NAV-SKANDALE: Saken vokser stadig i omfang. Foto: Berit Roald

Fant ny NAV-dom: 38-åring løslatt i går

17. oktober, dagen etter at Riksadvokaten ble informert om NAV-skandalen, møtte mannen til soning i Arendal fengsel. I går, flere dager etter at skandalen sprakk, ble han løslatt.

Det skriver Fædrelandsvennen.

Det er politiet i Agder som har funnet frem til dommen og konkludert med at mannens trygdesvindeldom kan være uriktig.

Dommen falt 9. januar i år.

17. oktober begynte han på den 30 dager lange fengselsstraffen han fikk for trygdesvindel, samt ett annet forhold. Det er altså dagen etter at Riksadvokaten først ble varslet om NAV-skandalen.

– Han ble løslatt i går etter beslutning herfra, såkalt soningsavbrudd. Han hadde da sonet 14 dager av dommen, sier påtaleleder Terje K. Skaar i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Mannens advokat, Tore Øydne, forteller til VG at han ikke har rukket å snakke med sin klient så langt. Han har heller ikke fått satt seg inn i sakens konkrete detaljer.

HØR PODKAST: – En skandale!

– Men det er selvfølgelig svært uheldig at han blir domfelt for noe som ikke er straffbart, og enda verre blir det at han starter soning etter at Riksadvokaten er varslet, sier Øydne, som likevel ikke vil gå i strupen på påtalemyndigheten for det siste:

– Man må ha en viss forståelse for at påtalemyndigheten må ha noe tid til å områ seg, men det blir jo en mager trøst for dem som er rammet av dette. Spørsmålet er jo hva NAV har visst og hvor lang tid de har brukt på å frem ting i lyset, sier Øydne.

Flere titalls fengslet

Det var mandag at arbeidsminister Anniken Haugli, sammen med NAV-direktør Sigrun Vågeng og nå avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch for første gang informerte offentligheten om at både NAV, påtalemyndigheten og domstolene i en årrekke har praktisert reglene feil for folk som får sykepenger, pleiepenger, eller avklaringspenger og samtidig oppholder seg i EØS-land.

Mange av disse menneskene har blitt dømt for trygdesvindel og har måttet tilbakebetale store pengesummer. Flere titalls har også blitt sendt i fengsel. Det skulle de ikke ha blitt ettersom EUs trygderegler ble en del av norsk trygderett fra 2012. De slår fast at man kan oppholde seg utenlands, så lenge man er i et EØS-land.

Nå blir det i tillegg vurdert om dagpenger kan falle inn under det samme regelverket.

Det er også beordret full stans i alle EØS-saker fra NAV.

Kan være delvis riktig

38-åringen som ble dømt i Kristiansand tingrett ble dømt for å ha svindlet til seg 113.075 kroner i arbeidsavklaringspenger i to perioder i 2016.

– Saken skiller seg fra de øvrige sakene vi har identifisert i Agder. Personen hadde i stønadsperioden oppholdt seg delvis i EØS-land og delvis i land utenfor EØS. Det er kun opphold i utlandet innen EØS som er omfattet av de uriktige domfellelsene. Med andre ord kan denne saken være et tilfelle hvor det foreligger en delvis uriktig domfellelse, sier Terje Skaar i politiet til Fædrelandsvennen.

38-åringen skal i sine meldekort ikke ha opplyst at han befant seg utenlands.

Advokat Tore Øydne sier han håper myndighetene så raskt som mulig får en oversikt over hvor mange som er rammet av skandalen, og hans klient og alle andre kan får en gjenåpningssak for dommene mot dem

– Da kan det bli avsagt en frifinnelsesdom for disse, og så må alle de som er rammet få en kompensasjon for det de er blitt utsatt for, mener advokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder