LITE: Erling Holmøy mener modellen ikke kan klare seg med støtten den ligger an til å få fra Siv Jensen og Finansdepartementet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Jensen sier forskningsmodell er viktig - forsker frykter «kroken på døra»

Innvandringsforsker Erling Holmøys modell ble nevnt i samtaler med tidligere SSB-sjef Christine Meyer fordi den er så viktig, ifølge Siv Jensen. Men Holmøy frykter for modellens fremtid på grunn av lite støtte.

Artikkelen er over to år gammel

– Jeg har sagt fra at det vil bli slutten om det blir så lite, sier innvandringsforsker Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Han snakker om summen Finansdepartementet planlegger å gi til hans forskningsmodell Demec, som har vært sentral i striden om byrået den siste måneden.

Ifølge finansminister Siv Jensen er Holmøys kjennskap til modellen grunnen til at hans navn kom opp i samtaler mellom tidligere SSB-sjef Christine Meyer og departementet. Kontrollkomiteen på Stortinget har stilt Jensen flere spørsmål om saken.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

«Kroken på døra»

På et møte i Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål 25. oktober, presenterte avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud i Finansdepartementet status for departements arbeid med modellavtalene til SSB.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Erling Holmøy mener modellen hans trenger mer støtte. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Der ble den økonomiske totalrammen for modellen 1,35 millioner kroner i 2018, minst av samtlige modeller som ble diskutert på møtet. Dette kommer frem i Kongsruds presentasjon.

– Når man tar hensyn til moms og SSBs overhead er 1,35 millioner kroner altfor lite. Jeg mener det er kroken på døra for dette prosjektet, som analyserer ulike problemer knyttet til velferdsstatens langsiktige finansiering. Og som det er stor interesse for, sier Holmøy.

Endelig tildeling skjer når statsbudsjettet er endelig vedtatt. Statistisk sentralbyrå opplyser til VG om at det per dags dato er umulig å si noe om hvor store ressurser som brukes på Demec i 2018.

Modellen har blant annet blitt brukt til å regne på kostnadene av innvandring.

Fikk du med deg? Her er Siv Jensens forklaringsproblemer

Mener modellen er viktig

Samtidig som Holmøy frykter slutten på grunn av mangelfull finansiering, har Finansdepartementet gått ut en rekke ganger og understreket hvor viktig modellen er.

KOM I KONFLIKT: Christine Meyer og Siv Jensen tok et skikkelig oppgjør tidligere i måneden. Foto: Tore Kristiansen VG

– Modellene (Demec og Mosart journ. anm.) er sentrale for Finansdepartementet og for Arbeids- og sosialdepartementet for å beregne henholdsvis langsiktige virkninger av finanspolitikken og fremtidige pensjonsutgifter, skrev Jensen i sitt svar til kontrollkomiteen på Stortinget forrige uke.

Kollega kritiserer modellen: SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap»

Likevel er mannen bak redd for at den ikke lenger kan drives.

Svaret til komiteen måtte Jensen komme med på grunn av et intervju med Meyer i VG. Finansdepartementet ringte henne nemlig med beskjed om at saken ville løse seg så lenge Holmøy fikk beholde jobben i Forskningsavdelingen, har Meyer sagt.

Dette har finansministeren avvist, men komiteen undersøker likevel saken nærmere.

Holmøy har tidligere beskrevet konflikten om byrået slik:

Slik svarer departementet

VG har fått svar fra seniorrådgiver Kristina Storeng i kommunikasjonsenheten til Finansdepartementet.

– Demec-modellen er viktig for Finansdepartementet, skriver hun i en e-post.

I 2017 var departementets direkte finansiering til kontrakten på 650.000 kroner, i tillegg kommer SSBs disponering av midler fra statsoppdraget, opplyser Storeng.

Les også: Finansdepartementet møtte SSB-utvalg - nevnte ikke omstridt forskningsmodell

Kontrakten for 2018 har om lag samme ressursmessige omfang som i 2017, ifølge Storeng. For 2016 ble det bevilget ekstra i forbindelse med Brochmann 2-utvalget og Perspektivmeldingen 2017.

– Finansdepartementet anser at 1,35 millioner kroner er et betydelig beløp. Det er enighet mellom SSB og Finansdepartementet om at rammen for DEMEC er realistisk ut fra de prosjektene som er foreslått i 2018, skriver Storeng.

Det er blant annet lagt opp til arbeid med å kvalitetssikre modellen mot tilsvarende modeller i andre land og seminar med internasjonal deltakelse.

Fått hard kritikk

I den siste måneden har modellen til Holmøy vært gjenstand for stor debatt. Hans kollega Rolf Aaberge i SSB, gikk i et intervju med VG knallhardt ut mot arbeidet til innvandringsforskeren.

Aaberge mener det er «uforståelig» at departementet benytter seg av en slik modell.

Det har også vært uenighet om konsekvensene for modellen ved å flytte Holmøy. Jensen har i et brev til Stortinget sagt at det ikke var konkrete planer for å lære oppe nye medarbeidere når nøkkelpersonell skulle flyttes. Samtidig viser en oversikt VG har fått tilgang til, at Meyer i sin plan for omorganiseringen hadde planlagt å sette inn flere ressurser til å jobbe med de økonomiske modellene i Forskningsavdelingen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder