NEI: Oslo byråd sier nei til regjeringens og KrFs forslag om reservasjonsrett. Her ved Bård Folke Fredriksen (f.v.), byråd for byutvikling, og byrådsleder Stian Berger Røsland - begge fra Høyre. Her er de avbildet i Rådhuset i mars i fjor. Foto: FRODE HANSEN/VG

Byrådet i Oslo sier nei til reservasjonsrett

Oslo byråd ønsker ikke at fastleger skal kunne reservere seg mot aborthenvisning - hverken lokalt eller nasjonalt.

Artikkelen er over seks år gammel

Oslo byråd gikk torsdag inn for ikke å tillate fastleger å reservere seg mot å henvise gravide til abort. Tre av åtte byråder i Oslo kommune tok ut dissens.

Eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF), Anniken Hauglie (H), byråd for kunnskap og utdanning, og helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) gikk imot flertallets innstilling til Oslo bystyre.

Kvalbein er eneste byråd i Oslo kommune fra Kristelig Folkeparti, mens Høyre er representert med fem byråder i hovedstaden, inkludert byrådsleder Stian Berger Røsland.

Røsland sa i slutten av januar at han ikke kunne seg for seg at det skulle bli reservasjonsadgang i Oslo dersom det endte med kommunal råderett i spørsmålet.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Ernas marerittsak

- Krystallklar høringsuttalelse

VANT FREM: Venstres byråd Hallstein Bjercke er godt fornøyd med at flertallet i Oslo byråd ikke stiller seg bak regjeringens reservasjonsrettforslag. Her er han avbildet da det ble kjent at Munch-museet Lambda i Bjørvika blir en realitet i mai i fjor. Foto: JAN PETTER LYNAU/VG

Hallstein Bjercke (V), nestleder i byrådet og byråd for kultur og næring, sier til VG at han er tilfreds med at Oslo går imot reservasjonsretten.

- Jeg er fornøyd med at vi i byrådet i Oslo foreslår for bystyret at vi skal levere en krystallklar høringsuttalelse som går imot innføringen av reservasjonsrett; både som en nasjonal og kommunal ordning, sier Bjercke.

Han sier at saken har skapt strid internt i byrådet, der Venstre og KrF har stått på hver sin ytterkant.

- Det har vært en krevende sak for oss, men vi lever godt med at vi er uenige i dette spørsmålet. Det er ingen dramatikk i at det er en dissens, men det er heller ingen overraskelse, mener Bjercke.

- Ordningen fullt mulig i Oslo

Helse- og sosialbyråd Øystein Søreide Eriksen (H) var blant dem som ønsket at Oslo skulle innføre reservasjonsrett.

- Vi må anerkjenne at det finnes fastleger som av samvittighetsgrunner vil reservere seg, med den forutsetning at helsetjenesten oppfyller sine plikter overfor kvinnen. I en storby som Oslo hvor vi har så mange fastleger, mener jeg det er fullt mulig, sier han til VG.

På spørsmål om hva som var motpartens beste argumenter, svarer han:

- Alle er enige om at det var en dårlig idé at dette skulle besluttes lokalt. Det er mulig at den delen av forslaget står for fall. Jeg skjønner bekymringen for at man noen steder i landet vil ha problemer med å ivareta kvinnens behov, sier Søreide Eriksen.

FOR RESERVASJONSRETT: Helse- og sosialbyråd Øystein Søreide Eriksen (H) tok ut dissens mot Oslo byråds nei til reservasjonsrett. Foto: OSLO BYRÅD

- Prinsipielt vanskelig sak

Han kan ikke redegjøre for hvor mange fastleger i Oslo som faktisk ønsker å reservere seg mot aborthenvisning. Oversikten eksisterer ikke.

- Hvordan kan du da vite at det ikke ville vært et problem for pasientene på Oslo-legenes lister?

- Det vi hører, er at det er noen ganske få leger det er snakk om. Vi har mange hundre fastleger i Oslo. Tall fra Oslo universitetssykehus viser at 90 prosent av abortsøkende kvinner går direkte til sykehuset, opplyser Høyre-byråden.

Det er ikke nødvendig å oppsøke fastlegen for å få utført abort. Åtte av ti gravide i Asker og Bærum kontakter sykehuset direkte, ifølge Aftenposten.

- Hva tenker du om at tre av dine partifeller i byrådet er uenige med deg?

- Jeg respekterer full ut at det er mulig å komme til ulik konklusjon i en slik prinsipielt vanskelig sak der to hensyn står mot hverandre; fastlegens samvittighet og kvinnens tilgang til et likeverdig helsetilbud. For min del mener jeg at disse to lar seg harmonere, svarer Søreide Eriksen.

Sterk motstand blant ordførere

Helseminister Bent Høie (H) foreslo i januar i år at reservasjonsretten skulle heves lokalt. Det skulle være opp til den enkelte kommune hvorvidt fastlegene ville gis rom til å sende kvinner med abortspørsmål videre.

- Jeg er klar over at dette er et omdiskutert forslag i Høyre og det viser også den delte uttalelsen fra Byrådet i Oslo. Jeg mener forslaget forbedrer regelverket og rydder opp i en praksis der legene har nektet å henvise til abort, nektet å sette inn spiral og skrive ut p-piller. Med mitt forslag vil leger kun få mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort - og bare hvis det ikke går utover kvinnens rettigheter, sier Høie i en kommentar.

En undersøkelse VG har gjennomført, viste at 254 av 322 spurte ordførere fra alle partier over hele landet ikke ønsket gi fastlegene reservasjonsmuligheten. Blant dem som sa nei, var 53 ordførere fra Høyre.

- Umulig uten de store byene

Regjeringens forslag er ute på høring til 30. april. Siden høringsnotatet gikk ut, har Høie møtt motstand både i eget parti, hos samarbeidspartneren KrF og i opposisjonen. Han har med ukene nyansert punktet om kommunal bestemmelse, og uttalt at det kan være aktuelt å legge nasjonale føringer. I dette ligger det at større byer som har flere leger, som Oslo, vil kunne bli nødt til å åpne opp for reservasjonsrett.

Hallstein Bjercke i Oslo byråd er likevel ikke redd for at Oslo skal bli påtvunget reservasjonsretten fra regjeringshold.

- Nå må jeg si at jeg har ganske stort håp om at det ikke blir en nasjonal ordning. Oslo byråd sier nei, og jeg er overbevist om at et flertall i bystyret vil se det samme. Bergen og Stavanger har allerede sagt nei. Uten de store byene vil det være umulig å gjennomføre ordningen, mener Venstre-byråden.

Oslo bystyre vil ta stilling til saken onsdag 2. april.

Omstridt KrF-forslag

Spørsmålet om reservasjonsretten har ifølge flere vekket til live en ny abortkamp. Kvinnedagen 8. mars hadde stor oppslutning, der en av hovedparolene var «Nei til reservasjonsrett».

Spørsmålet om hvorvidt landets om lag 5000 fastleger bør få lov til å reservere seg mot å henvise til abort, har kommet opp som følge av samarbeidsavtalen som ble inngått etter valget mellom KrF, Høyre og Frp. Her står det: «Partiene er enige om: Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening». Venstre nektet å skrive under på avtalen.

Helseminister Bent Høie (H) var før valget i fjor høst sterkt kritisk til å la leger reservere seg. Som helseminister har han snudd. Statsminister Erna Solberg (H) har vedgått at reservasjonsretten ikke ville vært aktuelt dersom ikke KrF hadde presset den frem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder