EN AV TO: Over 50 prosent sier i en fersk undersøkelse at de har opplevd at overordnede har vært beruset på sosiale jobbarrangementer Fotosmurf03 / iStockphoto

Ny undersøkelse: Skjenkes av fulle sjefer

Over halvparten av den norske befolkningen har sett sjefen beruset på sosiale jobbarrangement, viser fersk undersøkelse.

– Som leder har du alles øyne på deg. Når du drikker deg tydelig beruset setter det en standard for alkoholkulturen på arbeidsplassen. Det ansvaret bør alle sjefer være bevisste på, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i rusorganisasjonen Av-og-til.

Det er Av-og-til som i dag presenterer en fersk undersøkelse om alkoholbruken til norske overordede.

Og det er ikke oppløftende lesning - nå midt i julebordssesongen.

Undersøkelsen viser, for eksempel at 53 prosent av medarbeiderne har opplevd at «overordnede har vært beruset på sosiale arrangementer (fredagspils, julebord etc).

Dette er en snitt av mannlige og kvinnelige medarbeidere. For kvinnelige medarbeidere er tallet 50 prosent.

Uønskede tilnærmelser

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO var ikke tilgjengelig for kommentar men sier dette i saken Sjekk dette før du drar på julebord på nettsidene til nho.no:

– Dette er ikke noe som bare skjer nå i julebordsseongen. Dette må vi jobbe med hver dag, hele året. Målet må være at den enkelte arbeidstaker føler trygghet for å si ifra, enten direkte til den det gjelder eller til sin egen leder eller andre i bedriften.

NHO-SJEF: Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Frode Hansen

I undersøkelsen kommer det også frem at 15 prosent av kvinnelige medarbeider svarer ja på om de har «fått uønskede seksuelle tilnærmelser eller kommentarer fra en beruset overordnet».

– Kollegene dine er ikke bare venner. Det er også mennesker du skal møte og kunne se inn i øynene mandagen etter festen. Som sjef er det også spesielt viktig å ivareta en god relasjon til dine ansatte. Det passer seg ikke for en sjef å drikke på denne måten, sier Eriksrud i en kommentar til undersøkelsen.

Ikke bare er et flertall sjefer beruset , men de sørger også for at medarbeidere blir skjenket også. Faktisk sier en av fire at de har opplevd at en beruset overordnet har skjenket eller kjøpt alkohol til dem - uten at de har bedt om det.

Fulle og løsmunnede

Dette gjelder hele 31 prosent av mannlige medarbeidere og 20 prosent av kvinnelige.

«(...) På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.»

Dette er punkt 3 av 5 punkter som NHO og LO sammen med Arbeidstilsynet og Likestillings – og diskriminieringsombudet har laget for å få bukt med trakassering i arbeidslivet.

Litt mer kuriøst fra undersøkelsen, det kommer også frem at fulle sjefer er løsmunnede. 14 prosent opplever at sjefer baksnakker andre kolleger når de er beruset. Og 10 prosent sier at sjefer røper taushetsbelagte ting i fylla.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder