ALTERNATIV SOM SKAL «BELYSES» Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge et nytt storsykehus på Gaustad i Oslo. Det kan bety slutten for Ullevål sykehus. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

Politikere i SV og Rødt frykter at planene om nytt storsykehus i Oslo vil svekke pasientsikkerheten, og tar saken til Stortinget. Legeforeningen krever en grundig utredning.

Torsdag ble det klart at styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Samtidig skal en alternativ plassering av Ullevål «belyses».

Styret ber også om at det jobbes videre med planene om et nytt sykehus på Aker og Gaustad parallelt.

les også

Helse Sør-Øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

De ansattes representanter i styret stemte mot vedtaket. De ønsket at man skulle utrede alternativ lokalisering.

Bakgrunn: Skjebnemøte om nytt storsykehus: Legeforeningen ber Helse Sør-Øst snu

Krever utredning

President Marit Hermansen i Legeforeningen mener begrepsbruken til Helse Sør-Øst «om å belyse Ullevål som alternativ» er uklar:

– Vi har ønsket en utredning. Samtidig ser vi at man har gått for å igangsette videre planlegging og lånesøknad i arbeidet med det nye storsykehuset. Vi er opptatt av at det blir en reell utredning av alternativene, og ikke bare en skinnprosess, sier hun.

les også

Helse Sør-Øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

Legeforeningen mener at konsekvensene av prosjektet, og da spesielt splittelsen av akuttmiljøet på Ullevål, innebærer en risiko:

– Det har ikke vært tilstrekkelig utredet. Vi mener man ikke har sett tilstrekkelig på konsekvensene av å splitte opp fagmiljøene i et så stort sykehus, og legge det ned. For at styret skal ta en god avgjørelse mener vi at alt skal være godt utredet. Samtidig er vi bekymret for befolkningen i Groruddalen, som har et utilfredsstillende lokalsykehustilbud. Dette er et prosjekt med høy risiko, som krever grundig utredning, sier Hermansen til VG.

NYTT STORSYKEHUS: Her til venstre for dagens Rikshospital i Oslo er planen å bygge et nytt sykehus på opp til 15 etasjer til sammen nesten 100.000 kvadratmeter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Komplett regionsykehus

Målbildet, ifølge styret i Helse Sør-Øst er et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, uttalte Helse Sør-Øst-sjef Cathrine M. Lofthus under møtet, ifølge NRK.

les også

Planer om storsykehus i Oslo vedtatt

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Lofthus torsdag kveld.

– De andre regionsykehusene har fått eller er i ferd med å få nye bygg. Nå bør det etter vårt syn være Oslos tur til å få et nytt sykehus, uttaler styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem i en pressemelding torsdag.

– Svært kritisk

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, reagerer sterkt på at Helse Sør-Øst ønsker å legge ned Ullevål sykehus.

– Jeg er svært kritisk til den beslutningen som styret i Helse Sør-Øst har tatt i dag. Ullevål som alternativ er ikke grundig nok utredet, og de burde hørt på advarslene fra ansatte og andre i fagmiljøet, sier hun til VG.

LEDER I RØDT: Bjørnar Moxnes mener Ullevål-alternativet må utredet skikkelig. Foto: Tore Kristiansen

Også Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på torsdagens beslutning:

– Ullevål er landets største og viktigste akuttsykehus, med viktige beredskapsfunksjoner, og stor tomt. Vi kan ikke tillate at direktørenes og toppolitikernes gigantomani kommer foran befolkningens sykehusbehov, sier Moxnes i en e-post.

les også

Senterpartiet vil bruke 500 millioner mer på lokalsykehus

Han mener det er bra at «døra ikke stenges» for å bevare Ullevål, men at de er bekymret for uklarheten:

– Derfor må vi stå på for at Stortinget forplikter helsebyråkratene til å utrede Ullevål-alternativet skikkelig. Styreleder Gjedrem argumenterte for at Ullevåltomta har mye høyere verdi som boligtomt enn som sykehustomt. Det er urovekkende. Helsevesenet må være til for å sikre folks trygghet, ikke for å drive tomtesalg. I tillegg må vi sikre at nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker sikres og prioriteres, sier han.

KRITISK: Kari Elisabeth Kaski, Finanspolitisk talsperson i SV, mener tilbudet og pasientsikkerheten i Oslo vil bli svekket dersom Ullevål sykehus legges ned. Foto: Tore Kristiansen

Skal behandles i Stortinget

SV, Rødt og Senterpartiet har bedt om en grundig utredning av Ullevål som alternativ. Saken skal opp i Stortinget i februar.

– Konsekvensene er at både tilbudet og pasientsikkerheten i Oslo blir svekket. Pasientene taper. Vi er også redd for at byggingen av nye sykehus går utover nødvendig drift av sykehusene i hele Helse Sør-Øst, blant annet sykehuset i Innlandet, sier SV-politikeren.

Kaski er positiv til at styret vil belyse en alternativ plassering av Ullevål.

Likevel frykter hun at dette kun er en «skinnprosess», og at det ikke vil bli noe av.

Fraksjonsleder Aina Stenersen for FrP i Oslo bystyre skriver i en e-post til VG at de støtter forslaget:

– Vi vil utrede Ullevål-alternativet, og føler oss totalt overkjørt av Helse Sør- Øst. Oslo kommune har ikke planlagt for økt kapasitet, slik som Gaustad- planene forutsetter. Vi er dypt bekymret, skriver Stenersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder