HÅPER PÅ EFFEKT: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen ser alvorlig på det som fremkommer i den nye rapporten, og håper de nye tiltakene vil ha ønsket effekt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsker kritisk til tiltak fra Forsvaret: – Holdningskampanjer er neppe nok

Forsvaret må gi sine ledere kunnskap om hvorfor seksuell trakassering skjer, mener forsker Ulla-Britt Larsen. Hun har ikke tro på at en holdningskampanje vil føre til de store endringene.

VG skriver tirsdag om en ny rapport fra Forsvaret, hvor det fremkommer at mange vernepliktige og militært ansatte utsettes for seksuell trakassering og mobbing i stort omfang.

På bakgrunn av det som fremgår i rapporten, satte Forsvarsstaben ned en arbeidsgruppe som har foreslått flere tiltak for å forebygge og følge opp områdene bedre. Men det må mer til, mener Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Oslo (UiO), som blant annet forsker på Forsvaret.

– Holdningskampanjer er neppe nok, det er forsøkt tidligere og gir neppe de store endringene. Regelverk har Forsvaret fra før, de har nulltoleranse for seksuell trakassering uten at det har gitt de store utslagene, sier hun til VG.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post, på kryptert melding via Signal eller WhatsApp på +4798060744.

les også

Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

– Må spørre hvorfor

Lilleaas mener det er lurt å gjøre denne type undersøkelser årlig, og at man ikke minst må forbedre spørsmål og se til at man får svar på det man spør etter.

Hun understreker at det tar tid å endre kulturer.

– Det er sikkert lurt å gjøre denne type undersøkelser hvert år og ikke minst, forbedre spørsmål og se om man får svar på det man spør etter, mener hun.

Et av forslagene er å opprette en prosjektstilling som skal implementere og følge opp tiltakene.

– Å opprette én stilling for å ta hånd om så store utfordringer som det er snakk om her, er litt naivt.

Endring av negative mannskulturer er et ansvar som alle ledd i Forsvaret har, sier hun.

– Én mulighet for læring kan Forsvaret finne i sin egen organisasjon. Forsvarssjefen må spørre seg hvorfor noen av Forsvarets avdelinger fungerer så bra, mens andre ikke får det til.

Hun mener forsvarssjefen ikke bare må være forbannet, men spørre om hvorfor dette skjer i Forsvaret, og om det har noe med måten Forsvaret er organisert på, drives på eller er om det er en ukultur som bidrar til at dette skjer.

FØLGER FORSVARET: Forsker Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Oslo forsker på likestilling i blant annet Forsvaret. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Ni tiltak

I rapporten skriver Forsvaret at dette er et utvalg av tiltakene:

  • Gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt.
  • Revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv.
  • Gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette.
  • Gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet.
  • Kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret.
  • Tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker.
  • Etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte).
  • Gjennomføring av MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse.
  • Opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering.

I tillegg skal andre tiltak innføres på kort og lang sikt.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at Forsvaret samarbeider med generaladvokaten, likestillingsombudet og ulike interne institusjoner for å få bukt med problematikken rundt seksuell trakassering og mobbing.

– Vi har ganske mange regler og fokus på dette gjennom holdningskampanjer. Likevel nytter det ikke. Men det er økt fokus på dette, særlig blant våre unge ledere, slik at de kan reagere umiddelbart og ta tak i tilfellene som blir observert.

– Vi har tro på, og håp om, at det å iverksette tiltak overfor de minst alvorlige tingene er med på å endre kulturen og holdningene til denne type atferd.

VIL HA OPPFØLGING: Kaptein Miriam Weierud, leder for Militært kvinnelig nettverk, opplever å ha blitt hørt av ledelsen i deres foreslåtte tiltak. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Holdningsarbeid, ikke holdningskampanje

I begynnelsen av februar spurte VG Militært kvinnelig nettverk hvilke tiltak de mener at er nødvendig. Dette er deres liste.

Kaptein Miriam Weierud, leder i Militært kvinnelig nettverk, sier hun opplever nettverket er blitt hørt i tiltakene.

Blant annet applauderer hun at lederutdanning skal kvalitetssikres, selv om de etterlyser dette i alle ledd.

– Vi liker også veldig godt tiltaket med å etablere en nettside slik at ledere har noe å støtte seg på, for dette er komplekse saker.

Men:

– Det vi stiller spørsmål til er å måle dette annethvert år. Det bør være mer jevnlig oppfølging, som er alle lederes ansvar.

Nettverket stiller seg også tvilende til forslaget om en holdningskampanje.

– Vi har ikke tiltro til holdningskampanjer, men et kontinuerlig holdningsarbeid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder