ikke være foruten det, så lenge de blir lyttet til, respektert og tatt vare på.

Legger lokk på barnet

KJENNER BARNET: Ifølge Professor Svein Mossige ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, kjenner barnet overgriperen i de fleste saker. Foto:NTB,

Å bli utsatt for seksuelle overgrep som barn setter dype spor. Seksuelle overgrep legger et lokk på barnet i mange sammenhenger, ifølge Professor Svein Mossige ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Barna gjør det dårligere på skolen, de isolerer seg fra jevnaldrende fordi de blir triste, og de blir mindre åpne for å snakke om andre ting generelt, sier professoren.

Man vet også at dersom barn blir utsatt for seksuelle overgrep tidlig, øker risikoen for at de blir det igjen senere.

– En forklaring er et man mister evnen til å vurdere hvem man kan stole på, samtidig som selvbildet svekkes. Usikkerheten gjør deg ekstra sårbar for å havne i uheldige situasjoner senere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder