TIDLIGERE MINISTER: Robert Eriksson har sluttet i politikken, men var tidligere arbeidsminister for Frp i Erna Solbergs regjering. Foto: Trond Solberg

Robert Eriksson angrer ikke på kampen mot trygdesnyltere: – NAV-saken handler ikke om politikk

Da Robert Eriksson (Frp) var arbeidsminister, ville han gjøre livet surt for trygdeturister. Det står han fortsatt ved. – Ansvarsfraskrivelse, mener professor.

– Dette handler ikke om politikk, det handler om jus. Man har dømt folk uten å ha hjemmel for å dømme dem. Det er rett og slett absurd, og ikke en rettsstat verdig at noe slik kan skje i 2019, sier tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til VG.

Slik kommenterer han den pågående NAV-skandalen. NAV anslår at 2400 saker kan være berørt av feiltolkningen av EØS-regelverket. Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, og 36 av dem ble dømt til fengsel.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har anklaget nåværende og tidligere arbeidsministere for å ha bidratt til skandalen gjennom å sende politiske signaler til NAV.

les også

Malene (26) ble frikjent for NAV-svindel – måtte likevel betale 270.000 kroner

– Utrolig godt sagt

Da Eriksson var arbeidsminister fra 2013 til 2015, ble det lagt ned en stor innsats for å ta trygdesvindlere.

I 2015 uttalte han til VG at «NAV blir flinkere og flinkere til å ta de store fiskene, og det er jeg kjempeglad for. Dette er personer som bevisst prøver å stikke et sugerør ned i trygdekassen og utnytte velferdssystemet vårt. Disse skal ikke føle seg trygge».

– Hva tenker du om denne uttalelsen i lys av dagens situasjon?

– Jeg mener dette var utrolig godt sagt, og jeg mener akkurat det samme i dag. Vårt velferdssystem er tillitsbasert, og da kan vi aldri tolerere at noen bevisst svindler fra fellesskapet, svarer Eriksson.

– Kan dine uttalelser ha blitt oppfattet som politisk press mot NAV?

– Nei, jeg kan ikke se at jeg har utsatt NAV for noe unormalt politisk press på dette området. At NAV iverksatte flere kontroller for å avdekke ulovligheter innen trygdesystemet var godt etablert lenge før min tid som stortingsrepresentant og statsråd. Men så vil jeg nok en gang understreke dette er ikke det samme som å bli dømt uten hjemmel.

Han viser til at det har vært harde uttalelser mot trygdesvindel også under tidligere regjeringer.

les også

Flere kan være dobbelt rammet av NAV-skandalen – mister også forsikringen

– På grensen til det utrolige

Eriksson insisterer på å svare på VGs spørsmål på e-post. Han understreker at han kun kjenner NAV-saken fra mediene.

Han mener saken har gitt en «kraftig ripe i lakken til bildet at Norge som verdens beste rettsstat med den beste rettssikkerheten».

– Vi må her huske at NAV har ikke dømt en eneste person, det er domstolene som dømmer. Hvis det er slik at Trygderetten varslet om at praksisen man benyttet kunne være i strid med EØS-regelverket allerede i 2017, så er det jo på grensen til det utrolige at ikke domstolene gikk nærmere inn i det juridiske og sjekket dette før dom ble ilagt.

les også

Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

– Sunn og riktig holdning

Eriksson påpeker at han også i 2015 sa: «Det viktigste er ikke at NAV tar mennesker som i god tro har fylt ut et skjema feil og ender opp med å få litt for mye utbetalt. Jeg vil at vi skal ta dem som bevisst prøver å utnytte tilliten systemet er bygget på».

– Jeg mener dette er både en sunn og riktig holdning for å skape legitimitet til våre velferdsordninger.

I 2015 manet også Eriksson til kamp mot trygdeturisme, og ville stramme inn på perioden man kunne ta med overgangsstønad ut av landet fra 6 måneder til 6 uker.

– Vi snakket ikke her om at man ikke kunne unne folk å gå på en ytelse og samtidig ta seg en utenlandsferie. Men hele grunnlaget for ordningen med overgangsstønad er jo at man skal gjøres i stand til å kunne forsørge seg selv fullt og helt, i kombinasjon med jobb eller utdanning.

les også

Arbeidsminister Robert Eriksson: «Det blir feil når det er mer lønnsomt å motta trygd, enn å ta en jobb på Rema»

Kan ikke huske å ha blitt varslet

Eriksson trekker også inn at Trygderetten varslet om at NAVs praksis kunne være i strid med EØS-reglene allerede i 2017.

– Om det er riktig (...), så må jeg jo si det er rart at ikke varsellampene har lyst hos både NAV og departementet, men at man har fortsatt i samme stil. Så kan man stille seg spørsmålet, ble det gjort nok fra departementets side? Og hvorfor valgte man ikke å foreta seg noe før nå, snart ett år etterpå og etter at saken sprakk i mediene?

– Her er det bare en ting å gjøre: Si unnskyld, rydde opp, og gi erstatning for den urett som har blitt begått. Dette opplever jeg regjeringen er i gang med å følge opp.

– Fikk du som arbeidsminister noen gang noen varsler om at regelverket kunne være tolket feil?

– Ut fra hva jeg kan erindre ble jeg aldri varslet om at regelverket kunne vært tolket feil. Dette er heller ikke veldig oppsiktsvekkende, for hvis det var slik som det har fremkommet i mediene at departementet ble varslet i 2017 – 2018, så var jo det to til tre år etter at jeg gikk av.

les også

Hauglie mener NAV-uttalelse bekrefter at deres lovtolkning har vært feil

– Lukter ansvarsfraskrivelse

Erikssons utsagn får professor i offentlig politikk og administrasjon Per Lægreid ved Universitetet i Bergen til å reagere.

– At dette ikke er et spørsmål om politikk, men om jus, er tvilsomt. Når det foregår et politisk kjør for å finne og straffe trygdemisbrukere, så er også den politiske ledelsen som er ansvarlig for at det skjer, sier han til VG.

– Erikssons utsagn lukter av ansvarsfraskrivelse. Man må jo forvente at politikerne kjenner lovene.

Eriksson svarer at han har respekt for Lægreids fagkompetanse, men at han er uenig.

– Det at man har dømt folk uten å ha hjemmel til å gjøre det, handler i mitt hode helt åpenbart om jus, og det er direkte flaut at dette kan skje i en rettsstat som Norge. Så er det slik at man har en lang og sterk tradisjon i Norge, uavhengig av hvem som sitter i regjering, for at man ikke aksepterer at folk med viten og vilje skal snylte til seg fra fellesskapets midler. Det er ikke noen motsetning her.

Vil ikke fordele skyld

Wiggo Storhaug Larssen, leder Norsk Dommerforening svarer følgende om Erikssons kritikk av domstolen:

– Hvis noen er uskyldig dømt, er det ingen som beklager det mer enn oss. Men, det er ikke så enkelt som det blir fremstilt her. Det er et delt ansvar der det er begått feil i flere ledd. Mitt håp er at de undersøkelsene som er satt i gang kan avdekke faktum av hva som har skjedd, sier Larssen.

Domstolsadministrasjonen sier til VG at de tar et medansvar for NAV-sakene, men at de ikke vil gå inn i en diskusjon om å fordele skyld nå. De vil avvente rapporten fra granskingskommisjonen som skal undersøke NAV-skandalen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder