VG beklager

VG beklager en artikkel om den såkalte Hemsedal-saken. Artikkelen er nå fjernet fra VGs arkiv.

  • VG

VG publiserte søndag 4. mars 2018 en artikkel om den såkalte Hemsedal-saken. Bakteppet for saken var at Borgarting lagmannsrett i 2016 frikjente tre menn for voldtekt. Dommen var omstridt og fikk bred omtale. De tre frikjente mennene ble navngitt i sosiale medier.

Artikkelen inneholdt blant annet et lengre intervju med fornærmede i saken, samt uttalelser fra hennes støttespillere. Hendelsesforløpet i Hemsedal ble gjenfortalt med utgangspunkt i lagmannsrettens dom, men VG videreformidlet også kvinnens vurderinger utover ubestridte forhold uten å presisere hva som var hva. Dette medførte at enkelte uttalelser fra kvinnen fremsto som om de var hentet fra dommen.

VG gjorde feil da mennene skulle få anledning til å imøtegå alvorlige anklager rettet mot dem. Ingen av dem ønsket selv å kommentere saken, men advokatene uttalte seg på mennenes vegne. Advokatenes uttalelser, inkludert korrigeringer og presiseringer, ble ikke i tilstrekkelig grad videreformidlet til VGs lesere. Flere sentrale poenger ble aldri publisert. VG beklager at så ikke skjedde.

Advokatene ønsket blant annet å gjøre leserne oppmerksomme på bevis som lå til grunn for frikjennelsen. Dette ble ikke trykket i artikkelen. Tilsvarene påpekte også at tidligere medieomtale hadde vært ødeleggende både for de frifunne mennene og deres familier. Sistnevnte medførte at det var viktig for mennene at store deler av tilsvarene ble gjengitt i artikkelen slik at deres syn på saken kom tydelig frem.

I denne saken handlet VG i strid med de presseetiske prinsippet om samtidig imøtegåelse og kravet til en balansert fremstilling. Vi skulle ha gjengitt langt mer av mennenes tilsvar, særlig med tanke på sakens alvorlige karakter. Artikkelen burde vært mer balansert og tatt større forbehold. Den er nå fjernet fra vårt arkiv.

VG beklager overfor mennene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder