UTBREDT: 16 prosent av den voksne befolkningen i Norge røyker daglig. Dette tilsvarer om lag 650 000 nordmenn. Foto: PÅL R. HANSEN

Røyke-klasseskillet: - Vil forby salg av tobakk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ønsker på sikt å forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Nå må vi ta konsekvensen av at røyking dreper, begrunner Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Jahren etterlyser krever tøffere og mer virkningsfulle tiltak i kampen mot røyking.

Over én million røykere

I 2012 røykte 16 prosent av den voksne befolkningen i alderen 16-74 år hver dag. Én av ti røykte av og til. Dette betyr at omtrent 650.000 nordmenn røykte daglig, og omtrent 400.000 røykte av og til.

VG skrev i går at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har deltatt i et stort EU-prosjekt. Prosjektet har identifisert årsaker til sosiale forskjeller mellom grupper i ulike land. Det konkluderes med at mens det i noen land er overvekt eller manglende fysisk aktivitet som bidrar mest til sosiale forskjeller, er det røykingen som skaper klasseskillene i Norge.

En som røyker har omtrent dobbelt så stor risiko for å dø tidlig uansett dødsårsak sammenlignet men en som aldri har røyket.

- Dette er noe LHL har vært opptatt av lenge. Nå må både regjeringspolitikere og stortingspolitikere være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Helse- og omsorgsminister Bent Høie må ikke bare på banen, han må også sørge for at regjeringen får en politikk på området. Det har den ikke i dag, mener Jahren.

Utsatte bevillingsordning

Jahren sikter til det faktum at tobakk og røyking ikke er nevnt med ett ord i den politiske plattformen for Høyre og Fremskrittspartiet, og at regjeringen også har fått kritikk for ikke å nevne sosiale ulikheter i helse i plattformen. Jahren og LHL mener også at det regjeringen så langt har gjort på tobakksområdet i verste fall er å gå i feil retning.

- For kort tid siden utsatte regjeringen ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakksalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. Vi er svært usikre på hva regjeringen vil oppnå med det, sier Jahren.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer slik på kritikken:

- Røyk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til sykdom og for tidlig død i Norge, så jeg er helt enig med Jahren i at vi trenger virkningsfulle tiltak mot røyking. De siste ti årene har vi hatt en markant nedgang i antall dagligrøykere og nedgangen er særlig stor blant unge i alderen 16-24 år. Det er bra. Vi skal fortsette å jobbe for at unge ikke begynner å røyke, sier Høie.

Røykeslutt viktig

Statsråden mener at det er behov for å tenke nytt i tobakkspolitikken.

- Vi må også hjelpe folk til å slutte å røyke. Vi har et stort potensial i å tilrettelegge mer for røykeslutt, mener Høie.

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal plan for tobakksavvenning. Målet er å gjøre tobakksavvenning til en systematisk del av helsetilbudet og lett tilgjengelig for alle.
Salg av tobakk til mindreårige er ulovlig og helt uakseptabelt, ifølge Høie.

- Jeg er tilhenger av tiltak som kan redusere barns tilgang til tobakk, og jeg er opptatt av at aldersgrensen håndheves. Men jeg mener at det finnes enklere og mindre byråkratiske løsninger for å oppnå dette enn det den forrige regjering la opp til. I Sverige har de for eksempel en registreringsordning for steder som selger tobakk, dette sparer kommunene for omfattende søknadsbehandlinger. Jeg tar sikte på å sende forslag til en alternativ løsning på høring i løpet av året, lover Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder