RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Moxnes: - Statsråden dro på valgkamp til Mo i Rana i stedet for å hindre justismord

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sterkt kritisk til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies prioriteringer etter at den store NAV-alarmen gikk. Hun reagerer kraftig på anklagene.

Hauglie fortalte i forrige uke til VG at den store alarmen gikk 30. august i år, «da NAV informerte om at feil praksis kunne ha medført domfellelser».

– Hun har ikke fortalt om noen initiativ eller møter mellom departementet og Nav etter at den store alarmen gikk, før et møte om saken mellom hennes departement og Arbeidsdirektoratet fredag 13. september, som utløste at det i dagene etter møtet 13. september, ble tatt initiativ til at saker mot trygdede ble stilt i bero, sier Moxnes.

En gjennomgang VG har foretatt viser at Hauglie var på åtte valgkamparrangementer fra 31. august til 6. september (Se listen nederst i saken).

– Når jeg ser at hun prioriterte besøk til Mo i Rana 3. september, da må jeg bare si: Hun prioriterte en valgkamptur opp dit, fremfor å stanse enda flere justismord. Jeg skjønner ikke en slik prioritering, sier Moxnes, og fortsetter:

les også

Nav-offer: – Å sitte i fengsel har vært traumatisk

– Når du 30. august får vite at trygdemottakere er feildømt som følge av feil rettspraksis, mener jeg hun i stedet burde sluppet alt hun har i hendene og hivd seg over saken.

Med bakgrunn i dette vil Moxnes stille Hauglie spørsmål i Stortingets spørretime.

– Vi ser ser ikke noe spor av hva hun og departementet foretok seg mellom 30. august og 13. september. Jeg ber om å få vite hvilke initiativ hun og departementet tok i de dagene.

Han spør blant annet om «Hva foretok Anniken Hauglie seg mellom 30. august og 13. september, og deretter mellom 13. september og 31. oktober for å forsikre om at mennesker ikke ble dømt og sittende i fengsel på feilaktig rettsgrunnlag?»

Dømt til fengsel i september

I sin redegjørelse i Stortinget om NAV-saken tirsdag fortalte statsråden at det som skjedde i møtet 13. september, var at NAV redegjorde for status og problemstillinger i saken.

«Videre reiste direktoratet spørsmål og ga uttrykk for tvil om det forelå en rettsanvendelses-feil. De ville imidlertid så snart som mulig anmode påtalemyndigheten om at pågående saker ble stilt i bero».

les også

NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

Hauglie sa til Stortinget tirsdag at det var mellom 17. og 19. september det ble sendt ut brev til politidistriktene «med anmodning om å stille i bero sakene som var anmeldt, men der det ennå ikke var tatt ut tiltale eller berammet rettsmøter».

I perioden etter at Hauglie ble informert om at feilen kunne medføre domfellelser, og før denne beskjeden nådde ut, ble svaksynte Erik (38) dømt til fengsel.

Han ble 17. september dømt til 60 dager ubetinget fengsel med en prøvetid på to år.

Besøkte Mo i Rana

VG ba i går ettermiddag Arbeids- og sosialdepartementet om innsyn i Hauglies kalender fra 30. august til 13. september - og de initiativene departementet tok i NAV-saken etter alarmen gikk 30. september til de stilte sakene i bero i dagene etter møtet 13. september.

Departementet svarte at henvendelsen vil bli oversendt postmottaket og «behandlet som en innsynsbegjæring».

VG fikk ikke svar tirsdag.

les også

NAV-skandalen: Mente de ikke måtte gå gjennom alle sakene der de kan ha gjort feil

Det er denne tidsperioden Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil rette lyset mot i spørsmål i Stortingets spørretime onsdag.

I perioden Moxnes vil ha svar om, var det kommunevalg 9. september.

VG har gått gjennom norske medier og sosiale medier for å kartlegge hva Hauglie prioriterte å gjøre utad i dagene mellom 30. august og 13. september.

Ut på tur

Den 31. august var Hauglie i Østfold, på valgkamp med Fredrikstad Høyre, Halden Høyre og Sarpsborg Høyre. Hun skriver også på Facebook at hun tok så turen innom Kirkens Bymisjon.

Den 2. september var Hauglie ifølge Facebook-profilen sin i Haugesund, der hun besøkte Uni-k, Hageland og Haugaland Kraft for å høre om silicon valley-prosjektet.

Samme dag var hun med på femårsjubileet til «Stedet», et tilbud for folk med ruserfaring og drevet av Frelsesarmeen.

Den 3. september var Hauglie på besøk i Mo i Rana for første gang, der hun lot seg imponere av batterifabrikkplanene til bedriften Freyr AS. Hun møtte også Evry, og Mo Industripark AS, og var på besøk hos Frelsesarmeen.

Den 5. september skriver hun at hun var på morgenaksjoner på Løren- og Sinsen t-banestasjoner med Grünerløkka Høyre.

Samme dag inviterte hun også gjester inn til en prat om sosial inkludering i samfunnet på Stortinget, etter en politisk markering fra Blå kors.

Den 5. september gikk også hun ut og sa at Trygderetten skal få 2,4 millioner kroner for å få ned saksbehandlingstiden.

les også

NAV strammet inn på opphold i utlandet etter Trygderettens ja til å dra

Heftig innspurt 6. september

Ifølge sin offentlige Facebook-profil var Hauglie den 6. september på stand med Ullern Høyre i Oslo. Hun la ut et innlegg om skole, og omsorgssektoren fra dagen.

Den 6. september skriver hun på Facebook at hun var på et husbesøk på Løren i Oslo. I innlegget skriver hun at det nå er sluttspurt for å få frem Høyres saker i valgkampen.

6. september var Hauglie også i møte med Fellesorganisasjonen (FO) i LO om mulige endringer i AAP-ordningen. Hun hadde selv tatt initiativ til møtet, der hun sa at regjeringen i sin jobb med statsbudsjettet ville se på hva de kunne gjøre med FOs innspill.

Same dag uttalte Hauglie i tillegg også til Nettavisen om et nytt høringsnotat der det blant annet kom fram regjeringen foreslo å endre reglene i sosialtjenesteloven slik at det innføres en plikt for kommunene til å stille vilkår om norskopplæring, dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at en person ikke klarer seg selv økonomisk.

Den 12. september holdt Hauglie tale på Akadermikerforbundets Nav-konferanse. Tema på konferansen var blant annet lønnspolitikk, omstilling i NAV, status regionreformen i NAV og kommunesammenslåingsprosessen / interkommunalt samarbeid, digitalisering og gevinstrealisering.

Hauglie: - Jeg reagerer sterkt

Statsråd Hauglie anklager Moxnes for å drive politisk spill i en så tung sak.

– Jeg reagerer sterkt på at Moxnes forsøker å gjøre en så alvorlig sak til et politisk spill. Siden vi ble kjent med saken og alarmen gikk for fullt, har vi hatt full fokus på å rydde opp. Som jeg har sagt til VG før er det ingenting som er verre enn at uskyldige blir dømt mens man jobber med å løse en sak. Jeg beklager på det sterkeste til de som er berørt og deres familier, sier arbeids- og sosialministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder