OFFER FOR SEXSLAVERI: Denne rumenske kvinnen er identifisert som offer for menneskehandel. Hun anmeldte saken sin sammen med to andre kvinner til oslopolitiet, som henla den - se link i saken.

OFFER FOR SEXSLAVERI: Denne rumenske kvinnen er identifisert som offer for menneskehandel. Hun anmeldte saken sin sammen med to andre kvinner til oslopolitiet, som henla den - se link i saken. Foto:Trond Solberg,VG

10 millioner til frivillige som vil bekjempe slaveri

KrF mener frivillige organisasjoner er avgjørende i kampen mot det moderne slaveri. En bistandsadvokat mener de 10 millionene heller burde gått til det statlige ROSA-prosjektet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

17. august er søknadsfristen på tilskuddsordningen Justis- og beredskapsdepartementet har lyst ut.

Inntil 10 millioner kroner skal gis ut til frivillige tiltak og organisasjoner som gjennom ulike prosjekter ønsker å bidra i kampen mot menneskehandel – det moderne slaveriet.

Eksempler på tiltak kan være informasjonskampanjer om menneskehandel, telefontilbud til ofre og bo- eller oppfølgingstilbud.

Debatt: Drømmer som voldtas 24/7

NESTLEDER: Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er nestleder i Stortingets justiskomite. Foto:Jo Straube,VG

– Vår tids slaver

Ifølge stortingsrepresentant og nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), så er det hans parti som har kjempet igjennom de 10 millionene på statsbudsjettet.

– Mange som er ofre for menneskehandel har lav tillit til politi og det offentlige. Det er derfor helt avgjørende at vi har frivillige organisasjoner som bidrar i kampen mot vår tids slaver, sier Ropstad.

Ropstad og KrF har markert seg ved flere tilfeller når det gjelder menneskehandel, og har som ambisiøst mål å gjøre Norge til det første slavefrie landet i verden.

– Vi må snakke om menneskehandel som vår tids slaveri, fordi begrepet slaveri retter oppmerksomheten mot den grove utnyttelsen av mennesker og ikke bare på at mennesker behandles som varer som kan kjøpes og selges, sier Ropstad.

Fikk du med deg: Piken med flaxloddet – en fortelling om det moderne slaveriet

Flere slaver i dag

Han viser til FN-tall som estimerer at det finnes 27 millioner som lever som slaver i dag, mens det under den såkalte atlantiske slavehandelen fra 1500-tallet og fram til 1800-tallet ble fraktet 11,5 millioner afrikanske slaver til Amerika.

I Norge ble 324 personer identifisert som ofre for menneskehandel i 2014, ifølge årsrapporten til Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel.

Advokat Silje Elisabeth Stenvaag har representert en rekke ofre for menneskehandel som bistandsadvokat i straffesaker.

ADVOKAT: Silje Elisabeth Stenvaag har bistått mange ofre for menneskehandel. Foto:Marte Vike Arnesen,VG

Hun er ikke sikker på at mer penger til frivillige er veien å gå. Istedenfor å spre pengene på flere, mener hun det statlige Rosa-prosjektet.

– Hoveddelen av disse midlene bør tildeles Rosa-prosjektet, slik at de får utvidet sitt mandat til også å følge opp menn og personer utnyttet i tvangsarbeid. Rosa er et særdeles vellykket tiltak som har hjulpet svært mange med veldig få midler, og jeg tenker det er lurt å kanalisere disse midlene inn i et tiltak som har kompetansen og erfaringen allerede, sier Stenvaag.

Dom: Politiet skrev «misvisende» rapport om offer for sexslaveri

– For mye som gjenstår

Ropstad i KrF er enig i at Rosa er viktige, men mener de frivillige trengs i tillegg.

– Uten Nadheim, Prosenteret, Maritastiftelsen og Lauras hus ville mange ofre vært i en mye mer krevende situasjon. Vi vet at frivillige organisasjoner er helt avgjørende for å nå ut, og de mobiliserer mange frivillige som stiller opp, sier Ropstad, som mener disse 10 millionene fort kan gi en verdi av de femdobbelte på grunn av frivillighetsfaktoren.

– Det er så mye som gjenstår før vi får et godt nok tilbud til ofrene, at det er lenge til jeg frykter at vi får for mange aktører på feltet, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder