KRITISK: Freddy Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen for SV. Foto: Stian Lysberg Solum

Rødt og SV: Hauglies forklaring er svekket

SV og Rødt mener opplysningene om dårlig kommunikasjon i NAVs rapport om trygdeskandalen er oppsiktsvekkende.

– Det har ført til at det tok altfor lang tid å avdekke alvoret i Nav-skandalen, sier Øvstegård til VG.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også fastholdt at det først var den 30. august 2019 at departementet fikk beskjed av Nav om at feilen også kunne føre til at folk hadde blitt feilaktig dømt fordi den også kunne gjelde lengre midlertidige opphold– og at det var da den store alarmen gikk i departementet.

Øvstegård viser til at det ifølge NAV er en misforståelse som har ført til at de skilte mellom korte og lange midlertidige opphold da de fikk klarsignal fra departementet til å endre praksis for trygdeeksport til utlandet i mars i år.

I NAV-rapporten blir misforståelser og dårlig kommunikasjon internt og eksternt trukket frem blant årsakene til NAV-skandalen.

Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

Ba om EØS-hjelp i 2009 - fikk nei

Øvstegård sier han mener departementet var utydelige i kommunikasjonen sin etter at NAV-saken hadde begynt å rulle.

– Hvorfor tok de ikke ledelsesansvar og presiserte hva som var riktig lovfortolkning? Hauglies forklaring har blitt ytterligere svekket med de opplysningen vi fikk i dag, sier han.

I NAVs internrapport trekkes det også frem at flere ytelser ble slått sammen til AAP i 2007, og at man i perioden etter samtidig jobbet med den nye trygdeforordningen som til slutt ble innført i 2012.

I 2009 etterspurte Nav ha signaler til hvordan de kommende EØS-reglene skulle tolkes. Det ville ikke Arbeids- og inkluderingsdepartementet gi - de viste til at NAV hadde vært på de samme møtene som dem, og at forordningen ikke ville innebære store endringer.

– Burde ikke departementet vært tydeligere da NAV spurte om hjelp da også?

– Jo, og jeg tenker rundt implementeringen av det her, så er det også ting som tyder på at det var problemer. Og at departementet burde vært tydeligere da også, sier Øvstegård.

Han sier dette også gjelder perioden før 2012, da den forrige trygdeforordningen gjaldt i EØS.

– Villet politikk

Bjørnar Moxnes mener NAV-direktørens uttalelser bekrefter at Hauglies departement burde tatt kontakt med påtalemyndigheten tidligere, for å unngå at urettmessig dømte mennesker ble sittende i fengsel.

– Denne skandalen er et resultat av en villet politikk fra regjeringa og de store partiene, som bygger på mistillit mot syke og arbeidsuføre mennesker, sier han.

–Rapporten viser hvordan dette har slått ut i NAV. Det politiske ansvaret for dette ligger hos arbeidsminister Anniken Hauglie. Rødt ser ingen grunn til å ha tillit til at Hauglie skal rydde opp i NAVs enorme problemer som hun selv har vært med på å skape, sier Rødt-lederen til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder