SVARER: Espen Andresen. Foto: Frode Hansen, VG

Addictologi Akademiet: Tilsvar fra Espen Andresen og Laila Mjeldheim

Slik svarte terapeut Espen Andresen i Addictologi Akademiet og styreleder Laila Mjeldheim i Det Norske Kartselskapet da VG ba om svar på opplysningene i artikkelen «Terapi og torpedoer», publisert 1. april 2018.

Publisert:

Espen Andresen svarte ikke på de ulike konkrete spørsmålene fra VG, men la ved følgende uttalelser i en e-post:

les også

Saksøkt for kvart million av Oslo-firma

– Jeg avviser på det sterkeste at jeg selv skal ha foretatt alvorlige kriminelle handlinger som å true mennesker, eller at jeg skal ha forsøkt å få andre til å true noen på mine vegne. Hva folk med ulike motiver for å sverte meg påstår at jeg har sagt eller hva de angivelig sier på mine vegne, får stå for deres regning. Det er i så fall en sak for politiet, skriver Espen Andresen.

FÅ INNSIKT: Kontant terapi

– Addictologi Akademiet (AA) driver lovlig virksomhet innen alle typer avhengighetsproblematikk. (...) Jeg er selv blitt utsatt for drapstrusler, utpressingsforsøk og uthenging i sosiale medier fra folk som ønsker å skade meg og min virksomhet, og det er nærliggende å sette påstandene som fremsettes i sammenheng med dette. Jeg har nå måttet skaffe profesjonell hjelp for å kunne ettergå dette, og det vil bli vurdert strafferettslige eller sivilrettslige skritt mot den/de ansvarlige.

– Laila Mjeldheim og DNKS er en av mine mange klienter. Hverken dette eller andre klientforhold kan jeg kommentere. Når det gjelder øvrige spørsmål som omhandler DNKS, viser jeg til Laila Mjeldheim.

les også

Interne addictologi-dokumenter avslører: Slik skulle nye klienter rekrutteres

– Jeg har lang erfaring med coaching innen alle typer usunn avhengighetsproblematikk, og jeg hjelper daglig mennesker med slike problemer, eksempelvis foreldre med utfordringer som påvirker barna. Mitt mål er å hjelpe kriminelle, rusavhengige og andre som sliter med destruktive mønstre tilbake til et verdig liv. Veldig forenklet dreier det seg om å sette grenser for misbrukerpersonligheten slik at man styrker individet bak symptomet for å få fram sunne og friske individer. Kall det gjerne å få tilbake de ekte personlighetene som er blitt borte i misbruket.

STOR OVERSIKT: Les alt om avsløringen!

– Jeg synes det er svært belastende å måtte forholde meg til alvorlige og usanne anklager rettet mot meg og min virksomhet i all offentlighet. Jeg opplever at jeg blir misbrukt av de få menneskene som står bak denne svertekampanjen, og jeg er sjokkert over at VG stiller opp som deres talerør. Jeg stiller meg derfor mer enn gjerne til disposisjon overfor offentlige myndigheter for å få ettergått disse alvorlige anklagene, skriver Andresen.

VG har gitt Andresen mulighet til å kommentere uttalelsene til torpedodømte Lars Petter Pedersen. Andresen besvarte ikke VGs henvendelse.

Heller ikke Laila Mjeldheim svarte på de ulike konkrete spørsmålene fra VG. Hun la ved følgende uttalelser i en e-post:

– VGs spørsmål innbefatter til dels påstander om at jeg skal være involvert i trusler mot ulike personer bl.a. i tilknytning til en pågående arbeidskonflikt i mitt firma. Jeg viser særlig til punkt (en referanse til VGs spørsmåliste, red. anm.) 24 og 25 der VG konkluderer med at jeg skal ha brukt en tidligere straffedømt «torpedo» og/eller hans navn til å true og skremme personer jeg har kommet i konflikt med. Dette er anklager om svært alvorlige kriminelle handlinger. Jfr. bl.a. strl. § 158 jfr. § 157, § 264 jfr. § 265 m.fl. Jeg tar meget sterk avstand fra påstandene som er direkte usanne og/eller tatt ut av sin sanne sammenheng. Enkelte av navnene som VG anfører, er også ukjente for meg, skriver Laila Mjeldheim.

DAGLIG LEDER: Laila Mjeldheim, her sammen med Espen Andresen. Foto: Caroline Bremer

– Spørsmålene viser at VG gjennomgående bygger sine opplysninger på ikke navngitte «kilder». Omstendighetene taler imidlertid for at påstandene er fremsatt mot bedre vitende av noen som ønsker å skade meg og min virksomhet – og som prøver å bruke VG som «mikrofonstativ» for å oppnå dette. Det er nærliggende å anta at dette har sammenheng med den nevnte arbeidskonflikten i mitt firma.

– Jeg setter dette også i sammenheng med tidligere «stalking»/trakassering av min person, falske politianmeldelser, hærverk, pengeutpressing, etc. Dette er hendelser som VG antas å kjenne til.

les også

Helseminister: Ber enkeltpersoner vurdere politianmeldelse

– I forbindelse med det ovennevnte, hadde jeg rådgivende bistand fra sikkerhet- og etterforskningselskapet Thune Security v/Ola Thune. Kampanjen mot meg er nå blitt så belastende mot meg personlig, at jeg på nytt har valgt å engasjere Thune Security – denne gang for å avdekke hvem som står bak, og hva som er formålet med ønsket om å skade meg. Dette med henblikk på eventuelle strafferettslige eller sivilrettslige forføyninger mot den/de ansvarlige.

– Hva gjelder spørsmålene som omhandler Addictologi Akademiet, viser jeg til Espen Andresen som rette vedkommende.

VG ga Mjeldheim mulighet til å kommentere uttalelsene til Lars Petter Pedersen. Mjeldheim sier at uttalelsene ikke endrer noe på kommentarene hun først ga VG, og som er gjengitt over.

les også

Advokat etter VG-avsløring: – Politiet bør åpne etterforskning

Videre skriver hun:

– Jeg understreker pånytt at jeg tar sterkt avstand fra påstandene som VG fremsetter på vegne av sine kilder. Dette er enten løgn, eller tatt ut av en sammenheng. Dette gjelder også opplysninger som refereres fra personer som avisen omtaler som tidligere torpedoer og drapsmenn. Jeg har aldri engasjert torpedoer slik VG gjennom sin spørsmålstilling insinuerer. Jeg kan selvsagt ikke stilles til ansvar for, eller svare for hva slike personer sier eller gjør, hvilke miljøer de vanker i, eller hvordan de lever sine liv, for den saks skyld. Jeg er både fortvilet og forundret over at VG uten videre synes å legge til grunn påstander fremsatt fra personer som avisen selv beskriver som kriminelle.

– Som VG kjenner til, er jeg over lang tid blitt utsatt for en svertekampanje, bl.a. på sosiale medier, falske politianmeldelser, forfølgelse, pengeutpressing, etc. Anklagene mot meg settes i sammenheng med dette. (...)

– Jeg har i dag (15. mars, red. anm.) hatt møte med Ola Thune og bedt hans firma om bistand. Jeg har gode forhåpninger om at Thune og hans folk vil finne bevis for hvem som står bak kampanjen mot meg, og hva som er formålet med denne.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder