Avslag for nazi-marsjen

(VG NETT) Oslo politikammer har avslått søknaden fra nynazist-gruppen "Boot Boys" om å få arrangere minne-marsjen for Rudolf Hess' død i Oslo 19. august.

Høyreekstremistene vil holde kort markering utenfor ambassaden på Drammensveien i Oslo, melder P4.

50-60 personer

-De har gitt beskjed om at mellom 50-60 personer vil delta på marsjen og markeringen neste lørdag ettermiddag, forteller informasjonssjef Liv Merete Wiker i Oslo politidistrikt til NTB.

Fikk avslag

Oslo-politiet har avslått den forrige søknaden fra nynazist-gruppen, da den kommer i konflikt med et tidligere godkjent arrangement som skal foregå ved Oslo Rådhus samme dag, opplyser informasjonssjef Liv Merete Viker ved Oslo politikammer til VG Nett.

- Beskyttes av ytringsfriheten

- Politiet har plikt til å sørge for at lovlig virksomhet kan foregå, sier Oslos politimester Ingelin Killengreen.

Hun opplyser at det ligger ordinære politimessige vurderinger bak avslaget om å tillate den høyreekstreme gruppen "Boot Boys" å marsjere i Oslo sentrum lørdag 19. august.

-Avslaget er gitt fordi tid og sted ikke passer, sier Killengreen til NTB. Hun mener nazi-arrangementet er skjermet av ytringsfriheten.

Begrunnelsen ligger altså ikke, som blant andre Den Norske Helsingforskomité har påpekt, i de internasjonale konvensjonene om forbud mot rasehets.

Helsingforskomiteen har i denne saken etterlyst en offensiv holdning for å hindre rasehets og rasistiske doktriner i å komme til uttrykk.

- Glade

- Vi er glade for politiets beslutning, ikke minst på grunn av de siste dagers kraftige reaksjoner fra flere hold, sier Henrik Lunde i Antirasistisk Senter til VG Netl.

Lunde mener at de rammer for hvilke grenser ytringsfriheten skal ha, også må gjelde for slike markeringer som dette. Han viser blant annet til Sverige, der slike demonstrasjoner er blitt stoppet etter de rasistiske utsagn som har blitt framsatt under markeringene.

Søker på nytt

Talsmann for "Boot Boys", Terje Sjølie, sier til P4 at gruppen kommer til å sende en ny søknad om å få marsjere.

-Vi aksepterer ikke dette avslaget, det er tross alt ytringsfrihet i Norge og vi kommer til å søke på nytt, sier Sjølie til P4.

Sjølie sier at de ikke hadde forventet et avslag, og at han føler dette som et slag i ansiktet.

-Avslaget kommer fordi det ikke er tillatt å være nynazist i Norge, sier Sjølie. Han vil ikke kommentere hva nynazistene nå vil foreta seg utover en ny søknad, men han varsler at det vil komme en pressemelding fra "Boot Boys" i løpet av fredagen.

Bombeaksjon

Ny-nazistene ville marsjere fra Nationaltheatret - Karl Johan - til Stortinget ved Eidsvold plass der det var planlagt en markering.

Flere personer i det antifascistiske miljøet skal ha planlagt en målrettet bombeaksjon mot nynazistene dersom marsjen gjennom Oslos gater ble gjennomført.

Det opplyser kilder i miljøet til VG fredag. Les mer HER

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder