Bent Høie: - Planlegger at hovedepidemien kan vare i ett år

Helseminister Bent Høie (H) sier helsemyndighetene forbereder seg på å kunne gi helsehjelp til alle som kan trenge det, men at man ikke kan unngå dødsfall.

 • Martha C. S. Holmes
 • Frank Ertesvåg
 • Trond Solberg (foto)

Artikkelen er over 192 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– På samme måte som med den årlige influensaen, kan vi ikke unngå dødsfall. Men målet er å unngå dødsfall fordi vi ikke klarer å gi god nok helsehjelp, sier helseminister Bent Høie til Stortinget.

Høie sier helsemyndighetene jobber for å forsinke spredningen av utbruddet, og unngå at mange er syke samtidig - samtidig som de jobber for å ha nok ressurser og sykehusplasser. Han sier at det planlegges for en ny fase med klynger av smitte.

– Vi planleger for at hovedepidemien vil kanskje vare i ett års tid. Det overordnede målet for smittevernet er å redusere epidemiens størrelse, og særlig beskytte grupper av befolkningen med økt risiko.

Flere enn 113.900 har hittil blitt smittet av coronaviruset i hele verden. I Norge er 229 tilfeller bekreftet, og til sammen er seks personer med coronasmitte er innlagt på ulike sykehus i Norge.

– Vi er i en krevende situasjon som fortsatt er uavklart. Det kan oppstå mangelsituasjoner slik at vi ikke kan behandle pasienter effektivt nok. Fredag vil jeg komme med en resolusjon for å øke tilgangen på medisinsk utstyr, sier Høie.

Planlegger for 22 000 innlagte

Helseministeren sier at selv om det store flertallet ikke vil oppleve konsekvensene av denne epidemien, vil det ha alvorlige konsekvenser for noen få.

– Mange spør seg hvorfor vi ikke har iverksatt strengere og mer inngripende tiltak. Svaret på det er at tiltakene må være basert på faglige råd, samtidig som vi må forklare hvorfor tiltakene settes inn. Hvis myndighetene velger å sette inn de mest inngripende tiltakene for tidlig, kan vi risikere at befolkningen stiller spørsmål ved disse tiltakenes nødvendighet og effekt. Det betyr at de tiltakene ikke blir respektert på det tidspunktet det faktisk er nødvendig med så inngripende tiltak, sier han.

Høie sier Norge samarbeider med både WHO og EU for å koordinere innsatsen mot viruset. Han viser til at helsemyndighetene planlegger for et scenario der 22 000 kan bli innlagt på sykehus, og at 5500 har behov for intensivbehandling.

– Det understrekes at dette ikke er en prognose, men et scenario, sier han.

I samme scenario vil det på toppen vil 1700 være innlagt samtidig, og 600 av disse på intensivavdelingen.

– Selv om norsk helsetjeneste er godt organistert og har stor kompetanse, vil en pandemi føre til en utfordrende situasjon. VI arbeider med ås sikre tilstrekkelig forsyning til tjenesten, og planlegger for økt kapasitet i tjenesten, særlig når det gjelder intensivbehandling, sier han.

Han viser til at man lenge har vært klar over at tilgang på verneutstyr er en utfordring - både på grunn av etterspørsel, og at mye slikt utstyr produseres i Kina - og at det er vedtatt en egen plan for å rasjonere på smittevernutstyr.

– Vi har jobbet med dette nasjonalt og internasjonalt, sier han.

– Høy terskel for å stenge skoler

Den 30 januar erklærte WHO coronaviruset et internasjonal folkehelsekrise.

– I tråd med nasjonal helseberedskapsplan fikk Helsedirektoratet dagen etter delegert ansvaret for koordinering av helsesektorens innsats. Samme dag ble coronaviruset definert som en almenfarlig smittsom sykdom. Det ga utvidede fullmakter, sier Høie.

Coronaviruset defineres nå som en «alvorlig almenfarlig smittsom sykdom». Det gir helsemyndighetene flere fullmakter. De kan blant annet stenge ned skoler, begrense folks bevegelse, og isolere områder.

Enkelte skoler der det har vært smitte har de siste dagene valgt å holde stengt, eller holde klasser eller trinn stengt, men det er ikke tatt noen nasjonal beslutning på å stenge ned skoler eller barnehager.

– Det skal være høy terskel for å stenge skoler eller barnehager. Dette blant annet fordi det kan svekke helsetjenester som behøves til å håndtere situasjonen, fordi ansatte i helsetjenesten må være hjemme med barna, sier Høie.

Han sier helsemydnighetene oppdaterer egne nettsider, og prøver å nå ut til befolkningen med oppdaterte råd og retningslinjer.

– Situasjonen er stadig i utvikling, både nasjonalt og globalt. Rådene må derfor oppdateres fortløpende, sier han.

Siv Jensen: - Må gi klare råd

Frp-leder Siv Jensen sier i debatten etter redegjørelsen at det er viktig at regjeringen nå tar ar tydelige grep.

– Vi skjønner at rådene må være løpende og kan endres fortløpende, men da er det enda viktigere at de er entydige og like over hele landet, slik at ikke medieoppslag der man ser ulik praksis skaper usikkerhet hos myndighetene, sier hun.

– Jeg vil uttrykke en ekstra bekymring for sårbare grupper og landets eldre. Dette handler også om hvilke råd man gir til hjemmeboende eldre. Hvordan skal de agere for å unngå å komme i en smittesituasjon, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr støre sier han er bekymret for mangelen på test- og beskyttelsesutstyr som det har vært mye oppmerksomhet rundt.

– Hvorfor har vi ikke hatt en plan for å skaffe dette tidligere, noe Ap påpekte i fjor. Det er på tide at det kommer sterkere nasjonale føringer. Vi må forvente en ny fase der det blir vanskeligere å kontrollere utbredelsen. Det er svært krevende situasjon for våre sykehus. De trenger klare føringer og eventuelt bedre økonomi, sier han.

Også SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes trekker frem mangelen på utstyr.

– Vi kan slå fast at vi mangler utstyr og medisiner. Kapasiteten er også svært tynnslitt på sykehus og primærhelse. Da svekkes beredskapen til å håndtere denne typen hendelser, sier han.

Han peker også på behovet for tydelig nasjonale råd i slike situasjoner, der mange av beslutningene som skal fattes, fattes lokalt.

– Når mye av beslutninger skal tas av fagfolk lokalt, da er det spesielt å vite at de ikke har ekstraordinære midler til disposisjon, sier han.

Mer om

 1. Bent Høie
 2. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Første coronadødsfall i Norge

 2. Høie om coronavirus: Derfor stenges ikke skoler og barnehager

 3. Dette er tiltakene til Erna Solberg: – Vi står i en vanskelig tid

 4. Norge har maks 1400 intensivplasser til corona-krise

 5. Forbereder seg på at 1 av 4 kan bli smittet

Fra andre aviser

 1. Høie ber sykehusene stålsette seg for «et middels pandemiscenario»

  Fædrelandsvennen
 2. Høie om koronatiltak: Farlig å gå for raskt fram

  Bergens Tidende
 3. Antall korona­pasi­enter kan bli mer enn firedoblet i løpet av påska

  Fædrelandsvennen
 4. Hovedbølgen av viruset kan vare i ett år, sier helseminister Bent Høie

  Aftenposten
 5. Slik ser ekspertene for seg at viruset vil herje

  Bergens Tidende
 6. Mener Norge er i en annen situasjon enn Italia var. Skisserer fire steg i epidemien.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no