FRIKJENT: Høyesterett kom i februar frem til at denne kikkingen inn gjennom vinduet til en kvinne i Trondheim ikke er straffbar. Foto: Politiet

«Smutthull» tillater skjult stalking: Riksadvokaten fraråder hastebehandling av loven

Regjeringspartiene vil hastebehandle en endring i straffeloven, men får ikke støtte fra påtalemyndighetens øverste leder. – Vi kan ikke ha et lovverk som gjør at disse menneskene går fri, sier justisministeren.

Tidligere denne helgen skrev VG om drapsmannen Jan Erik Linge som er frikjent for stalking.

Årsaken er at Høyesterett har slått fast at stalking kun er ulovlig dersom ofrene blir oppmerksomme på forfølgelsen og at det er en del av gjerningsmannens forsett at de fornærmede skal bli kjent med den.

Bakgrunn: Reagerer på «smutthull» i straffeloven

Dette har fått statsadvokat Kaia Strandjord, til å skrive et forslag til lovendring som nå er sendt til departementet via Riksadvokaten.

les også

Voldtektsdømt ble frikjent for «rov-stalking»: Synnøve så snikende skikkelse utenfor vinduet

Representanter for alle de fire regjeringspartiene har dessuten tatt til orde for at loven må endres – og at det må skje raskt.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch advarer imidlertid politikerne mot å få det for travelt.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet skriver Busch at han «fraråder at eventuelle lovendringer gjennomføres som hastesak uten at ulike sider er grundig vurdert og at det er fortatt en ordinær høring».

OGSÅ FRIKJENT: Jan Erik Linge, tidligere Breida, ble tidligere denne måneden frikjent for stalking av Agder lagmannsrett. Foto: Thomas Andreassen/VG

I brevet påpeker Riksadvokaten at utforming av en ny straffebestemmelse «reiser enkelte vanskelige avgrensninger, blant annet mot mediene som i noen sammenhenger vil kunne ha et legitimt behov for å kunne fotografere eller filme i det skjulte».

– Vil fremme lovforslag

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at det nå gjøres et arbeid med sikte på å endre loven og at de har mottatt et forslag til lovendring fra Riksadvokaten.

– Jeg tror alle reagerer på dette. Dette strider mot den generelle rettsfølelsen til folk. Jeg kommer derfor til å fremme et lovforslag som rydder opp i dette, sier Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

FREMMER LOVFORSLAG: Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet. Foto: Frode Hansen

– Vi har et ansvar for å skape trygghet for disse kvinnene som blir utsatt for stalking. Da kan vi ikke ha et lovverk som gjør at disse menneskene går fri, fortsetter han.

En av de mest uttalte forkjemperne for en rask lovendring er andre nestleder i justiskomiteen, Høyres Peter Christian Frølich.

– Lovgivning endres ikke over natten, men jeg mener denne loven må endres så fort som mulig, sier han til VG.

VIL HA TEMPO: Det må være mulig å endre denne loven raskt, mener Høyres Peter Christian Frølich. Foto: Frode Hansen

«Utålmodige»

Han har merket seg Riksadvokatens innvending, men mener det bør være mulig å endre loven med en forenklet høringsprosess.

– Det er bra at Riksadvokaten fungerer som en motvekt som kan holde an når politikere blir for ivrige. Samtidig mener jeg vi ikke kan slepe føttene etter oss heller. Vi nødt til å finne en mellomløsning. Det må gjøres grunnleggende saksforberedelser, men det bør være mulig å få dette vedtatt ved første anledning, sier Frølich.

Han håper det er mulig å få til en avstemming over et lovforslag når Stortinget samles etter sommerferien i slutten av september.

UTÅLMODIG: Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Geir S. Toskedal. Foto: Frode Hansen

Også Kristelig Folkeparti er «utålmodige».

– Vi forventer en rask saksbehandling. Dersom saken ikke kan hastebehandles mener jeg vi bør få en utredning fra departementet som forklarer hvorfor det ikke kan la seg gjøre, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Toskedal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder