DYTTER I GANG: Tidligere kunnskapsminister og nåværende fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal er leder av et regjeringsoppnevnt utvalg som onsdag skal presentere sin innstilling mot mobbing. Her dytter han i gang en elev i husken på Møllergata skole. Foto:Therese Alice Sanne,VG

Mobbeutvalg med 100 forslag: Barneombudet kan bli mobbeombud - med makt til å bøtelegge mobbeskoler

Vil sende grunnskoler gjennom 8-årig mobbeprogram

Foreslår juristmiljø som kan følge barn i rettssaker

Barneombudet skal bli et mobbeombud med makt til å straffe kommuner som ikke griper inn mot mobbing, foreslår Djupedalutvalget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

«Det hjelper ikke å si ifra, de gjør ikke noe uansett», sa Odin Olsen Andersgård som ble mobbet på to ulike skoler, før han tok sitt eget liv - 13 år gammel.

Dette vil tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gjøre noe med. Onsdag leverer han en rapport med forslag til verktøy mot mobbing til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Mer makt til Barneombudet, er blant forslagene.

Klageinstansen flyttes fra Fylkesmannen, og Barneombudet får myndighet til å fatte vedtak om dags-eller ukesbøter, og kan kreve erstatning på vegne av elever som blir mobbet, ifølge forslaget.

– Odins sitat forteller om et system som ikke fungerer. Det er i tråd med vår oppfatning, sier Djupedal, som åpner forordet i rapporten med nettopp Odins sitat.

BAKGRUNN:Vil bøtelegge kommuner som ikke jobber mot mobbing

Djupedal har lenge vært klar på at barns rettssikkerhet ikke er godt nok i varetatt, noe som underbygges av et lite antall klagesaker. Kun 126 klaget til Fylkesmannen i 2013, etter at de mente skolen ikke hadde gjort nok for å gripe inn i en mobbesak. Samtidig oppgir titusener av barn og unge at de blir mobbet.

Hvilke erfaringer har du med mobbing?Fortell i kommentarfeltet under artikkelen

Åtteårig skoleprogram

Mobbeutvalgets tiltaksplan ber Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger utarbeide en åtteårig satsing for alle landets skoler som skal gjøre elever, lærere og ledere trygge på hvordan de skal håndtere mobbing.

– Vi har sett at mobbekampanjer og manifest ikke har effekt over tid. Langsiktig innsats er ytterst nødvendig. Det aller viktigste vi gjør er å rulle ut en stor satsing på skolebasert kompetanseutvikling. Vi vil over fra unnfallenhet til kompetanse om hvordan de ansatte i skolen skal observere og håndtere dette i skolen. Opplæringen skal skje ved hjelp av egne veiledere, viser Øystein Djupedal til, og legger til:

– De som ikke fanges opp av dette systemet, kan klage til et nytt, styrket Barneombud som vil behandle klager på krenkelser og mobbing i skolen.

Djupedalutvalget mener Barneombudet er det rette stedet å bygge opp et nytt juridisk kompetansemiljø og en ny klageinstans for mobbeutsatte, fordi mange oppfatter ombudet som barnas beste venn fra før. Og til forskjell for det mer diffuse Fylkesmann-nivået.

Les alle VGs saker om mobbing her

I halvannet år har det regjeringsoppnevnte mobbeutvalget sett eksempler på systemsvikt, og de vet at sterke rettigheter i loven ikke blir oppfylt. Nå vil de øke kunnskapen i skolene, og ønsker seg blant annet tiltak som dette:

** Endre opplæringsloven med en presisering av skolens plikter.

** Styrke systemet som håndhever loven, ved å gi Barneombudet makt til å reagere.

** Opprette nye stillinger i skolehelsetjenesten, tilby PP-tjenesten til alle elever.

** Sørge for mer forskning.

Fornøyd barneombud

Forslaget innebærer at Barneombudet får en helt ny tyngde, en tilleggsrolle og et utvidet mandat som klageinstans for barn og unge i mobbesaker.

ALLE BARNS MOBBEOMBUD? Barneombud Anne Lindboe har ingenting mot å bli alle norske barns mobbeombud i tillegg til dagens funksjon. Foto:Roger Neumann,VG

– Jeg er veldig glad for at barneperspektivet og flere innspill vi har kommet med, er tatt til følge. Utvalget foreslår at Barneombudet får en lavterskelrolle som hjelpeinstans og klageinstans der barn og unge kan få hjelp i mobbesaker. Det er viktig med en slik instans, sier barneombud Anne Lindboe til VG.

– Er du personlig motivert for at Barneombudet får en mye større rolle i mobbesaker enn hittil?

– Jeg er veldig motivert for at barn og unge skal få bedre hjelp i mobbesaker. Hvis regjeringen er enig i at vi er det beste miljøet som kan bygge opp en slik avdeling, så er dette noe jeg vil påta meg. Men mye er uavklart ennå, dette er helt nytt for oss i Barneombudet også.

– Det vil innebære etablering av en ny, juridisk avdeling og en ny rolle som klageinstans?

– Ja, vi må bygge opp en ny stab med fagfolk og juridiske eksperter hvis vi nå får denne rollen som Djupedal-utvalget foreslår at vi får.

Så få klagesaker har fylkesmennene mottatt de siste fem årene:

Foto: ,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder