Snøkrabben er blitt lukrativ fangst i nord. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rederiet varsler internasjonal rettssak etter snøkrabbe-tapet

Høyesterett har forkastet anken fra et latvisk fartøy som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard. Nå varsler rederen internasjonal rettssak.

Høyesterett har konkludert med at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fiskere som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

– Denne saken vil bli tatt videre til en internasjonal domstol, sier reder for det latviske skipet Peteris Pildegovics til Fiskeribladet.

les også

Norge i krabbekrig med EU – en båt arrestert: Fiske-Sandberg: Vi gir ikke bort en krabbe

Dommen ble avgitt i storkammer torsdag og er enstemmig.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) sier han er glad for avklaringen.

– Signalet er klokkeklart. Ingen får lov til å fiske snøkrabbe på vår sokkel uten norsk tillatelse.

Bakgrunnen for saken er at EU hadde gitt 16 EU-fartøy anledning til å fiske i områdene rundt Svalbard, og at Norge i januar 2017 grep inn og tok arrest i ett av skipene, latviske «Senator», som ble brakt til land i Kirkenes.

– Vi gir oss ikke

Skipet hadde med seg lisens fra EU, men rederiet og skipperen ble likevel dømt til bøter og inndraging av en millionsum.

– Rederiet er svært skuffet over utfallet. De vil få dommen oversatt til engelsk og vil deretter sette seg ned for å lese den og vurdere om det er grunnlag for å foreta seg noe mer, sier forsvarer Hallvard Østgård til NTB.

Det er reder Peteris Pildegovics i Senator klar til å gjøre. Han mener avgjørelsen er politisk basert og kaller den en skandale. Han fastslår at de vil ta saken videre til en internasjonal rett, trolig Haag-domstolen, skriver Fiskeribladet.

– Vi har ikke fått lest domsslutningen ennå, men vi gir oss ikke. Denne saken vil bli tatt videre til en internasjonal domstol, sier Peteris Pildegovics til avisen.

– Norge begår et internasjonalt selvmord. Hvilke internasjonale selskaper er villig til å forholde seg til Norge nå? spør Senator-rederen og sier de hadde håpet å komme fram til et forlik begge parter kunne være fornøyd med.

– Vi har både en plan B og en plan C. Jeg kan garanterte at vi går videre med saken, sier han.

les også

Tror snøkrabbe kan gi norsk milliardeventyr

Fangsten skjedde i fiskevernsonen ved Svalbard, på norsk kontinentalsokkel, og Høyesterett gir altså Norge rett til å nekte fartøy fra EU-land å fiske snøkrabbe i vernesonen.

Årelang disputt

Bakteppet er en disputt som har pågått mellom Norge og EU siden 2015. Norge bestemte seg da for å kaste ut de europeiske krabbefiskerne som hadde begynt å etablere seg i nord. Med de nye reglene skulle kun norske fartøyer få tillatelse til å drive fangst på den lukrative snøkrabben utenfor Svalbard og Norge.

Grepet har provosert EU, som mener likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten gir fiskere fra EU samme rett til å fange snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fiskere.

Som mottiltak har EU derfor begynt å utstede egne fangstlisenser til europeiske fartøyer. Det var en slik lisens Senator hadde med seg.

FORNØYD MED UTFALLET: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik nyter norsk sjømat på Fiskeriet i Oslo i fjor. – Vi gir ikke fra oss snøkrabben, sier han. Foto: Andrea Gjestvang, VG

– Vi som styrer dette

Nå fastslår Høyesterett at Norge hadde rett til å kaste ut de utenlandske fartøyene.

Det skyldes at snøkrabben regnes som en såkalt sedentær art, det vil si en art som er avhengig av konstant kontakt med havbunnen for å bevege seg. Slike arter reguleres etter reglene for kontinentalsokkelen. Og da er det Norge som bestemmer, uavhengig av Svalbardtraktaten.

– Vi gir ikke fra oss snøkrabben. Det er vi som styrer dette, og vi kommer til å håndheve det strengt, sier Nesvik til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder