Røykgranat gikk av – 30 til sykehus

En røykhåndgranat gikk av under en instruksjon på Heimevernets øvelse på Drevjamoen i Nordland torsdag. De skadde har øye-, lunge- og hudskader.

– Det var jo det som ikke skulle skje, sier oberstløytnant Bengt Henriksen i Sør-Hålogaland heimeverndistrikt 14 til VG.

27 personer var på stedet ved øvingsområdet tilknyttet Drevjamoen da granaten gikk av. Samtlige er sendt til sjekk hos lege. Ytterligere tre soldater, som var på vei inn til øvingsområdet da granaten gikk av, er også sendt til legesjekk. Det er ikke kjent om de er eksponert.

– Akkurat nå har vi 24 personer innlagt, men vi venter tre til, så totalt ser det ut som det blir 27, sier Gunleiv Birkeland, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mosjøen, til VG.

OPPTATT AV SIKKERHET: Oberstløytnant og sjef for heimeverndistrikt 14 i Mosjøen, Bengt Henriksen sier til VG at de er svært opptatt av risikovurdering i aktivitetene. Bildet er fra mai 2018. Foto: Per-Inge Johnsen / Forsvaret

Utsatt for gass

Han forteller at soldatene har pådratt seg øyeskader, lungeskader og hudskader.

– Seks av dem har moderate skader, en har moderate til alvorlige skader, og resten har lettere skader, sier Birkeland.

Avdelingsoverlegen forteller at alle vil bli på sykehuset over natten for observasjon.

– De har blitt utsatt for en gass, så alle skal observeres til i morgen. Jeg kan ikke kommentere hvilken gass det er snakk om, sier han.

Opptatt av sikkerhet

Soldatene i Heimevernet er mellom 20 og 44 år gamle. Henriksen har på nåværende tidspunkt ikke oversikt over hvor mange av hvert kjønn som var på stedet.

Etter at granaten gikk av ble soldatene umiddelbart transportert til leir. De som var nærmest granaten da den gikk av ble raskest sendt til lege.

Det blir opprettet en ekstern kommisjon som skal undersøke ulykken, i tillegg til at politiet og Arbeidstilsynet er koblet på saken.

Granaten var en håndgranat med røyk. Det norske Forsvaret disponerer i tillegg håndgranater med splinter og sjokk.

– Den aktiviteten vi driver er av og til risikofylt. Vi gjør alt vi kan for å redusere risikoen, med tiltak og risikovurderinger. Nå gjenstår det å se om det var noe teknisk feil med granaten eller om det skyldtes menneskelig feil, sier Henriksen.

I forrige uke eksploderte en helikopterhangar i Finnmark da lynet utløste en gammel nedgravd granat.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder