FORSVARER FØDEN: Jordmor Karen Marie Jacobsen, initiativtager Marianne Sundlisæter Skinner og de nybakte foreldrene Ulla Adelein Neraasen og Kjetil Koll-Hansen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fødeavdelinger stengt over hele landet: Fire jordmødre på Gjøvik sluttet på grunn av sommerkutt

GJØVIK (VG) For første gang må fødeavdelingen på Gjøvik holde sommerstengt. – Det er en stille start på nedleggelse, sier jordmor.

 • Benedicte Bratås
 • Helge Mikalsen (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

– Å legge ned fødeavdelinger og kutte i lokale fødetilbud landet over synes jeg er helt horribelt. Hvordan kan noen tenke at dette er greit, når kvinner ikler seg i det fineste de har og protesterer. Det er Mor Norge, hvordan kan man si nei til Mor Norge. De produserer tross alt barn for oss.

Det sier Karen Marie Jacobsen (61). Hun er jordmor på Gjøvik.

De siste månedene har forholdene i fødselsomsorgen igjen preget overskriftene, mye på grunn av aksjonene til bunadsgeriljaen som kjemper mot nedleggelse av lokale fødeavdelinger.

VG har kartlagt hvor mange av landets fødesteder som holder sommerstengt. Tall VG har fått fra helseforetakene estimerer at om lag tusen kvinner med termin i perioden vil bli berørt av sommerstengte fødeavdelinger.

Se oversikt over alle stedene lenger ned i saken!

Fem har sluttet

Gjøvik er en av avdelingene som holder stengt i sommermånedene, og det er første gang. I ni uker er fødetilbudet på Gjøvik slått sammen med Kvinneklinikken på Lillehammer.

Felles sommerdrift har fått flere jordmødre ved avdelingen på Gjøvik til å si opp eller pensjonere seg før sommeren.

Ifølge tillitsvalgt for jordmødrene på Gjøvik har fem jordmødre sagt opp siden januar. Hun forteller at fire av disse har oppgitt sommerstenging som direkte årsak til at de har sagt opp eller gått av med pensjon før tiden.

– Vi ble fortalt at vi skal sommerstenge og at det er for å trygge en god ferieavvikling. Retorikken i dette opplever jeg som ren hersketeknikk. Å si at det er for å trygge ferieavvikling, ikke bare for de ansatte, men for å trygge et godt faglig fødetilbud for kvinnene som om vi ikke har hatt det før. Aldri har vi driftet uforsvarlig, ikke en eneste vakt. Selvsagt er det krevende å avvikle en ferie, det er det på alle fødeavdelinger, inkludert Lillehammer, sier Karen Marie Jacobsen og legger til:

– Vi ble ikke spurt på forhånd. Ingen av jordmødrene eller barnepleierne som jobber her ønsket dette. Det er en stille start på nedleggelse, det er det vi tenker.

Engasjerte seg som gravid

Dette fikk Marianne Sundlisæter Skinner (36) til å engasjere seg i bunadsgeriljaen og debatten om føden på Gjøvik.

Hun gikk høygravid med sitt tredje barn da sommerstenging av fødeavdelingen ble et faktum.

– Jeg var sjeleglad for at jeg ikke hadde termin under sommerstengingen. Samtidig har jeg venninner og kollegaer som skal føde i sommer. Jeg følte at det var «bingo» hvorvidt en hadde termin i vår og kunne føde på Gjøvik eller om man ble rammet av sommerstengingen, sier Skinner.

les også

Bunadsgeriljaen med nytt stunt: Ror høygravid kvinne til Kristiansund

Hun understreker at engasjementet hennes handler om solidaritet, både med andre fødende og de ansatte på fødeavdelingen på Gjøvik.

– Da jeg ble innlagt på sykehuset for fødsel snakket jeg med flere av de ansatte. Jeg fikk et klart inntrykk av at de følte på en slags maktesløshet, at de gikk med en frykt for at avdelingen vil bli nedlagt og at sommerstengingen er det første skrittet.

Marianne Sundlisæter Skinner har født alle sine tre barn på fødeavdelingen Gjøvik.

– Jeg opplever føden som veldig profesjonell og at de har tid til hver enkelt pasient. Natten Evie ble født var veldig travel for jordmor, med flere fødsler som pågikk samtidig. Men fordi jordmor var i sine egne, kjente omgivelser på jobb føltes det veldig trygt både for meg og henne, sier hun.

ENGASJERTE: Marianne Sundlisæter Skinner har solidaritet med andre fødende og de ansatte på fødeavdelingen. Her med datteren Evie (4 måneder) på armen og jordmor Karen Marie Jacobsen. Foto: Helge Mikalsen

Avgjørelse tatt av arbeidsgiver

Konstituert divisjonsdirektør Kari Mette Vika for Gjøvik-Lillehammer bekrefter til VG at hun er kjent med at et par ansatte som skulle slutte til høsten har varslet at de ønsker å fratre tidligere enn planlagt.

– Ansatte slutter av ulike årsaker med jevne mellomrom, og et par av dem som har sagt opp sine stillinger den siste tiden har oppgitt sommerferiesamarbeidet som medvirkende årsak til dette, skriver Vika i en e-post til VG.

På spørsmål om Sykehuset Innlandet oppfatter dette som en protest, svarer hun følgende:

– Vi kan ikke se på det som en protest, men det er trist om et slikt samarbeid på tvers av avdelinger i samme helseforetak alene er årsak til at noen velger å si opp sitt arbeidsforhold.

les også

Sa opp drømmejobben som jordmor i protest: – Det handler om liv og død

– Hadde de ansattes meninger noe å si for avgjørelsen om å sommerstenge fødeavdelingen?

– Tillitsvalgte har vært involvert i hele prosessen og de ansatte har vært fortløpende orientert i planleggingen av sommerferiesamarbeidet. Vi har også hatt dialog med de ansatte for i størst mulig grad forsøke å imøtekomme spesielle behov og tilpasninger, men avgjørelsen er tatt av arbeidsgiver for å kunne opprettholde kvaliteten i fødselstilbudet under ferieavviklingen, svarer Vika.

Videre skriver hun at de har forståelse for at det kan være krevende å få endret arbeidssted en periode.

– I forkant av sommerferiesamarbeidet har flere ansatte som vil få lengre reisevei til jobb i de aktuelle ukene gitt uttrykk for at det blir krevende, noe vi har forståelse for. Denne ekstrabelastningen blir kompensert i tråd med gjeldende avtaleverk.

Planer om nytt Mjøssykehus

Årsaken til at fødeavdelingene slås sammen i sommer er at begge avdelingene har hatt utfordringer de siste årene med tilstrekkelig bemanning i sommermånedene, ifølge Vika.

– De ansatte har tidligere strukket seg langt for å opprettholde en forsvarlig drift. Sykehuset Innlandet ønsker i størst mulig grad å bemanne fødeavdelingene med fast ansatte, også i sommermånedene. Ved å slå sammen avdelingene under ferieavviklingen oppnås det større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i fødetilbudet, skriver hun

Fødeavdelingen på Gjøvik går tilbake til ordinær drift etter sommerferieavviklingen i august, opplyser Vika og legger til:

– Det foreligger ingen planer om endringer i dagens fødetilbud i Sykehuset Innlandet, utover føringene i vedtaket om ny sykehusstruktur med et fremtidig målbilde om et nytt Mjøssykehus.

31. januar vedtok styret i Helse Sør-Øst enstemmig at Innlandet skal få et nytt hovedsykehus til 8,65 milliarder kroner. Det er allerede bestemt at det nye sykehuset skal bygges ved Mjøsbrua, men den nøyaktige plasseringen er fortsatt uklar, skriver NRK.

Nedgang i antall jordmødre

– Jordmødre er tydelige på at de vil ha trygge arbeidsplasser og tilstrekkelige økonomiske rammer som gir et forsvarlig godt og trygt fødetilbud. De oppgir også at sprengte fødesteder, for få på vakt, hardt arbeidspress og følelsen av å ikke kunne gi de fødende godt nok tilbud som begrunnelse for at de forlater sine arbeidssteder, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til VG.

Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå og en dramatisk nedgang i sysselsatte jordmødre.

TRYGGE ARBEIDSPLASSER: Leder i jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener nedgangen i sysselsatte jordmødre er dramatisk. Foto: Jordmorforbundet

Tall fra 2017 viser at vi har 879 sysselsatte jordmødre i aldersgruppen mellom 55- 66 år, og at det er 1.242 jordmødre i alderen mellom 40- 54 år. Enda færre er det i aldersgruppen 15-39, som kun teller 773.

– Jordmorforbundet får bekymrede tilbakemeldinger fra de ulike sykehusene over bemanningssituasjonen. Mange eldre jordmødre vil gå av med pensjon de nærmeste årene, og vi kommer til å mangle et stort antall jordmødre. Stavanger og Haugesund er eksempler der det oppleves spesielt kritisk da de allerede sliter med rekrutteringen, men også en rekke andre steder melder om problemet, sier Schjelderup.

Mer om

 1. Fødselsopprøret
 2. Helse
 3. Fødsel
 4. Gjøvik
 5. Lillehammer
 6. Barn

Flere artikler

 1. Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

 2. Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

 3. Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

 4. Sex-nekt i oktober?

 5. Vi verken sparer eller sentraliserer

Fra andre aviser

 1. Lytt til jordmødrenes advarsler

  Aftenposten
 2. Debatt: – Stråmannen Kjersti Toppe har bygget likner mest på henne selv

  Bergens Tidende
 3. Debatt: – Eg har sjølv født seks born. Eg trur ikkje eg er veldig storforlangande.

  Bergens Tidende
 4. De ble født i full fart

  Fædrelandsvennen
 5. Studie: Norge henger etter på HPV-beskyttelse

  Aftenposten
 6. Færre fødsler i Sommer-Norge

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder