KAN FLYTTES: Barn i institusjon kan flyttes til andre steder i landet dersom en ny hastelov trer i kraft. Foto: Jørgen Braastad

Vil bruke coronaloven til å flytte barnevernsbarn

En ny hastelov kan åpne for å flytte barn mellom barnevernsinstitusjoner. Barneombudet og Landsforeningen for barnevernsbarn mener forslaget går utover de som allerede er sårbare.

 • Ane Muladal

Artikkelen er over 59 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne teksten ble skrevet på bakgrunn av forslaget Barne- og familiedepartementet sendte på høring. Før artikkelen kom på trykk, ble forskriften endret og vedtatt. I tillegg til formuleringen om at flytting skal være tvingende nødvendig, og at den skal være midlertidig, ble det tatt inn følgende:

* Krav til skriftlig dokumentering av begrunnelsen for flytting
* Krav om at barnets rett til medvirkning skal ivaretas og dokumenteres
* Barnets syn og vurderingen av barnets beste skal dokumenteres
* En presisering av at fylkesmannen kan føre tilsyn med flytting
* Bufetat skal orientere fylkesmannen dersom et barn flyttes etter bestemmelsen.

Nylig har Barne- og familiedepartementet sendt en midlertidig forskrift til den nye coronaloven på høring.

Ett av forslagene går ut på at det fremover skal være mulig å flytte barnevernsbarn fra en institusjon til en annen «dersom dette er nødvendig på grunn av utbruddet av Covid-19».

Barneombudet reagerer og svarer at det «ikke hørt om andre barn som må flytte fra eget hjem på grunn av Korona-situasjonen.»

– Å flytte barnet må være siste utvei, alt annet må være prøvd først. Barnets beste må som alltid veie tyngst, sier Barneombud Inga Bejer Engh til VG.

Slik reglene er i dag, skal det mye til før for at et barn skal kunne flyttes fra en barneverninstitusjon til en annen.

Departementet skriver i høringsforslaget at det er økt behov for fleksibilitet under coronakrisen enn ellers og foreslår derfor at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal få myndighet til å flytte barn fra en institusjon til en annen.

«Både smitterisiko og bemanningsutfordringer kan gi et udiskutabelt flyttebehov», skriver departementet.

BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh mener lovforslaget gir for vid adgang til å flytte barn i institusjon. Foto: Kyrre Lien

Bejer Engh mener kriteriene er utydelige og altfor vide.

– Vi ser behovet for en slik regel og at det kan bli store bemanningsutfordringer i barnevernet, men det må fremgå av forskriften at dette skal være en snever unntaksregel. Man må konkretisere på hvilke grunnlag det er greit å flytte et barn, sier Bejer Engh.

– Det er viktig å huske på at dette er en sårbar gruppe barn. Institusjonen er det hjemmet de har. Å bli flyttet på kort varsel, gjerne over lange avstander, kan oppleves svært vanskelig.

– Flere ansatte

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller seg bak kritikken av forslaget.

– Vi mener man heller burde sette inn flere ansatte enn å flytte barn fra hjemmet sitt, sier koordinator og presseansvarlig Vilde Adolfsen til VG.

Flyttinger ødelegger barnets trygge base, mener Adolfsen.

– Flere barn forteller at institusjonen er hjemmet deres. Ingen andre barn må flytte fra hjemmet sitt som konsekvens av dette viruset. Da syns vi ikke at barnevernsbarn skal måtte det heller, sier hun og understreker at hun forstår behovet for å innføre regler og tiltak som kan forhindre smitte.

les også

Corona-stengte skoler og barnehager: Dette er barneombudets krav til regjeringen

– Må behandles som andre barn

Etter at denne saken har vært på høring har det kommet en endring i teksten. Slike flyttinger kan kun skje om det er "tvingende nødvendig". Barn skal flyttes tilbake når årsaken til flytting ikke lenger er nødvendig.

Landsforeningen for barnevernsbarn opplyser til VG at de er fornøyde med å ha blitt hørt.

I sitt høringssvar skriver Barneombudet til departementet at barn i institusjon som hovedregel bør behandles som andre barn, og iverksetter smitteverntiltak som man gjør i andre familier.

– Vi kan ikke se at departementet har noen begrunnelse for hvorfor barn på barneverninstitusjon skal behandles annerledes, skriver ombudet i sitt høringssvar.

Landsforeningen for barnevernsbarn frykter barna vil miste tilliten til systemet.

– Når man bor på institusjon trenger barnet en helt annen oppfølging. Har ikke barnet tillit til de som skal yte hjelpen de har behov for, er det vanskelig å få til et positivt opphold i lengden, sier Adolfsen.

les også

Utdanningsforbundet mener skoleåpning over påske vil være krevende

Enda mer sårbare

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) eller Statens Helsetilsyn er blant høringsinstansene som heller ikke stiller seg bak forslaget slik det står nå. Også Sykepleierforbundet understreker at flytting mellom institusjoner bør «unngås så langt som mulig».

Barneombudet understreker at barn og unge på institusjon ofte har opplevd mye negativt i livet, blant annet hyppige flyttinger og mange relasjonsbrudd.

– Disse barna bor ikke sammen med sin biologiske familie, og mange er trolig bekymret for både foreldre, søsken og besteforeldre. Dette gjør at barna i dag
må ses på som enda mer sårbare enn i «normale» situasjoner. Dette stiller særlige krav til myndighetene, skriver ombudet i høringssvaret.

– Det er ikke tett i tett med barnevernsinstitusjoner i Norge. De kan måtte flytte ganske langt fra nærmiljøet sitt, sier Bejer Engh.

les også

Regjeringen foreslår flere endringer i straffeloven – vil forby alle tvangsekteskap

Barnas minister: Kjell Ingolf Ropstad (Krf) sier at forslaget skal sikre at barna får et forsvarlig tilbud. Foto: Terje Bringedal

– Unntak, ikke regelen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er forelagt kritikken. Han sier at forslaget er en sikkerhetsventil som skal sørge for at barnas behov blir ivaretatt under coronakrisen.

– Jeg kan berolige Barneombudet og Landsforeningen om at dette er unntak og ikke regelen. Men vi må ha denne muligheten for å sikre barnas beste i en situasjon som raskt kan oppstå. Målet er som alltid å unngå flyttinger, sier Ropstad til VG.

– Sykdom og karantene som følge av koronautbruddet kan i ytterste konsekvens bety at institusjonen ikke kan gi barna et trygt og forsvarlig tilbud. En flytting er svært inngripende for barnet, og flytting skal bare skje dersom det er tvingende nødvendig. Det er vi helt tydelige på. Barnets rett til medvirkning skal ivaretas og vurderingene skal dokumenteres. Fylkesmannen skal orienteres, sier han.

Rettelse: Denne teksten ble skrevet på bakgrunn av forslaget Barne- og familiedepartementet sendte på høring. Før artikkelen kom på trykk, ble forskriften endret og vedtatt. I tillegg til formuleringen om at flytting skal være tvingende nødvendig, og at den skal være midlertidig, ble det tatt inn følgende:

* Krav til skriftlig dokumentering av begrunnelsen for flytting
* Krav om at barnets rett til medvirkning skal ivaretas og dokumenteres
* Barnets syn og vurderingen av barnets beste skal dokumenteres
* En presisering av at fylkesmannen kan føre tilsyn med flytting
* Bufetat skal orientere fylkesmannen dersom et barn flyttes etter bestemmelsen. Dette ble oppdatert 07.04 klokken 14.02.

Mer om

 1. Barn
 2. Familie
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Barnevern
 5. Coronaviruset
 6. Rettet

Flere artikler

 1. Vurderer å låne 332 millioner av pakkereisekunder

 2. Avlyser eksamener

 3. De holder Norge i gang

 4. Universitetssykehuset Nord-Norge støtter «søringkarantene»: Frykter for kapasiteten

 5. NHO: Corona koster bedriftene syv milliarder i uken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder