TRANSPORT: Ambulansearbeiderne skal kjøre Astrid Aasgaard fra Moss til helsehuset etter et opphold på Sykehuset Østfold. Foto: Gisle Oddstad

Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk

For en uke siden beordret helseminister Bent Høie gjennom et intervju i VG helsevesenet til å slutte med natt-transport av eldre fra norske sykehus. Han utelukker ikke å gi instruks hvis sykehusene ikke endrer praksis, men mener det bør være unødvendig.

Statsråden fastslår at det ikke er «nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen» for å stoppe den uønskede kjøringen. Det til tross for at han kun for én uke siden beordret helseforetakene til umiddelbart å stanse natt-transport av eldre.

Beordringen kom som følge av VGs avsløringer om transport av eldre pasienter på sen kveld og natt ut fra norske sykehus.

Minst 1546 ganger ble eldre over 74 år transportert ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 07.00. og tilbake til hjemkommune. Transportene gikk til institusjon eller hjem.

Nattransporten har fortsatt etter Høies stoppordre. Det bekrefter Marius Bjørndalen som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold.

– Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer har kjørt hjemkjøring etter at Høie beordret stopp. Det er ingenting som tyder på endret praksis, sier Bjørndalen.

STANSER IKKE: Til tross for helseministerens krav og full stans, fortsetter nattransportene. Foto: Hansen, Frode

Høie: Skal ta det opp

Høie presiserer at de kommer til å ta dette opp med sykehusdirektørene allerede på mandag når de er samlet til et felles møte:

– Da blir beskjeden klar på at de som driver med dette må stoppe. Det er ikke riktig at dette er nødvendig eller at det kreves mer penger for å stoppe denne praksisen. Det er ved noen sykehus dette praktiseres, ikke alle. Direktørene vil få beskjed om å gi ordre til AMK-sentralene om at nattransporter ikke skal forekomme, med mindre pasienten ønsker det selv, eller det er helt spesielle forhold som tilsier det, sier han.

Han sier også at hvis sykehusene ikke endrer sin praksis, utelukker de ikke å gi instrukser.

– Men i en slik sak bør det være unødvendig, skriver han.

VGs avsløring fikk Senterpartiet til å fremme forslag om lovendring på Stortingets siste dag før sommerferien.

Også fagfolkene reagerer:

Sjef for Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) for Oslo, Akershus og Østfold, Oddbjørn Hagen, sier at det «ikke uten videre er mulig» å endre praksis uten en formell instruks fra Høie og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Hagen som leder landets største AMK-sentral i Oslo, sier stans i nattransport vil kreve en gjennomgang både av oppgaver og ansvar.

– Er det mulig for AMK-sentralene å slutte med nattransport uten instrukser?

– Nei, det er ikke uten videre mulig. Hvis helsevesenet bestiller ambulanse, kan ikke AMK si nei. AMK sorterer, prioriterer og formidler til spesialisthelsetjenesten, sier Hagen.

DØGNET RUNDT: Marius Bjørndalen er tillitsvalgt blant ambulansearbeiderne ved Sykehuset Østfold. Nattransport av gamle mennesker er en oppgave hans medlemmer liker dårlig. Foto: Gisle Oddstad

Beordret full stans

I et intervju med VG forrige lørdag var statsråd Bent Høie krystallklar i forhold til nattransporter:

«Det man ser her må man slutte med umiddelbart».

VG har stilt Høie spørsmål om hva han gjør for å forsikre seg om at denne marsjordren blir fulgt opp i praksis.

En «stoppordre» uten endring i årsakene til at dette skjer er lite hensiktsmessig, sier AMK-sjef Oddbbjørn Hagen. Foto: Frode Hansen

Her er Høies svar i sin helhet:

«Jeg forventer i første omgang at sykehusene slutter med natt-transporter uten at det er nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen. Dette er en del av ansvaret helseforetakene har med å gi pasientene et godt tilbud og praksisen er i strid med deres egne retningslinjer.

Så vil jeg komme med nye løsninger for samhandling med kommunene til høsten i en egen Stortingsmelding. Den vil ta tak i de grunnleggende problemene som har ført til at denne praksisene har fått utviklet seg noen steder uten at noen har satt ned foten.

Opplever jeg at den lokale ledelsen ikke tar tak i dette, så må jeg vurdere flere tiltak. Men nå har jeg tillit til at sykehusledere, som nå er gjort oppmerksom på denne praksisen, vil rette opp i dette», skriver helseministeren i en e-post til VG.

– Ikke fysisk plass

Men AMK-sjef Oddbjørn Hagen er helt uenig med helseministeren.

– Høie mener dere har ansvaret for nattransporten selv, og at dere selv skal slutte å kjøre hjem pasienter om natten. Er du enig?

– Nei. Vi må vurdere hva en ambulanse skal benyttes til og vurdere andre løsninger for rene transportoppdrag. Behovet for å se på dette er varslet i flere helseforetak, men ikke gjennomført i den grad vi ønsker det. Det er heller intet fokus på dette fra helsepolitisk hold, sier AMK-sjef Oddbjørn Hagen.

Han poengterer at nattransport ikke skjer ofte.

NATTRANSPORT: Lillemor Alvhild Erlandsen ble ankom sykehjemmet på Ørje grytidlig etter nattransport fra Sykehuset Østfold. Her er hun i samtale med sykepleier Marianne Søby Fosser. Foto: Gisle Oddstad

– Hvorfor transporterer dere pasienter fra sykehusene om natten?

– Det skjer når det ikke er fysisk plass på sykehusene. Flere foretak har en «nullvisjon» i forhold til korridorpasienter. Det påvirker utkjøring av pasienter, sier han.

– Hva må skje hvis man skal unngå natt-transporter?

– En «stoppordre» uten endring i årsakene til at dette skjer er lite hensiktsmessig. Både sykehus og kommunehelsetjeneste må involveres. Sykehusene har underkapasitet. Kommunen overtar sykere pasienter, men mangler ofte kompetanse. Dette fører til hyppigere bruk av ambulansetjenester. Midt imellom står AMK uten myndighet til å ta beslutninger, sier Oddbjørn Hagen.

– Populistiske utspill

Han får full støtte av Marius Bjørndalen fra Fagforbundet.

– Kan dere endre retningslinjer uten at det kommer ordre fra høyeste hold?

– Jeg tviler på at helseforetakene endrer rutiner basert på populistiske utspill fra Helseministeren i VG. Mener han noe med utspillet må dette gjøres ved å bruke styringsverktøyene han som ansvarlig besitter. En slik beordring om stopp uten at det følger med midler er nytteløst. Natt-transporter er et «symptom», grunnsykdommen er kronisk underfinansiering, sier Bjørndalen.

Han får full støtte av Deltas avdelingstillitsvalgte Hans Erik Ringnes.

– Vi forventer at det blir endringer. Vi må ha flere ressurser for å håndtere rene transportoppdrag. Antall ambulanseoppdrag har økt med 70 prosent de siste 10 årene uten at beredskapen er økt. Derfor blir natten tatt i bruk til disse transportene. Som medmenneske og ambulansearbeider med stor yrkesstolthet, gjør det vondt å måtte vekke gamle pasienter og bære dem ut midt på natten sier Ringes.

DELTA-LEDER: Tillitsvalgt Hans Erik Ringnes krever endring i det hans medlemmer opplever som uverdige og uetiske oppdrag. Foto: Gisle Oddstad

– Gjennomgår praksis

Klinikksjef ved Sykehuset Østfold, Liv Marit Sundstøl, svarer følgende på spørsmål om praksisen er endret som følge av Bent Høies intervju i VG på lørdag:

– Vi gjennomgår vår praksis, og ser om det er nødvendig å gjøre endringer hos oss. Dette arbeidet pågår.

– Er det mulig for dere å endre praksis etter et VG-oppslag?

– Vi har et ansvar for å sikre god og forsvarlig praksis, og har myndighet til å gjøre endringer.

SJOKKERT: Aps helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, er lite imponert over helseminister Bent Høies manglende formelle inngripen mot natt-transport av eldre. Foto: Espen Storhaug

Ingvild Kjerkol, Aps fremste helsepolitiker, er ikke nådig i sin omtale av Bent Høie.

– Dette skjer på Bent Høies vakt. Det er en utfordring som er veldokumentert av VG, Riksrevisjonen og kommunehelsetjenesten. Ap har etterspurt en samhandlingsreform 2.0, fordi dette fungerer ikke., raser Kjerkol.

– Helsetjenesten trenger en leder, ikke en propagandaminister. Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene er en av de tingene Bent Høie har oversett som helseminister. Riksrevisjonen slaktet samhandlingsreformen i 2016. Det å være sterk og klar i VG imponerer veldig lite når han ikke gjør noe med de grunnleggende utfordringene, sier hun.

Rettelse: Etter at denne artikkelen ble publisert søndag 23.06.2019 har Bent Høie kontaktet VG, og lagt til en presisering i sitt tilsvar hvor han sier at Helse- og omsorgsdepartementet mandag vil ta opp saken med sykehusdirektørene, slik at beskjeden blir klar om at praksisen må stoppe. Han opplyste dette til VG fredag 21.06.2019, men det kom ikke med i den første versjonen av denne artikkelen. Han presiserer at han ikke vil utelukke å gi instrukser hvis sykehusene ikke endrer sin praksis, samtidig som han sier det bør være unødvendig i en slik sak. Artikkelen ble oppdatert søndag 21.06.2019 klokken 11.09.

Lørdag: Helseminister Bent Høie beordrer full stopp i natt-transport av eldre

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder